Back U bevindt zich hier: Home Column en Essay Toon items op tag: Bouterse

In de afgelopen vier decennia is gebleken dat ons land telkens weer in een financieel en moreelethisch bankroet belandt na een regeerperiode met nagenoeg dezelfde spelers van paarse signatuur. Waarom kiest de ‘domme’ massa steevast voor narcistische persoonlijkheden met een zeer bevlekt verleden? Waarom gedragen politieke volgelingen zich blindelings tegen hun eigen belang? Een psychoanalyse van psychiater Rudie W. Jessurun over diverse psychosociale fenomenen die apert zijn sedert de beginjaren 80.

Comments ()
Gepubliceerd in Parbode actueel

Voor de derde keer op rij viert Suriname het Chinees Nieuwjaar, de belangrijkste Chinese feestperiode. De Chinese vereniging Fa Tjauw Song Foei viert deze nationale feestdag vandaag samen met de Chinese gemeenschap en de regering in restaurant Chi Min. President Bouterse speechte en prooste op het jaar van de haan dat is in gegaan. Reden tot feest, maar ook een moment om de criminaliteit jegens de Chinese gemeenschap aan te kaarten.

“Dit afgelopen jaar is de criminaliteit toegenomen in ons land”, sprak verenigingsvoorzitter Allan Cheng. “Veel Chinezen zijn hier slachtoffer van geworden. Ik roep de politiek op om dit aan te pakken, om de veiligheid van onze gemeenschap te waarborgen."

Het Chinees Nieuwjaar staat ook wel bekend als het Lentefestival. In de Chinese astrologie is het teken uit de Chinese dierenriem het belangrijkste element. Het teken verandert, afhankelijk van de stand van de maan, met de viering van het Chinees Nieuwjaar. 
"Ik hoop dat de goden Suriname dit jaar gouden eieren mogen schenken en veel geluk. De haan brengt energie, eerlijkheid, lef en betrouwbaarheid met zich mee. We willen werken met betrouwbaarheid, een beter leven in het jaar van de haan”, stelt Zhang Jinxiong, ambassadeur van Volksrepubliek China. Drie jaar geleden werd het Chinees Nieuwjaar een officiële nationale feestdag in ons land, en dat is volgens de ambassadeur een zeer unieke gebeurtenis in de wereld. Volgens hem speelt de Chinese gemeenschap een belangrijke rol in de Surinaamse samenleving. "Niet alleen op sociaal-economisch gebied is zij belangrijk. De Chinezen spelen ook een belangrijke rol in de opbouw van de harmonieuze samenleving. We staan schouder aan schouder om Suriname moderner te maken. Ik ben overtuigd dat door gemeenschappelijke inspanningen van regering en burgers, met solidariteit tussen etniciteiten, moeilijkheden te overwinnen zijn.”

Comments ()
Gepubliceerd in Parbode actueel
dinsdag, 04 oktober 2016 15:12

FayaLobi: Keuze in rijkdom

“Wat zou ik die man graag willen afranselen”, zegt een kennis van mij met samengeknepen ogen, wijzend naar de minister van Financiën die een beetje onderuitgezakt zit op zijn stoel in De Nationale Assemblée. Hij lijkt zijn WhatsAppgesprekken interessanter te vinden dan de toespraak van assembleelid Santokhi. 

Na mijn terugkomst in dit land heb ik al snel door dat niet alleen de minister kwaad bloed gezet heeft. Vlak nadat de openbare DNA-vergadering is afgelopen, fiets ik rondjes in de stad en kijk met opgetrokken wenkbrauwen naar de met graffiti gespoten kreten op een golfplaten muur: ‘F*ck Bouta! Werken met IMF is zelfmoord!’ Op de radio hoor ik niets anders dan nieuws over de president, die frustratie zaait met zijn uitspraken over een ‘constitutionele crisis’.

