zaterdag, 27 november 2010

Suriname Kort, december 2010

Geschreven door 

kort1.jpgParbode wint journalistenprijs

Met de reportage ‘Tante, bloedt mijn poenie?’ heeft Parbode de jaarlijkse VSH-journalistenprijs gewonnen. De jury oordeelde dat het artikel, geschreven door Romie Raaphorst en Armand Snijders en verschenen in het oktobernummer van 2009, het beste was van in totaal 35 inzendingen. In de reportage worden de hiaten blootgelegd bij het opsporen en vervolgen van verdachten van seksueel misbruik bij kinderen. Hierdoor gaan veel daders vrijuit.

 

 

De VSH-journalistenprijs werd in 2008 ingesteld en is de enige publieke erkenning voor media in Suriname. Aan de prijs was dit jaar naast een plaquette een geldbedrag van 7.500 srd verbonden. De twee andere genomineerden, Lloyd Groenewoud (Radio Apintie) en Gail Eyck en Gian Moeridjan (Apintie TV) ontvingen tweeduizend srd voor hun inzendingen, respectievelijk ‘Herstel Carolinabrug’ en ‘Tranen van het verkeer’. 


Geen geld, toch megaprojecten
Ondanks een begrotingstekort van 669 miljoen srd, oftewel 6,3 procent van het bruto binnenlands product, wil de regering enkele megaprojecten uitvoeren. Zo wil men achttienduizend woningen bouwen, een zeehaven in Commewijne aanleggen, nieuwe wegen en bruggen bouwen en zelfs toeristenparken ontwikkelen in Sipaliwini. Omdat er te weinig geld is, zullen eerst de belastingen
doelmatiger geïnd moeten worden en zal de omzetbelasting plaats gaan maken voor een BTW-stelsel. Ook de goudsector moet volgens de regering voor meer inkomsten zorgen. Aangezien al deze maatregelen toch onvoldoende geld  opleveren, zal ook samengewerkt worden met buitenlandse investeerders. Zo zal voor de artsenopleiding met Cuba samengewerkt worden, voor de oliesector met Venezuela, voor de visserij met Japan en Korea, voor mijnbouw met Amerika en Canada en voor ICT met India. De president benadrukte dat ook een klein land schatrijk kan worden, mits de juiste aanpak wordt gekozen.

kort2.jpgVoorwaarden RvC aangescherpt
Was het vroeger zo dat een post binnen de Raad van Commissarissen (RvC) bij parastatale bedrijven, zonder commentaar werd verleend aan degene die de partij voordroeg, nu gaat dat anders. Vicepresident Robert Ameerali heeft aangekondigd dat zitting nemen in een RvC nu gebonden wordt aan bepaalde voorwaarden. Zo mag een kandidaat de leeftijd van zeventig nog niet bereikt hebben, moet hij/zij de Surinaamse nationaliteit hebben en in Suriname wonen. Dat bracht nogal wat commotie met zich mee, vooral binnen de RvC van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij  – een zeer lucratieve post – waarin zowel de broer van Ronnie Brunswijk als de zoon van Paul Somohardjo zitting hadden en die de Nederlandse nationaliteit bezitten.

kort3.jpgNieuwe steiger voor Alkmaar
Alkmaar aan de Commewijnerivier heeft een nieuwe steiger, waardoor schoolkinderen uit omringende dorpen makkelijker aan wal kunnen stappen.
De steiger is een geschenk van Vriendschapsbanden Nederland Suriname (VNS) en werd officieel in gebruik genomen tijdens de jaarlijkse VNS-reis van Nederlandse burgemeesters en ondernemers. De stichting zamelde enkele jaren geleden met een door Gerda Havertong geleide veiling twintigduizend euro in, waarvan de steiger werd betaald.

 


Mogelijk opnieuw dienstplicht

In zijn jaarrede onthulde de president het voornemen van de regering om de diensplicht weer in te voeren. De regering bevestigt dat het hierbij gaat om een voorstel waarover nog gesproken en gedebatteerd moet worden in De Nationale Assemblee. De reacties vanuit de bevolking zijn gemengd. Waar sommigen het een goed besluit vinden dat kan bijdragen aan het terugdringen van de werkloosheid onder tieners en mannen, vinden anderen het een beangstigende gedachte. Zij vrezen dat jongeren van school gehaald zullen worden om te voldoen aan deze plicht. 


kort4.jpgLimbo brengt beleid volksvriendelijk
De media doen het werk dat Cliff Limburg achterliet kennelijk niet goed genoeg. Want de perschef van het Kabinet van de President gaat via de radio toch weer elke week informatie verstrekken aan het volk. Limburg vertrok bij radio- en televisiestation Sky om perschef van de President te worden. Hij vond zijn werk als presentator van Bakana Tori Origineel namelijk onverenigbaar met zijn baan voor de regering. Volgens Limburg zal hij voortaan op een ‘luchtige, volksvriendelijke en makkelijk verteerbare wijze’ beleidsvoornemens en maatregelen aan het volk doorgeven. Of het straks gaat om een uurtje voorlichting, om pure propaganda of stemmingmakerij? De sky kent geen limits. 

 


kort5.jpgDe Schuilplaats bouwt woningen

Stichting De Schuilplaats is van plan vijfhonderd woningen te bouwen aan het Garnizoenspad te Wanica. De eerste twee huizen zijn opgeleverd en drie anderen zijn in aanbouw. De zes verschillende typen woningen stralen volgens de initiatiefnemers de kolo-niale stijl van oud-Paramaribo uit. De financiering komt van een kerkgemeente in het Nederlandse Drachten. Het is de bedoeling een deel van deze  woningen te verkopen aan mensen die minder draagkrachtig zijn.

