vrijdag, 31 december 2010

Suriname Kort, januari 2011

Geschreven door 

kort1.jpgErrol Alibux persoonlijk adviseur president Bouterse

President Desi Bouterse blijft zich omringen met dubieuze figuren. Zo is Errol Alibux benoemd als persoonlijke adviseur van de president. Een functie die Bouterse zelf bekleedde in de regering waar Alibux minister van Natuurlijke Hulpbronnen was. Alibux heeft een gevangenisstraf achter de rug voor valsheid in geschrifte. Vanuit die achtergrond lijkt het onwaarschijnlijk dat de adviezen van Alibux zullen bijdragen aan goed bestuur. Maar Alibux heeft geen boodschap aan kritieken. “Laat ze maar schelden. Sinds ik vijftien jaar oud ben is het mijn goddelijke roeping om mensen te helpen.” Volgens Alibux is hij gekozen door Bouterse omdat zij dezelfde ideologie hebben. “Ik ben net als Bouterse niet bang om met de botte bijl te hakken.” Nog een overeenkomst tussen de twee heren is dat de nieuwbakken adviseur ook verdachte is bij het 8 Decemberstrafproces.


 

kort2.jpgFacebookgrap legt onderwijs bijna lam
Een facebookgrap legde het totaal middelbaar onderwijs in Suriname bijna lam. Een leerling die op zijn facebookpagina de tekst ‘I am ugly and i teach ICT’ onder een foto van de ICT-docent zette, werd voorgedragen voor afschrijving. Iedereen die op de foto had gereageerd zou geschorst worden. Daarbij behoorde ook de dochter van president Desi Bouterse die had gereageerd met ‘ha ha ha, wat gemeen’. De presidentsvrouwe reageerde daarop met de woorden ‘ik weet waar ik mijn beklag moet doen’. Daarop greep het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling in en vroeg de leiding van het E. P. Meyer Lyceum de maatregel terug te draaien. Zij weigerden dat en de strijd werd door de Bond Van Leraren overgenomen die dreigde met een algehele staking op middelbare scholen. Deze kwestie bleef lange tijd gespreksonderwerp in Suriname. Uiteindelijk werd de school enkele dagen gesloten. Na opening meenden leerkrachten dat eerst gewerkt moest worden aan het herstellen van de relatie leerkracht-leerling. Feit is dat de geplande repetitieweek met een week werd verschoven.


kort3.jpgDiplomatiek onderhoud hoopgevend
Ruim drie maanden na zijn inauguratie vond er pas een onderhoud plaats tussen president Desi Bouterse en de Nederlandse ambassadeur Aart Jacobi. Het gesprek werd getypeerd als functioneel en zakelijk.
Tegen de achtergrond dat Nederland aangaf dat Bouterse niet welkom was in Nederland en er als politiek antwoord geen plaats was gereserveerd voor de ambassadeur tijdens de inauguratie van de president, mag dit onderhoud wel als bijzonder bestempeld worden. De diplomatieke relaties tussen Suriname en Nederland zijn behoorlijk bekoeld als gevolg van deze situatie. Bouterse is in Nederland namelijk veroordeeld voor drugshandel.


kort4.jpgAmerikanen vragen visumvrije toegang
Amerika heeft gevraagd dat zijn staatsburgers visumvrij naar Suriname kunnen reizen. In ruil daarvoor willen de Amerikanen de maximale visumduur voor Surinamers verhogen van vijf naar tien jaar. John Nay, de ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, meent dat vanwege de constante dreiging van terrorisme geen reciprociteit kan worden geboden aan Suriname. Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken heeft oor voor de wens van de Amerikanen. “Het gaat niet alleen om de Verenigde Staten.
Het totale visumbeleid is aan her-
evaluatie toe.” Lackin meent dat de visumplicht voor Amerikaanse burgers bijvoorbeeld inderdaad storend is voor de plannen van de regering. Investeringen en financieringen voor ontwikkelingsplannen en toerisme worden volgens de bewindsman belemmerd door het huidige visumbeleid. Ook ambassadeur Nay verwijst naar de voordelen die er zullen zijn voor Suriname en Surinamers indien de regering-Bouterse akkoord
gaat.