Nog geen anderhalf jaar geleden vertrok ik uit Suriname, niet wetend dat het land kort daarna in een zware recessie zou belanden, en dat velen Bouterses bloed wel kunnen drinken. Toentertijd zwaaiden vele Surinamers met NDP-vlaggen en werd de president op handen gedragen.
Het was een tijd waarin vele mensen hun supermarktkarretje vollaadden met lekkernijen voor feestjes. Vandaag zie vooral ik kritische blikken met vergrootglazen staren naar de prijsstickertjes op de schappen. Toen viel van een gemiddeld SRD-salaris nog prima te leven, maar tegenwoordig zijn die SRD’s peanuts.
Oude bekenden die mij weer zien verschijnen in Paramaribo kijken me aan alsof ze water zien branden. Waarom kom je juist nú terug, in deze barre tijden? Ze wijzen nog net niet naar het levensgrote billboard van de Nationale Voorlichtings Dienst, die met koeienletters adverteert: ‘Maak jouw VLUCHTPLAN, NU het nog kan!’

Tja. Het was economisch gezien inderdaad een betere zet geweest om hier met gierende banden te vertrekken en een degelijke baan te vinden in het kikkerlandje. Maar als jonge journalist is dit juist een interessante tijd om te werken in een samenleving met spannende ontwikkelingen. En hoeveel er ook veranderd is ten opzichte van anderhalf jaar geleden, het lijkt wel alsof mensen vergeten zijn dat Suriname meer is dan de crisis alleen. Iets wat niet veranderd is, is dat dit land aanvoelt als thuiskomen. Ook dat is een vorm van rijkdom. Het is maar net voor welke je kiest. 

Comments ()
Gepubliceerd in FayaLobi
maandag, 03 oktober 2016 11:29

Actiegroep 'We zijn moe' wil #ALLESPLAT

Zo'n driehonderd mensen van de actiegroep 'We zijn moe' hebben zich rond negen uur verzameld op het Onafhankelijkheidsplein. Met toeters, vlaggen en protestborden maakten zij kenbaar dat ze het niet eens zijn met het beleid van de regering.

'Suriname is van ons allemaal en niet van een stelletje bandieten,' scanderen de protesteerders. Dit alles voor de protestactie #ALLESPLAT. Het doel van vandaag? Een aftredende president Bouterse. Het is de bedoeling dat nog meer mensen vandaag gaan staken en naar het plein komen, maar de demonstranten zijn niet ontevreden over de huidige opkomst.
DNA-lid Belfort was aanwezig bij de actie. Volgens hem 'gokt Bouterse met financiële instellingen, zoals het IMF en IsDB." Ook over de jaarrede, die Bouterse vrijdag gaf, is hij niet positief. "Het zijn belastingverhogingen waar het volk onder gaat lijden. Niks hoopgevends." 
Demonstrant Choenni: "Iedereen die hier komt, komt uit eigen bestwil. We hebben geen bussen of vervoer ingezet." Er was vanochtend onduidelijkheid of de demonstratie door zou gaan, omdat er geen vergunning voor was uitgegeven. Burger Collectief Wij Zijn Moe(dig) liet echter via Facebook weten dat de actie gewoon doorgaat. 

Comments ()
Gepubliceerd in Parbode actueel
vrijdag, 30 september 2016 09:50

LIVEBLOG: Jaarrede president Bouterse 2016

LIVEBLOG JAARREDE PRESIDENT BOUTERSE 2016

12:40 Het staatshoofd wordt uitgeleid. Muziek buiten als eerbetoon aan de president. Commandant van de erewacht inspecteert samen met het staatshoofd de erewacht. Einde liveblog.

12:41 De voorzitter sluit de DNA-vergadering. Ook de vice-president en andere leden van de regering verlaten de zaal.

12:40 Het staatshoofd verlaat de zaal.

12:38 Bouterse bedankt de voorzitter en de buitenwacht. 'Het doet me goed dat we samen een stuk hebben geschreven. We zijn er nog niet. het wordt hard werken om de 1,1 miljard samen in te vullen.'

12:35: Subsituut griffier neemt de begrotingen in ontvangst.

