Back U bevindt zich hier: Home Column en Essay Lezerspen Lezerspen
woensdag, 31 augustus 2011 23:00

Lezerspen

Geschreven door

lezerspen.jpgChas Mijnals

Graag plaats ik een aantal opmerkingen en aanvullingen naar aanleiding van het interview met mij in de juni-editie van Parbode, met als titel ‘Chas Mijnals: Medaille om revolutie hoeft niet’.
1. Jozef Slagveer heeft de groep van zestien niet geïntroduceerd, maar heeft ervoor gezorgd dat die groep in strijd met de waarheid geïdentificeerd werd als de bedenker en uitvoerder van de machtsovername.
2. Dat een coup niet beschermd wordt en tegenstanders niet berecht kunnen worden volgens het bestaand rechtssysteem, is onjuist. De legitimatie van de machtsovername was de formele overdracht naar de NM. Vanaf dat moment was de machtsovername legaal en werd dus volledig door de wet beschermd. Contracoupplegers dienden dus ingevolge de wet vervolgd en berecht te worden. Indien dat niet plaatsvindt, ontstaat er een vacuüm waarin machtsmiddelen bepalen wie aan de winnende kant of aan de verliezende kant is.

3. Ik heb geen minachting voor Shankar, wel zeer duidelijke afwijzing voor de wijze waarop hij als staatshoofd inhoud heeft gegeven aan de soevereiniteit van ons land en volk. Daarin heeft hij volledig gefaald en ons te schande gezet.
4. ‘Ik heb toen de telefoon gepakt’ is nogal bot. Het was een besluit van de totale militaire leiding. Ik was de uitvoerder, rekening houdend met de machtspositie die ik bekleedde, het gehele leger dat achter haar leiding stond, de stemming onder het volk en de impopulariteit van de regering.
5. Ik  heb over de splitsing aangegeven dat het nu niet opportuun is om daarover uit te weiden. Die splitsing was in 1998 en de laatste verkiezingen waren in 2010. Ik kan het zeker niet gehad hebben over mogelijke samenwerking over een tijdspanne van dertien jaar geleden.
6. Ik heb op een vraag van de journalist gezegd, dat de gebeurtenissen van 1982 onmogelijk gelegitimeerd kunnen worden door toekenning van een onderscheiding.
7. Ik ben groot voorstaander van de beste betrekkingen met zowel China als Cuba, maar niet minder met de Verenigde Staten, Nederland of Frankrijk. De VS hebben de allerbeste betrekkingen met China en hebben van China tientallen miljarden dollars geleend. Waarom zouden wij nauwe betrekkingen met China afwijzen? Ik heb niet gezegd dat ik het socialisme in Suriname niet zie passen. Socialisme vestigen, doe je niet door middel van een uitspraak. Het is een bewuste ontwikkeling, waarvoor bepaalde voorwaarden aanwezig dienen te zijn. En die zijn in Suriname nu niet aanwezig.
8. Ik heb niet gezegd dat Graanoogst, Bouterse en Abrahams zichzelf hebben verrijkt. ‘Verrijking’ betekent dat zij zich onrechtmatig middelen hebben toegeëigend. Als ik zeg dat het accent verlegd is (van het revolutionaire) naar het economische, is daar niets mis mee. Een ieder mag zich richten op economische vooruitgang, dat propageer ik zelfs heel sterk. Graanoogst was vóór de machtsovername al een succesvol zakenman. Het zou niet correct zijn om hem en anderen van verrijking te beschuldigen.

Chas Mijnals
Paramaribo


Noot van de redactie:
De redactie heeft het interview met de heer Mijnals op band staan. Enkele van zijn aanvullingen en opmerkingen wijken deels af van datgene wat is vastgelegd op de bandopname.


Rectificatie
In het juli-nummer van Parbode (editie 63) stond in het artikel ‘Nepgoederen vinden gretig aftrek’ een foto van twee blikken melkpoeder. De ene zou echt zijn, van het merk Campina en de ander namaak. Na het verschijnen van het artikel nam de importeur Pacific contact met ons op. De merknaam Campina staat inderdaad niet meer groot op de voorkant, maar is kleiner afgedrukt aan de zijkant. De uitspraak van de Consumentenkring dat het blik zonder Campina namaak is, klopt dus niet. Bij deze bieden wij onze verontschuldigingen aan voor  enig ongerief ontstaan door deze publicatie.