woensdag, 01 november 2006

Gay-bar

Geschreven door  Tanya Wijngaarde

Gianni (23)

“Ik kan bijna niet geloven dat ik je dit vertel! Maar misschien helpt het andere jongens die denken dat ze gay zijn, i sabi? Ik had al heel lang een voorliefde voor jongens. Meisjes, daar vond ik niets aan. Maar ik heb me lang niet gerealiseerd dat ik homoseksueel zou kunnen zijn, ik weet niet, op de een of andere manier heb ik daar nooit aan gedacht.

eerste-keer.jpg

Ik wist alleendat ik ‘anders’ was dan mijn vrienden. Nee, ik kan niet precies zeggen hoeanders, gewoon niet hetzelfde. Ik denk dat mijn gymleraar dat ook in de gatenhad, want hij besteedde altijd wat extra aandacht aan me. Dat vond ik fijn,want hij was aardig en ik had het idee dat hij me begreep. Dat hij wist wat ermet me was. We spraken vaak, na de les, en het contact werd steeds vertrouwelijker,vriendschappelijker dan een leerling-leraar verhouding. We praatten ook overgevoelens en zo. Het begon met een schouderklopje, een arm om me heen. Toen hebik hem een keer verteld dat ik vermoedde dat ik gay was, want dat begon melangzaam wel duidelijk te worden. Hij zei dat hij dat al gezien had. En op deeen of andere manier was het hek toen van de dam. Voor hem in ieder geval. Hijheeft me ‘ontmaagd’ in het toilet bij de kleedkamers. Ik was toen twintig.Ikwist niet wat me overkwam! Nou, gemengde gevoelens, op dat moment maar zekerachteraf. Het was spannend, maar ook wat onwerkelijk. Ik had het nog maar netvoor mezelf duidelijk, en toen werd het al meteen omgezet in de praktijk. Maarvolgens mijn leraar was het heel normaal, hij zei dat het tegenwoordig eendoodnormale zaak is in de wereld. Hij is zelf biseksueel denk ik, hij is inieder geval getrouwd. Nee, ik geloof niet dat zijn vrouw het weet. Kort daarnabegon de vakantie, en het was mijn laatste jaar. Ik heb hem alleen nog wel eensop straat gezien. We groeten elkaar nog steeds. Ik heb nu al een tijdje eenvaste relatie, met iemand die ik heb leren kennen via een contactadvertentie.Ja, dit is de échte tori. En zoals ik zei, kijk ik met gemengde gevoelens terugop mijn ervaring met de gymleraar. Het was toch een wat grove eerste keer, ende verhouding was ook niet helemaal gelijkwaardig. Ik voel me een beetjegebruikt eigenlijk. Soms vraag ik me af met wie hij het nog meer deed. Nee,mijn ouders weten niet dat ik gay ben. Ze zijn uit elkaar. Mijn moeder isvreselijk naïef, die gaat het nooit raden, maar mijn vader… Ik kwam een paarvan zijn vrienden een keer tegen bij XPO aan de Verlengde Gemenelandsweg, dusmisschien hebben zij het aan hem verteld. Aan de andere kant, mogelijk houdenzij hun bezoekje aan een gay-bar ook liever voor

zichzelf!” 

Meer in deze categorie: « Na een jaar Geen condooms »