zondag, 01 juli 2007

Overspel binnen de orthodoxe Hindoegemeenschap in Suriname

Geschreven door 

 

recensie_overspel.jpgScriptiedoorspekt met pseudowetenschappelijke beweringen

Gaan Hindoestaanse mannen vaker vreemd danHindoestaanse vrouwen? Sociologie studente Ramdas probeert met haarwetenschappelijk onderzoek een antwoord te geven op de vraag ‘wat zijn demotieven van mannen en vrouwen, met name leden van de Sanatan Dharm, omoverspel te plegen en welke rol speelt de institutie religie hierbij?’ Wehielden de studie tegen het licht.

 

Voor ik het boekje las,dacht ik zelf na wat het antwoord hierop kon zijn en ik kon alleen seks engebrek aan aandacht bedenken voor overspel. De vraag over religie kan helaasniet door mij beantwoord worden aangezien ik kennis over de Sanatan Dharm ontbeer.

Ik ben echter geen lezerdie vooraf naar de clou gaat kijken dus worstelde ik mij het hele boekje doorwaar mevrouw Ramdas, zoals ze zelf herhaaldelijk stelt, heel erg hard aangewerkt heeft. Ook blijft zij herhalen hoe vreselijk belangrijk haar werk is inverband met AIDS en andere overdraagbare ziektes. Ik citeer: ‘Het (ditonderzoek) eist veel energie, inspiratie en moed’, ‘dit onderzoek ismaatschappelijk relevant’ en ‘dit onderzoek is niet alleen maatschappelijkrelevant maar is ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in Surinamevan betekenis’, een wel erg overtrokken zelfverheerlijking.

Jammer is het dat haarwerk zich beperkt heeft tot willekeurige bezoekers in de binnenstad vanParamaribo en een paar handen vol (vijftig) aan geïnterviewden. Te weinig omeen gefundeerde wetenschappelijke mening op te baseren en gezien het landelijkegemiddelde van overspel (schattingen lopen op tot wel zestig procent van alleparen – gehuwd en ongehuwd) en het lage aantal geïnterviewden dat overspel toegaf,zaten er naar mijn stellige overtuiging heel wat jokkebrokken tussen de geïnterviewden.

Welnu, ook ik heb hardgewerkt om de in wollige taal verwoorde pseudo-wetenschappelijke beweringen tedoorgronden. Ik citeer opnieuw: ‘Er is gebruik gemaakt van de interpretatievebenaderingswijze’ en ‘een onderzoeksgegeven is het product van waarneming enregistratie van de response van het onderzoekselement op een stimulus’.

Positief voor mij is datik wat te weten ben gekomen over de Sanatan Dharm, althans als die passages welgefundeerd zijn. Maar aan het eind bleek het antwoord op de probleemstellingzoals verwacht: de reden voor overspel is seks bij de mannen en aandacht(emotionele behoeften zoals de schrijfster het noemt) bij vrouwen. De uitslagover de rol van religie hierbij is verrassend: Volgens de ene geïnterviewde magoverspel volgens de religie wel met als reden dat een belangrijk religieusfiguur, Raja (koning) Dashrat, drie vrouwen gehuwd had en dat ‘als hij het mag,ik het ook mag’ en volgens de andere geïnterviewde overspel volgens de religieniet mag, voor mij nogal verwarrend en het zou goed geweest zijn enkeleschriftgeleerden hieromtrent raad gevraagd te hebben.

Eenaardige scriptie voor een middelbare scholier maar wat moet je in hemelsnaamdoen om géén doctorandus in de Sociologie te worden aan de Anton de KomUniversiteit van Suriname?  

  Overspel binnen de orthodoxe Hindoegemeenschap in Suriname  (een cultuursociologische benadering) 

een scriptie door Sahienshadebie Ramdas.Uitgeverij VACO N.V. 

ISBN 99914-007-3-7, SRD 45,00