 

 

 


kort6.jpgBezuinigingen niet in goede aarde gevallen

De bezuinigingsmaatregelen die de nieuwe regering heeft aangekondigd op het ministerie van Justitie en Politie stuiten op verzet. Zo mogen politieambtenaren per maand niet meer dan zestig overuren maken, worden politievoertuigen anders ingezet en worden politieagenten voor het beveiligen van de rechterlijke macht, teruggeroepen. Ook de voertuigen die ter beschikking waren van rechters van het 8 Decemberproces, zijn teruggeroepen. De rechterlijke macht wordt nu beveiligd door de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst, die rechtstreeks onder de president valt. Deze maatregel doet de wenkbrauwen fronsen, ook omdat de criminaliteit schijnt te verharden.


kort7.jpgWeg naar Brazilië dichterbij

Er wordt al tientallen jaren gesproken over de weg die Suriname in het zuiden met Brazilië zal verbinden. Door de gesprekken die minister van Buitenlandse Zaken Winston Lackin voerde met een Braziliaanse delegatie onder leiding van ambassadeur José Ferreira Simöes, komt realisatie dichterbij. De weg begint bij het Marrondorp Pokigron onder het stuwmeer en loopt bewust niet door het met Guyana betwiste Tigrigebied in het zuid-westen. De tweebaans weg wordt 325 kilometer lang en er zal binnenkort gesproken worden met de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank over de financiering. De weg moet onderdeel worden van het IIRSA-project van Zuid-Amerika dat tot doel heeft de infrastructuur van het continent te verbeteren.


 

 Wereldbank komt op bezoek

 

lezerspen1.jpg

Een delegatie van de Wereldbank bezoekt Suriname deze maand. Dit wordt het eerste bezoek van de monetaire gigant in twintig jaar. De minister van Financiën Wonnie Boedhoe vindt dat de regering geen andere keus heeft dan ondersteuning te vragen bij de geplande projecten. Ook de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) zal benaderd worden voor hulp. Als steun in de rug kreeg Boedhoe bijval van econoom Silvano Tjong Ahin, die meent dat Suriname zich niet kan permitteren om niet bij de Wereldbank te zitten nu de donorrol van Nederland afneemt. Voordelen om te lenen bij Wereldbank en IDB zijn lage rentes en lange looptijden. Omdat deze banken goed onderbouwde plannen willen zien, vindt Tjong Ahin het onverstandig dat het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking is opgedoekt. Maar nu dat eenmaal gebeurd is, moeten volgens de econoom het Planbureau Suriname, het Bureau voor Statistiek en de Sociaal Economische Raad rechtstreeks onder het Kabinet van de Vicepresident vallen. Dat is volgens hem de juiste plek van waaruit beleid gemaakt moet worden en het vergemakkelijkt de coördinatie.


lezerspen2.jpgRommeltje bij CBB
“Als je bij het CBB komt, lijkt het of je op de markt loopt.” Woorden van minister Moestadja van Binnenlandse Zaken over de chaotische situatie bij het Centraal Bureau Burgerzaken. Volgens Moestadja moet de dienstverlening snel verbeteren. Dat er veel mis is bij het CBB bleek in de Ware Tijd, die berichtte dat de 106-jarige Rosalien Donoe al jaren geleden dood was verklaard, maar in werkelijkheid nog leeft en zelfs AOV ontvangt. Twee andere honderdplussers die ook AOV ontvingen, bleken al een half jaar te zijn overleden.


lezerspen3.jpgSuriname krijgt zorghotel
Het is een unicum voor Suriname; het eerste zorghotel is een feit. Er zal aandacht zijn voor bevallingen, kraamzorg, nierdialyse en gehandicaptenzorg voor mensen uit zowel Suriname als Nederland. Het bedrijf heeft zijn eigen personeel getraind, waardoor niemand uit een Surinaams ziekenhuis hoeft te worden geronseld. Het zorghotel levert Nederland enkele besparingen op, omdat patiënten minder hoeven te betalen voor behandeling in Suriname. Het voordeel voor Suriname is de doorstroom van toeristen (meereizende familieleden) die ook hun vakantie zullen doorbrengen in het hotel. Met het logement dat uit 48 kamers bestaat gaat een investering gepaard van twaalf miljoen euro. Het wordt opgezet door RCR Health Centre, waarvan Redjinder Thakoersingh die in Moengo is opgegroeid, de directeur is. Deze particuliere zorgverlener heeft reeds enkele zorghotels in Europa opgezet.


Tapajaiproject krijgt nieuwe kans
Er wordt een nieuwe impuls gegeven aan het Tapajaiproject. Bij dit tientallen jaren oude plan zal in de regentijd water van de Tapanahonyrivier en de Jaikreek worden omgeleid naar het Brokopondostuwmeer. Langs die route zullen vijf nieuwe waterkrachtcentrales energie opwekken (opgeteld 305 megawatt). Ook komt bij Afobaka een tweede krachtcentrale (116 megawatt). Na een vooronderzoek, dat waarschijnlijk eind december wordt afgerond, zal de haalbaarheid een belangrijke kwestie zijn. Grondrechten van plaatselijke bewoners kunnen problemen geven. En of ze zelf later van de electriciteit kunnen genieten is de vraag, want nog altijd het probleem bij het eerste stuwmeer. Lothar Boksteen, al jaren de trekker van de plannen, maakt zich geen zorgen over de veiligheid, omdat het water nooit hoger zal komen dan de hoogste stand tot nog toe gemeten. Dit megaproject moet aan de sterk toegenomen vraag naar elektriciteit voldoen, want het zal een verdrievoudiging van de huidige capaciteit worden.