Back U bevindt zich hier: Home Column en Essay Lezerspen Lezerspen
maandag, 28 februari 2011 23:00

Lezerspen

Geschreven door

lezerspen.jpgGoud voor ontwikkeling
Ik had al geen goed gevoel over het interview dat ik na lang aandringen afstond aan een stagiaire die in dienst is (was) bij Parbode. Ik had het liefst iemand anders gehad, omdat het onderwerp (Ordening Goudsector) een complexe zaak is, die toch wel wat kennis en inzicht van onze samenleving vereist. Het gesprek verliep daarom ook moeizaam, omdat ik voor elke zin wel tien zinnen aan uitleg moest geven en daarna het gevoel had dat die stagiaire er toch geen fluit van snapte.

Om maar twee voorbeelden te geven: de stagiaire kon totaal niet snappen dat de aanpak om tot ordening van de goudsector te komen geen one man show kan zijn, maar in feite een nationale operatie betreft waarvoor de totale gemeenschap ter ondersteuning van dit inmense karwei gemobiliseerd moet worden. Ook kon zij niet begrijpen dat er vanwege jarenlange afwezigheid van toezicht en controle zijdens de overheid een free for all situatie was ontstaan, waarbij goudzoekers niet schroomden zelf natuurreservaten met hun activiteiten te betreden.
Na het interview werd daarom duidelijk en uitdrukkelijk de afspraak gemaakt dat ik inzage zou krijgen in het artikel voordat het gepubliceerd zou worden. Door een voor mij totaal onduidelijke en onacceptabele reden gebeurde dat niet, ondanks het feit dat ik diverse keren naar Parbode belde om te vragen naar het concept van het artikel. Toen ik het betreffend artikel eindelijk toegemaild kreeg en ik kennis nam van de inhoud, kon ik mijn ogen niet geloven. Compleet onzinnige aanhalingen die nergens op slaan, waren in het artikel opgenomen. Mijn kwaadheid bereikte zijn hoogtepunt toen ik moest vernemen dat er geen mogelijkheid meer tot correctie bestond omdat het geheel reeds naar de drukker was.
Na een lang telefoongesprek met de hoofdredacteur is uiteindelijk afgesproken dat ik in de gelegenheid gesteld zal worden om middels een ingezonden brief, de juiste informatie over de sector te geven.
Ik wil echter volstaan door aan eenieder –vanaf de hoogst geplaatste tot de gewone man van de straat– aan te geven, dat de wijze waarop ik in het artikel over de ordening van goudsector wordt aangehaald, compleet en absoluut onjuist is. Of ik in het vervolg nog een interview aan Parbode zal afstaan, is een zaak waarover ik het liefst nu niet wil nadenken

Drs. Winston W. Wirht
Lid Adviesgroep Ordening Goudsector


Noot van de redactie:
Wij bevestigen en betreuren het ten zeerste dat drs. Winston Wirht geen inzage kreeg in het artikel alvorens wij overgingen tot publicatie. Wij zijn van mening dat gemaakte afspraken nagekomen moeten worden. Vanwege interne miscommunicatie is dat niet gebeurd met als gevolg dat de uitspraken van betrokkene verkeerd zijn uitgelegd. Onze verontschuldigingen daarvoor.