Back U bevindt zich hier: Home Actueel Belastingaanslag voor bootsman die meer lasten heeft dan inkomsten - Parbode Sneak Peek
woensdag, 31 januari 2018 13:01

Belastingaanslag voor bootsman die meer lasten heeft dan inkomsten - Parbode Sneak Peek

Geschreven door Renate Sluisdom
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Johan Maine, bootsman in Amakakonde, die al ruim zeventien jaar schoolkinderen vervoert van Amakakonde naar Abenaston, kreeg in augustus jongstleden voor het eerst in zijn leven een aanslag voor het betalen van loonbelasting, en wel over de jaren 2015, 2016, en 2017. Meneer Maine kan niet lezen of schrijven, maar begreep wel de strekking van het formulier. Hij stelt dat hij geen geld heeft om belasting te betalen, al zijn geld gaat op aan benzine, zegt hij. Hij vervoegde zich ettelijke keren bij de Belastingdienst, in de hoop daar bij het invullen van het formulier begrip voor zijn financiële toestand en assistentie te krijgen. Die assistentie konden ze hem niet geven. Uit informatie van de Belastingdienst blijkt dat de bedoelde assistentie uitsluitend in de maand april wordt gegeven. Gelukkig kent hij meneer Menno Marrenga, en via deze Saramaccaanse bakra kon gelukkig bewezen worden wat Maine al stelde: hij heeft meer lasten dan inkomsten. 

Ronnie Brunswijk

Elke ochtend tussen 6 en 8 uur Abenaston om de ruim zestig kinderen en enkele leerkrachten over te varen. Per bootrit mogen er maximaal twintig kinderen mee. Daarna gaat hij vanaf 12 uur weer varen om opnieuw vier keer de terugreis te maken. Dagelijks dus acht trips. Als het onderwijzend personeel vergadert, moet hij de kinderen eerder halen, en later de juffen en meesters apart, zodat hij op die dagen wel negen of tien ritten uitvoert. Hij vertelt, dat hij sinds kort een 40 pk-motorboot bezit, dankzij een liefdevolle financiële injectie van Ronnie Brunswijk, nadat hij jarenlang erg vaak reparaties aan zijn 15 pk-motorboot te verrichten had gehad. Maine is Brunswijk zeer erkentelijk voor deze geste; hij weet niet hoe hij dit werk had kunnen voortzetten zonder die gift.Maine had namelijk de autoriteiten al platgelopen om nog een boot in te zetten op de onderhavige route, zonder enig resultaat.

Kostgrondje

Maine vertelt verder over alle kosten die hij te betalen heeft voor het in de vaart houden van zijn boot. Naast benzine moet er regelmatig smeerolie en gearolie worden aangeschaft, en uiteraard wordt er regelmatig klein onderhoud verricht. Marrenga benadrukt dat ook de motor in maximaal vijf jaar moet worden afgeschreven, om de eerdere ellende zoals met de 15 pk-motor te voorkomen. De winst- en verliesrekening die op advies van de Belastingdienst en met behulp van Marrenga wordt opgemaakt, toont onomstotelijk aan dat Maine inderdaad geen geld heeft om belasting te betalen: hij ontvangt bedragen tussen de
1.900 en 3.500 Surinaamse dollar per maand en geeft meer dan SRD 4.000 uit aan benzine en de andere genoemde kosten. Johan Maine zegt zelf: “Als ik geen kostgrondje had, zou ik niet eten.” Over het ‘loon’ van Maine, valt nog het een en ander te zeggen.

Het hele artikel is te lezen in het januarinummer van Parbode