12:31: President: overheidsinkomsten voor 2017: SRD 6,967,300,000. De uitgaven bedragen in totaal: SRD 8,145,700,000. Het saldo van de totale ontvangsten en uitgaven staat op een tekort van SRD 1 miljard en 178 miljoen, gelijk aan 4% van het Bruto Binnenlands Product.

De begroting bestaat uit Operationele Uitgaven: SRD 2,850,400,000.

12:28 Parlementariër Gajadien (VHP) staat op. Hij probeert buiten de orde van de Bijzondere Vergadering een interruptie aan te vragen. Voorzitter Simons wijst deze af.

12:27 Einde toespraak president Bouterse

12:26 Al onze etnische en culturele verschillen mogen er zijn, dat maakt ons als natie rijk en trots. Die verschillen mogen niet leiden tot onbegrip en onverdraagzaamheid. Vrede overstijgt.

12:23 Regering dankt de Surinaamse bevolking, dat zij zo geduldig was in deze zware tijden die zij heeft moeten doorstaan. Verlichting zal komen. We zullen samen met u de problemen overwinnen. Oplossing zal spoedig voor ons allen komen. Wij prijzen de Almachtige dat we in deze woelige wereld als volk in eenheid leven. Een oase van rust.
 
12:21 We leven in een onstuimige wereld waarin veel is veranderd. Oorlog. We hopen hierbij dat het menselijk moraal zal zegevieren, en dat dit de mensheid zal redden van ondergang. Ik (president), verwijs naar de paus die recentelijk tijdens een bezoek aan Polen zei dat de mensheid in oorlog is met zichzelf.

12:15 We krijgen ondersteuning van vele landen/naties, waar wij de vruchten van kunnen plukken in deze moeilijke situatie. We hebben als natie een grandioze job gedaan in wereldverband, vanwege onze soevereine staat. Internationale erkenning en waardering. De keerzijde van de medaille: onze plicht is nu om de internationale ondersteuning om te zetten in ontwikkeling.

12:13 Steun voor economisch zwakkeren. Sociaal-zekerheidsstelsel wordt aangepast aan gewijzigde economische omstandigheden. Mensen zelfredzaam maken.

12:11 Betaalbaarheid gezondheidszorg wordt aangepakt. Preventie is fundamentele verandering teweegbrengen. Ziektes zoals malaria en HIV bestrijden. Ook geestelijke gezondheidszorg ontwikkelen. Ook vernietigen van ziekteveroorzakers chikunguyna en zika. Preventie chronische ziektes worden aangepakt.

12:10 Zeven trainingscentra bouwen op het gehele land. Meer studieleningen aan studenten, zodat ze kunnen studeren in eigen land en waar nodig met financiele ondersteuning van Suriname in het buitenland. Ten dienste van duurzame ontwikkeling van ons land.

12:06 In 2017 zal arbeidsbevordering, promoten micro-ondernemerschap en herscholing plaatsvinden. Regering focust zich op arbeid voor jongeren, vrouwen en mensen met een beperking. 

12:02 Meer oliebronnen aangeboord

12:01 Begin 2017 conferentie over goudwinning. 

12:00 Commissie gaat zich richten op terugdring kwik.

11:59 Illegale goudwinning mogelijk legaal om belastingen te innen. 

11:58 NV Grassalco krijgt mogelijkheden om exploitatieactiviteiten uit te breiden. Net als Staatsolie participatie in activiteiten met multinationals, met name in bauxiet. 

11:57 China schenkt digitaal camerasysteem om criminaliteit aan te pakken

11:56 Bodemschatten en visgebieden beter beschermt. Piraterij en drugshandel harder aangepakt. Veiligheidsdiensten worden gesterkt voor betere inlichtingen. Burgers daarin participeren in door staat geregelde programma's. 

11:55 Asfalteringsprogramma gaat verder. Aanleg bruggen. 

11:54 Bouw nieuw en modern ziekenhuis in Paramaribo door financiering IsDB. In 2020 opgeleverd. Huidige ziekenhuis gerenoveerd. 