Uniqa nog steeds in rode cijfers
Niet alle telecomproviders doen goede zaken in Suriname. Uniqa die als laatst de markt toetrad, schijnt nog geen inhaalslag te maken. Het bedrijf dat zich in 2007 in Suriname vestigde had tot vorig jaar een verlies van ongeveer 30 miljoen euro geleden. Hierdoor is het bedrijf dat ook actief is in St. Kitts, Curaçao en Nederland, van plan de vestiging in St Kitts van de hand te doen. UTS-directeur Paul de Geus hoopt volgend jaar break even te opereren in Suriname. Maar door deze slechte cijfers willen de coalitiepartijen op Curaçao een doorlichting van het bedrijf. Ook de UTS-vakbond wil een onderzoek bij het bedrijf. De leiding stelt geen bezwaar te hebben daartegen.


kort5.jpgOostenrijk wil Surinaams milieubeleid impuls geven
Een tien man tellende delegatie uit Oostenrijk heeft Suriname bezocht om beleid te helpen maken met als doel het maximale uit ons bos te halen. Volgens de regering heeft Oostenrijk veel bos en veel ervaring met verantwoord management daarvan.
Een concrete afspraak is dat Oostenrijk gaat onderzoeken hoe het probleem met kafverbranding in Nickerie op te lossen is. Het bewindslieden hebben ook besproken wat de beste strategie is om de opslag van koolstoffen in het bos financieel gecompenseerd te krijgen.

 


kort6.jpgNederland bereidde invasie Suriname voor
Nederland heeft eind 1986 een gedetailleerd plan uitgewerkt om Bouterse af te zetten en te laten arresteren. De Verenigde Staten van Amerika zou marineschepen, helikopters en vliegtuigen leveren om een invasie van Suriname te ondersteunen. Het kabinet-Lubbers stelde de plannen op na een verzoek, in oktober 1986, van drie leden van de toenmalige Surinaamse regering om Paramaribo te verlossen van Bouterse. Een van hen was premier Pretaap Radhakishun, meldt de Volkskrant. De Nederlandse regering zag begin 1987 echter af van de inval, ook omdat het risico te groot was dat er doden en gewonden zouden vallen. Buza-minister Winston Lackin vraagt zich af waarom Nederland dit nu pas bekend wordt. “Eerder is het bestaan van invasieplannen steeds ontkend, terwijl wij van de NDP harde bewijzen hadden.” VHP-voorzitter Ramdien Sardjoe zegt dat zijn partij, de NPS en de KTPI nooit om een invasie van Nederland hebben gevraagd. “Als de toenmalige premier Pertaap Radhakishun de Nederlandse regering gevraagd heeft om in te grijpen in 1986, dan heeft hij op eigen houtje gehandeld”, aldus Sardjoe.

 


kort7.jpgPolitieke cultuur bevordert corruptie 
De politieke cultuur in Suriname vormt een goede voedingsbodem voor corruptie, meent vicepresident Robert Ameerali. Hij doelt daarbij op ambtenaren die gekozen zijn als volksvertegenwoordigers en zich daarna onttrekken van hun daadwerkelijke taak als ambtenaar. Terwijl zij toch het salaris blijven toucheren. Ook worden gekozen volksvertegenwoordigers die niet in overheidsdienst waren, in de ambtenarij benoemd als beleidsadviseur of in raden van commissarissen om zo een extra salaris op te strijken.
Ameerali constateert een ongelijke situatie bij parlementariërs van de oppositie en de coalitie. Wie in de coalitie zit wordt geaccommodeerd binnen de overheidsstructuur, maakt gebruik van overheidsmiddelen en personeel om politiek werk te doen. Terwijl leden van de oppositie die niet bij de overheid zitten dat niet kunnen. De vp meent dat er een systeem geïntroduceerd moet worden zodat iedereen die als assembleelid gekozen wordt, automatisch beleidsadviseur wordt en enkele ambtenaren ter beschikking krijgt om zo als fulltime parlementariër te functioneren. Zo kan worden voorkomen dat assembleeleden allerlei posities toegeschoven krijgen om een extra salaris te hebben als ze uit de politiek zijn.


kort8.jpgSuriname treedt toe tot Unasur
Suriname is nu officieel toegetreden tot de Unasur, de Unie van Zuid-Amerikaanse landen. Ex-president Ronald Venetiaan is samen met ex-ambtgenoten Luis Inacio ‘Lula’ da Silva van Brazilië, Evo Morales van Bolivia, en Hugo Chavez van Venezuela initiatiefnemer van de oprichting van Unasur. Venetiaan riep de regering op alles op alles te zetten en de benodigde documenten zo snel mogelijk in orde te maken zodat Suriname straks een van de landen is die het blok officieel hebben opgericht en niet gaat behoren tot de landen die zich later aansluit. Het verdrag treedt officieel pas in werking wanneer 9 lidlanden dit hebben geratificeerd. Suriname is het zevende land dat tot ratificatie overgaat. In verband met deze toetreding zal Suriname zijn visumbeleid naar de ander Unasur-landen toe moeten versoepelen.

