woensdag, 01 augustus 2007

Volksacademie met ambities

Geschreven door  Elvira Rijsdijk

Met de Volksacademie op het Sana Budaya terrein wordt inoktober de eerste Kunst- en Nijverheidsschool in Suriname geopend. Tijdens eenexpositie van 23 tot 27 juli verkochten kunstenaars met Javaanse roots en17gastkunstenaars, schilderijen en keramiekbeeldjes. Daarmee wilden ze geldinzamelen voor de afronding van de bouw van het complex. Initiatiefnemer SoekiIrodikromo hoopt dat met de opbrengst het dak en het nodige houtwerk kan wordenbekostigd.

volksacademie.jpg

In Surinamewordt traditionele kunstnijverheid steeds minder beoefend, terwijl het toerismegroeit en de vraag naar crafts, zoals souvenirs, steeds groter wordt.Ook de werkgelegenheid wordt gediend als meer mensen kiezen voor kunstzinnigeambachten. Traditionele crafts hebben daarbij het voordeel dat ze wordengemaakt met lokale grondstoffen en ook via export valuta opbrengen. Daarom iser een bloeiende craftsindustrie in landen als Trinidad & Tobago, Jamaica,Brazilië, Peru en India.

Suriname is bovendien een bijzonder craftsland, omdat uit zeker zes verschillende culturen de prachtige producten worden gemaakt. Belangrijke redenen dat al zeker tien jaar aan een kunstnijverheidschool gedacht wordt en vijf jaar geleden de eerste steen werd gelegd.

De Volksacademie zal een multiculturele aanpak hebben. Soekie: “Er zullen allerlei technieken worden overgedragen: van Javaans vlechtwerk en batik tot keramiek, dat eigenlijk uit Europa komt, en ook Marron houtsnijwerk.” Zijn rechterhand Kim Sontosoemarto vertelt: “In het eerste leerjaar worden de Javaanse crafts als lederwerk en houtsnijwerk onderwezen, omdat we deze deskundigheid zelf in huis hebben. We zijn nu het curriculum aan het schrijven. Volgens de toelatingseisen is er geen bepaalde vooropleiding nodig. Maar je moet wel handig zijn, van fijn handwerk houden en een kleine kunstambachtondernemer willen worden.

“We beginnen op het niveau van een lagere beroepsopleidingen gaan het van daaruit ontwikkelen naar een middelbare beroepsopleiding. Watkeramiek betreft, komt er nu een samenwerking met de Academie voor Hoger Kunst-en Cultuur Onderwijs (AHKCO) op gang, waar ik nu al als docent keramiek werk.Hun elektrische oven mag namelijk in hun houten gebouw niet meer wordengebruikt wegens brandgevaar en zal in de Volksacademie geplaatst worden, zodatwe in keramiek zelfs op hbo-niveau kunnen lesgeven.”