11:51 Toegankelijkheid en bereikbaarheid onderwijs gestimuleerd door oprichting Stichting Educatief Centrum Parasol, voor kinderen uit verre binnenland. Komt op Zanderij 1, plek voor 300 kinderen intern. Gefinancierd door IsDB. 

11:51 Wet Appartementswet voorbereid voor voorlegging aan college. 

11:49 25 miljoen USD uit lening IsDB voor huizenbouw en woningverbetering voor gezinnen met laag inkomen. Vooral in het binnenland. 

11:47 POA: sociaal economische zwakke groepen krijgen vergoeding zolang kinderen van een gezin een school bezoeken en zich tijdig laten vaccineren. Gefinancieerd door IsDB. 

11:46 Intensiever doorgegaan met beplanten van kust met mangroven om ophogende zeespiegel tegen te houden. Waar mogelijk ook damwanden. 

11:45 Waterleidingbedrijf gaat onverkort door met aanleggen van buizen. Regering krijgt steun door SWM en Dienst Watervoorziening. 

11:43 EBS houdt op te bestaan en wordt verdeeld in bedrijf voor transmissie en distributie, bedrijf voor energieopwekking en bedrijf voor gaslevering. Komt een energieprofiel voor alle districten en dorpen. 

11:42 Opwekking energie in Nickerie uitgebreid. 

11:40 J. Pengel luchthaven gemoderniseerd zodat er meer vliegtuigen kunnen komen op hetzelfde moment en meer buitenlanders naar Suriname komen. SLM al begonnen met onderhandelingen met internationale luchtvaartbedrijven.

11:39 Surinamerivier en Nickerierivier ook uitgebaggerd. 

11:37 Wateroverlast in diverse districten grondig aangepakt. Saramacca kanaal opnieuw uitgebaggerd. Gefincierd door kredietlijn uit India. Binnen twee jaar. 

11:33 Voornaamste projecten: financiële steun aan kleine- en middelgrote ondernemingen, voor lokale exporteurs.

11:31 Projecten krijgen financiering door 1,77 miljard USD van IsDB

11:29 Goudprijzen hebben constante verhoging. Via twee naamloze vennootsschappen krijgen burgers en bedrijven kans om mede te investeren. 

11:27 Suriname heeft geen overkapping. Moderne houtindustrie in 2017 in de startblokken. 

11:24 Investering in verpakkingen van groente en fruit om export te garanderen. 

11:22 Kippenkwekerijen worden gestimuleerd

11:21 In Coronie en Saramacca komt 1000 hectare beschikbaar voor kokosindustrie. 

11:20 In Brokopondo wordt 2000 hectare beschikbaar gesteld voor cacaoproductie aan geïnteresseerde investeerders. 

11:19 Voedselproducent FAI uit India krijgt 1000 hectare in Saramacca om productie uit te breiden. Dit levert duizend extra banen op. 

11:18 Internationale grootbedrijven om palmolie te verbouwen. Schande dat dit nog niet is gebeurd en plannen hiervoor al jaren op de plank liggen. 

11:12 1500 landbouwers, farmmanagement en zaadveredeling en productie van zes nieuwe soorten rijst in een programma in samenwerking met Maleisië onder de naam Reverse Linked. Ook is het de bedoeling om de veestapel te verhogen, in samenwerking met Indonesië. Revolutionaire ontwikkelingen die op korte termijn zorgen voor econimisch vooruitgang. 

11:11 Invasur wordt een sleutelorganisatie in het ontwikkelingsproces 

10:58 Kiesstelsel wordt geëvalueerd om een betere afspiegelijk van de samenleving te krijgen door iddel van consultaties met politieke organisaties. 

10:50 Mediacampagne om achtstallige belastingen te innen aangekondigd. 

10:48 Bouterse is even zijn tekst kwijt. Vergadering twee minuten geschorst. 