 

 


kort9.jpgInheemsen staan bauxietexploratie in de weg
Om haar bedrijfsvoering tot 2020 te garanderen moet Suralco zo snel mogelijk beginnen met exploratiewerkzaamheden in het Nassaugebergte. De Inheemse dorpen Redi Doti, Powaka, Casipora en Pierre Kondre die in de weg liggen van de geprojecteerde route voor transport van het erts belemmeren dit.
Voorzitter Ricardo Pané van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) eist eerst de juridische erkenning van de rechten van de binnenlandbewoners op hun grond. Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) vindt ook dat de tijd dringt voor Suralco. Hij is er in elk geval voorstander dat Suralco de ruimte krijgt om haar voortbestaan veilig te stellen. Maar volgens Pané hebben inheemsen geleerd van datgene wat de Marrons is overkomen bij de bouw van het stuwmeer. Pane:“ Vandaag de dag hebben Paramaribo en Nickerie 1x24 uur stroom, terwijl juist dorpen in het binnenland geen behoorlijke voorziening hebben. Wij willen niets horen over compensatie. Erken ons en onze rechten eerst bij wet.”

 

 


Dino Bouterse benoemd in leiding CIVD
De appel valt niet ver van de boom. Daar is Dino Bouterse de zoon van president Desi Bouterse het levend voorbeeld van. Dino werd recent benoemd in de leiding van de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Dat terwijl hij veroordeeld is tot acht jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij wapensmokkel. In afwachting op afhandeling van zijn zaak in hoger beroep is hij op vrije voeten gesteld. Doordat de CIVD nu verantwoordelijk is voor de beveiliging van de rechterlijk macht is dit op z’n zachts gezegd een rare beslissing.

kort10.jpgDNA op Youtube
De openbare vergaderingen van De Nationale Assemblee (DNA) zijn tegenwoordig op youtube te bekijken via de website www.youtube.com/user/dnasuriname. Volgens de voorzitter van DNA is het de bedoeling het publiek meer te betrekken bij de activiteiten in dit hoogste college van staat.
De video’s worden in afspeellijsten samengevoegd, waarbij ze het nummer en de datum van de vergadering of opname als naam hebben. In de omschrijving, wordt het hoofdonderwerp van de vergadering aangegeven. Het publiek kan ook commentaar geven op de video’s. De beheerder van het kanaal zal het commentaar echter eerst goedkeuren voor het verschijnt

 


kort11.jpgRegering volgt mediatraining
Als minister op les om je communicatieve vaardigheden aan te scherpen. Dat doen delen van het kabinet Bouterse. Degene die de trainingen verzorgt, is niemand minder dan Nita Ramcharan hoofdredacteur van Starnieuws Suriname. Deze hoofdredacteur die eerder bij diverse media vertrok vanwege (politieke) bemoeienis vanuit leidinggevenden, wil niet aangeven waarover de training gaat en wie die volgt. Ook werd dit nieuws niet geplaatst op haar eigen nieuwssite. De hoofdredactrice ziet zichzelf als de enige die op zulk hoog niveau deze trainingen zou kunnen geven en vindt het geen reden voor ophef. Naar eigen zeggen heeft zij die training ook voor de vorige regering verzorgd.

 


kort12.jpgAartsrivalen begraven strijdblijl
Lange tijd leek het op een treffen af te stevenen tussen de Pertjajah Luhur en de KTPI. De KTPI-minister Martinus Sastroredjo die de scepter zwaait op het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond en Bosbeheer leek daarvan de oorzaak. De minister scheen een ware schoonmaakbeurt te houden waarbij op de lange tenen van de Pertjajah Luhur werd getrapt, doordat functionarissen die die partij had benoemd onheus werden behandeld. Maar die tijd is voorbij en de leiders van die twee Javaanse partijen hebben de strijdbijl begraven. Of dat de schoonmaakbeurt op het ministerie ten goede komt moet nog blijken.