Back U bevindt zich hier: Home Actueel Voorwoord: Bouta 2.0
donderdag, 02 maart 2017

Voorwoord: Bouta 2.0

Geschreven door 
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Voor mensen is ongetwijfeld de grootste uitdaging bij het doorvoeren van veranderingen, het veranderen van zichzelf. Mensen verzetten zich tegen verandering, omdat ze bevreesd zijn iets kostbaars te verliezen of omdat het nieuwe ze onzeker maakt. Hun ego veroorzaakt zwaarte en werpt barrières op. Een cultuuromslag teweegbrengen vergt veel communicatie, tact en geduld. Verandering in denken neemt eenmaal tijd in beslag en vereist een dosis overredingskracht. Maar een nog grotere uitdaging bij het transformeren naar een Ik 2.0, is wanneer het noodzakelijk is dat vastgeroeste tradities en denkbeelden diep onder de Surinamerivier worden begraven.

In dit opzicht wordt in een Parbode opiniestuk gepleit voor een Anansi 2.0. Deze sluwe spin, die toch een wezenlijke plek heeft ingenomen in onze culturele erfenis, moet juist omdat hij van ons allen is en zo populair is, getransformeerd worden. De ouderwetse, asociale Anansi 1.0 moet van een bedriegende ‘a no mi’ -karakter veranderen in een ware volksheld, die zijn verantwoordelijkheden niet uit de weg gaat. Anansi 2.0 liegt niet, steelt niet en is niet corrupt. Evenzo moeten wij, als we ons land echt willen verbeteren, ons zelf ombouwen tot eerbare Srananmans 2.0. En betere leiders kiezen, zoals blijkt uit een psychoanalyse betreffende de laatste vier decennia van psychiater Rudie Jessurun. Want Suriname is er zeker niet beter op geworden onder dictator Bouta 1.0, Adviseur van Staat Bouta 2.0 en president Bouta 3.0. Deze versies van Bouta hebben meer weg van een schulden makende Anansi die het principe van ‘na mij de zondvloed’ tot kunst heeft verheven. Aan ons miskenbaar de taak een hoognodige mindshift te maken en in het vervolg te gaan voor een capabele, integere President 2.0.