10:43 Inkomstenverhogende maatregelen. Wet Verbruiksbelasting, Rij- en Voertuigen Belasting, Inning van Wegenbelasting en Verhoging van in-en uitvoerkostenwet. 

10:39 Compenserende maatregelen voor koopkracht. Niet overal stijgende koers, bijvoorbeeld niet op de brandstofprijs.

10:23 President Bouterse steekt van wal.

10:14 De president betreedt de vergaderzaal. Het volkslied wordt gezongen.

10:11 DNA-voorzitter Simons opent de vergadering. De commissie van in- en uitgeleide gaat naar de president.

10:07 Er zijn nog veel open plaatsen in de zaal. De ministers kijken toe hoe oppositieleden plaatsnemen.

10:04 De president betreedt het assembleegebouw.

10:00 De president is in aantocht

10:00 Surinaams volkslied wordt gespeeld

9:58  Vice-president Michael Ashwin Adhin betreedt het assembleegebouw.

9:56 uur Politiek Suriname in stelling voor de jaarrede van president Bouterse. Vandaag staat gepland een buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) waarin president Bouterse een uiteenzetting zal geven over het door de regering te voeren beleid en de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2017 zullen worden aangeboden.

Comments ()
Gepubliceerd in Parbode actueel

LIVEBLOG: Persconferentie president Desi Bouterse vanuit het Perscentrum Kabinet van de President.

15:31 Einde persconferentie.

15:30 President Bouterse bedankt de pers en het Surinaamse volk. "Het is zwaar, maar we krijgen zoveel ideeën." Hij heeft vertrouwen in de regering.

15:25 Concrete vraag: Wanneer gaat koers omlaag? Antwoord: "We gaan er alles aan doen, maar er komt veel bij kijken. Ik beloof dat de koers omlaag gaat."

Nog een vraag: Gaat EBS geld terugvloeien? Bij grove fouten zou er gecompenseerd moeten worden.

15:23 Over IMF: "We hebben 81 miljoen US-dollar van IMF ontvangen. 50 miljoen US-dollar van Islamic Development Bank en 25 miljoen US-dollar van Interamerican Development Bank." Oppositie zegt dat eerste target niet is gehaald. Er zijn fouten gemaakt door EBS bij de eerste berekening. Er is ruimte nodig om te corrigeren.

15:13 Over stroom: "We hebben een regeling met Alcoa dat we stroom uit Afobaka halen. We betalen nog op basis van het Suralcocontract, dat is een lening aan Suriname. Vanaf 2019 is het volledig voor Suriname.

15:00 "Lang onderhoud met presidentcommissaris van CBvS. Er staan veel problemen voor de deur. Problemen zullen nog blijven, het is belangrijk dat we vertrouwen houden dat de situatie draaglijk blijft voor onze mensen."

14:57 Over de koers: "Stijging ondanks belofte van daling is nijpende zaak."

14:55 "Er is geen eensgezindheid over de kostprijs. Berekeningen verschillen en maken overleg gecompliceerd." Bouterse geeft uitleg over de tariefaanpassing.

"We zijn op de goede weg. We zijn ingenomen met aangeboden hulp SER (Sociaal Economische Raad). Ik trek alles uit te kast op mensen te vrijwaren van te zware lasten. Toch moeten we vragen om een bijdrage, want we moeten allemaal offers brengen. Ik weet niet wie er jarig is, maar dit is een mooi cadeautje (over aangekondigde verlichting van de lasten mbt EBS-tarieven)."

14:50 Gelegenheid tot vragen stellen over EBS-tarieven en koersen.

14.37 Bouterse over diversificatie: "Potentie van water en grond van Suriname is enorm. Agrarische sector heeft enorme potentie. De samenwerking tussen Guyana en Suriname is belangrijk."
Tot zover het CARICOM-gedeelte.

