Back U bevindt zich hier: Home Column en Essay Lezerspen Lezerspen, december 2010
zaterdag, 27 november 2010 09:42

Lezerspen, december 2010

Geschreven door

Kinderopvang

In het artikel ‘Waar verblijft uw kind?’ in de novembereditie van Parbode (55) staan enkele storende fouten. Gesteld wordt: ‘Voor de wet zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in samenwerking met Klimop, recentelijk Early Childhood Development (ECD)-standaarden opgesteld. In werkelijkheid zijn de ECD-standaarden als Staatsbesluit gekoppeld aan de Wet Opvanginstellingen, welke is voorbereid door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De standaarden zijn voorbereid door de ECD-commissie, dat onder coördinatie van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) functioneert, in samenwerking met verschillende ministeries en relevante stakeholders. Hierbij is gebruik gemaakt van internationale en regionale standaarden.

U schrijft verder: ‘Onderdirecteur Loraine Kromodihardjo-Arsomedjo van de SBEC vertelt dat de crèches niet voldoen aan de ECD-richtlijnen. “We zijn nu bezig om te voldoen aan de minimumeisen, als veiligheid van het gebouw en omliggend erf”.’ Er is gezegd dat de ECD-standaarden veelomvattend zijn en dat de crèches niet aan alle standaarden voldoen, maar wel aan minimumeisen. Op dit moment wordt er naartoe gewerkt om in alle overheidscrèches te kunnen voldoen aan de ECD-standaarden.
lezerspen4.jpgEn verder: ‘Volgens Kromodihardjo moeten de minimale eisen zo snel mogelijk worden doorgevoerd. “De wet is er nu nog niet, maar wanneer we wachten tot de wet aangenomen is, hebben we een groot probleem. En zullen we crèches moeten sluiten”.’ Dit is onjuist geïnterpreteerd. Ik heb gezegd dat wij continu werken aan het upgraden van crèches onder ander door middel van renovaties, omrasteringen, en training van het personeel. Wij zijn de afgelopen jaren steeds bezig geweest met het opwaarderen van de crèches, omdat wij niet willen wachten tot de wet er is en crèches zouden moeten sluiten. Het gaat niet om het doorvoeren van slechts de minimale eisen, maar alle ECD-standaarden.
Ook wordt gemeld dat de overheidscrèche Kotomissie sinds begin 2010 een pilot heeft van prey skoro, mede gefinancierd door Unicef. Dit is niet juist. De oprichting van de prey skoro is niet mede gefinancierd door Unicef. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met SAGA Interproject en Combiwell. De renovatie van het crèchegebouw is mede gefinancierd door Unicef. De prey Skoro is gestart in november 2009 in plaats van begin 2010.
Tot slot wil ik opmerken dat na het interview met de schrijfster is afgesproken dat wij het concept-artikel gemaild zouden krijgen om te controleren op eventuele onjuistheden en dat zij ons zou bellen als ze het had gemaild. Uiteindelijk hebben we het gemaild gekregen, maar er is door de schrijfster nooit telefonisch contact met ons opgenomen. Toen wij het concept-artikel konden lezen, bleek de bewuste Parbode reeds bij de drukker te liggen. Ik wens daarom aan te geven zeer ontevreden te zijn met de manier waarop afspraken niet zijn nagekomen en waarop zaken in het artikel zijn belicht.

Drs. L.S. Kromodihardjo-Arsomedjo
Onderdirecteur SBEC
Paramaribo


Noot van redactie: Wij betreuren het zeer dat het voor de publicatie tussen de schrijfster en de SBEC voor wat betreft de communicatie mis is gegaan. Dit is tegen de bestaande regels van de redactie in. Indien de schrijfster wel volgens afspraak contact had opgenomen, dan hadden de door mevrouw Kromodihardjo-Arsomedjo genoemde feitelijke onjuistheden in het artikel voorkomen kunnen worden.

Meer in deze categorie: « Lezerspen Lezerspen »