14:29 President Bouterse op de vraag over de Decembermoorden: "Ik heb volgens de wet gebruik gemaakt van Artikel 148. Ambassades is een Engelstalige vertaling gegeven. De Surinaamse grondwet verschilt nu eenmaal van andere landen."
"Zou onverstandig zijn onjuiste info aan staatshoofden te geven. We zijn voorvechters van vrede op het zuidelijk halfrond."
"Dit stukje Zuid-Amerika moet gevrijwaard blijven van wat er in Europa en Midden-Oosten gebeurt."

14.26 Op vraag over Tigri: Op Nickerie hebben de Guyanese president Granger en Bouterse gezegd niet op CARICOM hierover te praten.

14:26 Een vraag over CARICOM: Is Tigri besproken? Wat heeft u op CARICOM over de Decembermoorden gezegd dat de oppositie gekwetst was?

14:24 Onderwerp verandert naar het tarievenstelsel van de Energie Bedrijven Suriname. "We moeten het arme volk ontzien, en een oplossing vinden die voor iedereen goed is."

14:21 Het is de president opgevallen dat er op CARICOM veel aandacht voor Suriname was: "Iedereen wil met Suriname praten, maar in Suriname wil niemand met elkaar praten." "We kunnen leren van hoe Guyanezen hun land uitdragen, is hartverwarmend."

14.17 President Bouterse oogt vermoeid.

14:16 Er worden twee grenskwesties besproken. Niet Guyana en Suriname. De relatie met Cuba wordt aangehaald. "Meer verwerking statistieken om elkaar te ondersteunen."

14:14 Pres is aan het woord, en begint met 37e CARICOM samenvatting. "Aandacht voor regionale veiligheid, verdere vormgeving van single market, economie, vrij verkeer caricombewoners."

14:12 Perschef Cliff Limburg leidt in.

14:10 President en Dilip Sardjoe komen binnen.

14:07 De ministers komen binnen. Onder andere Peneux, Rusland en Noersalim.

Comments ()
Gepubliceerd in Parbode actueel

Op vrijdagavond 08 juli 2016 heeft de President van de Republiek Suriname, Desiré Delano Bouterse op het presidentieel paleis een bespreking gehad met een twee-mans delegatie van de partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) onder leiding van de heer Carl Breeveld. Naar aanleIding van de afwijkende politieke opstelling van DOE in de afgelopen maanden, tot uiting komend, in enkele brieven aan de President, heeft het Staatshoofd de samenwerking met DOE opgezegd. Dit staat in een gisteravond uitgekomen persbericht van het Kabinet van de President.

Comments ()
Gepubliceerd in Parbode actueel

GEORGETOWN - President Bouterse heeft op de CARICOM-top in de Guyanese hoofdstad Georgetown uitleg gegeven over de huidige situatie in ons land. Hij vroeg om begrip voor de crisis in Suriname, maar riep ook op alert te zijn voor buitenlandse machten met geheime agenda's. Daarnaast noemde Bouterse politieke stabiliteit noodzakelijk voor ontwikkeling van de economie.

Comments ()
Gepubliceerd in Parbode actueel

Inwoners van Paramaribo geven de regering een dikke onvoldoende: een vier. Dat blijkt uit een opiniepeiling van onderzoeksbureau Nikos. Het onderzoek is gehouden onder zo’n duizend stadsbewoners van achttien jaar en ouder, waarvan 66 procent niet tevreden is. Zeventien procent twijfelt.

Comments ()
Gepubliceerd in Parbode actueel

Het Decemberstrafproces is vandaag na vier schorsingen verdaagd naar 5 augustus. De Krijgsraad wil voor 8 juli dat auditeur-militair Roy Elgin de resolutie betreffende grondwetartikel 148 aan alle raadslieden geeft, zodat ze zich hierover kunnen uitlaten op die datum. Tijdens het proces kwam naar voren dat het presidentieel bevel om het proces te stoppen, niet aan de Krijgsraad is gegeven, maar aan de Procureur Generaal. Nu moet er beslist worden of men doorgaat. Als dat het geval is, kan de auditeur-militair gewoon zijn requisitoir houden.

Comments ()
Gepubliceerd in Parbode actueel
Pagina 1 van 2