maandag, 28 februari 2011

Suriname Kort - maart 2011

Geschreven door 

kort1.jpg'Bouterse tot 2006 nog in drugshandel'

 Desi Bouterse was in 2006 nog betrokken bij internationale drugshandel. Tenminste, dat stellen Amerikaanse diplomaten in geheime ambtsberichten die in bezit zijn van onder meer NRC Handelsblad en die via Wikileaks boven water zijn gekomen. Bouterse, in 1999 in Nederland bij verstek veroordeeld tot elf jaar cel wegens drugssmokkel, onderhield volgens de inlichtingendiensten ‘sociale en operationele banden’ met Roger Kahn, de Guyanees die in 2006 door de Surinaamse politie werd opgepakt wegens drugsactiviteiten en werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Daar zit hij een gevangenisstraf uit van dertig jaar. Eén van de ambtsberichten meldt dat Bouterse ‘de middelen om zijn inkomen aan te vullen met drugshandel kreeg’. Volgens de berichten leverde Kahn onder meer wapens in ruil voor drugs aan de Colombiaanse rebellenbeweging FARC. Die wapens zouden onder andere via Suriname naar Colombia zijn gesmokkeld. Het tweetal zou toentertijd plannen hebben om toenmalig justitieminister Chandrikapersad Santokhi en procureur-generaal Subhas Punwas te laten vermoorden. Bovendien wilde het duo een staatsgreep beramen, waarbij president Ronald Venetiaan moest worden ontvoerd. In ambstberichten die na 2006 zijn verstuurd, maken de Amerikaanse diplomaten geen melding meer van een mogelijke betrokkenheid van Bouterse bij drugshandel.


 

kort2.jpgOpknapbeurt voor luchthaven
Het Nederlandse MNO Vervat heeft van de Surinaamse overheid de opdracht gekregen om de Johan Adolf Pengel-luchthaven, beter bekend als Zanderij, ingrijpend te moderniseren. Met het project is een bedrag van 28,5 miljoen euro gemoeid.  MNO Vervat zal de asfaltbetonnendeklaag van de start- en landingsbaan vernieuwen, de dwarshelling vergroten van één naar 1,5 procent en de taxibaan versterken. Ook de markering en baanverlichting zullen worden vernieuwd. Daarnaast herstelt het bedrijf de service-
wegen, legt het een nieuwe parkeerplaats aan en bouwt een commercieel centrum. Het doel is om de veiligheid op en rond het vliegveld te vergroten en in de toekomst plaats te bieden aan meer toestellen. Het project moet begin 2012 worden opgeleverd.


Asbest op daken blijft zitten
De zeventig gezinnen die in barakken in Wageningen wonen, blijven opgezadeld met asbestdaken boven hun hoofd. Volgens minister Ginmardo Kromosoeto van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) verkeren de barakken in zo’n slechte staat, dat de constructies geen nieuwe dakplaten kunnen dragen. Een alternatief voor de bewoners heeft hij niet. Volgens hem is vooral sprake van een huisvestingsprobleem, dat de regering vooralsnog niet kan oplossen. Na een bezoek aan Wageningen verklaarde hij alleen dat de bewoners van de barakken bewust moeten worden gemaakt van de gevaren van asbest. 

 


kort3.jpgMinder geld voor KIT
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam moet de broekriem aanhalen. Volgens directeur Lejo Schenk krijgt zijn organisate dit jaar vier miljoen euro minder overheidssubsidie. Het KIT kreeg over de periode 2008-2011 aanvankelijk een subsidie van 24 miljoen euro. Het KIT besteedt van oudsher veel aandacht aan Suriname en de Caribische regio, met name in de vorm van publicaties en tentoonstellingen. In hoeverre de subsidiekorting gevolgen heeft voor toekomstige projecten, is nog niet bekend.

 

kort4.jpgSuriname bereid Palestina te erkennen
De Surinaamse regering staat, in navolging van de meeste andere Zuid-Amerikaanse landen, niet afwijzend tegenover het erkennen van een Palestijnse staat. Ons land sluit zich daarmee aan bij de overige leden van de Unasur. Alleen Guyana heeft nog geen standpunt ingenomen.
In politiek Washington is men niet gelukkig met de houding van de Unasur, die men te prematuur vindt en de vredesbesprekingen in het Midden-Oosten zou kunnen beïnvloeden. Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken heeft daar echter geen boodschap aan. “We zijn een zelfstandig land en we nemen zelfstandige beslissingen”, meent hij.


kort6.jpgDevaluatie en bezuinigingen raken bevolking keihard

Door de waardevermindering van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar door de Centrale Bank van Suriname en de vrijwel gelijktijdige lastenverzwaringen van de regering, heeft de gemiddelde Surinamer in één klap minder te besteden. Accijnzen op onder meer brandstof en alcoholische dranken zijn verhoogd. Vooral de verhoging van de benzineprijzen heeft indirect gevolgen voor de prijzen van eerste levensbehoeften in de winkels. Bovendien zag een belangrijk deel van de supermarkteigenaren een mogelijkheid om woekerwinsten te boeken naar aanleiding van de accijnsverhogingen. Met name omu Snesi zagen hun kans schoon en hielden hun oude voorraad sigaretten, ingekocht voor de accijnsverhoging, vast om deze na de doorgevoerde verhoging met woekerwinsten te verkopen aan hun klanten. De prijs voor een gemiddeld pakje zou immers verhoogd worden van vijf naar minimaal zeven srd. De controlediensten van de overheid grepen, zoals gebruikelijk, niet in. De regering had overigens niet alleen slecht nieuws: de uitkering in het kader van de Algemene Ouderdoms Voorziening (AOV) is verhoogd van 375 naar 425 srd per maand, werknemers betalen vijftig srd minder loonbelasting per maand en de invoerrechten op onder meer computers zijn afgeschaft.


kort7.jpgDe president en zijn monument
Aan de ene kant is het voor Desi Bouterse verleidelijk de staatsgreep van 1980 te verheerlijken. De recente opknapbeurt van het Monument van de Revolutie, op de restanten van het in brand geschoten Hoofdbureau van Politie, zal daarvoor bedoeld zijn. Hij heeft er in de nacht van 24 op 25 februari (wederom een nationale vrije dag) waarschijnlijk gesproken (deze Parbode lag al bij de drukker), maar niet over de perscensuur, de avondklok, de rantsoenering, liquidaties en de complete stagnatie waar Suriname jarenlang in verzeilde. Het lijkt erop dat Bouterse zijn verdere leven gaat wijden aan het recht praten wat krom blijft. Het dilemma is dat hij als president nu aan de andere kant staat.
Het uitgebreid herdenken kan willekeurige sergeanten op hetzelfde idee brengen? Ze zullen haast aangemoedigd worden? Schiet de wachtcommandant overhoop, het politiebureau in puin, zet Bouterse af en je wordt later zelf president met een eigen monument?


kort9.jpgWaterberg moet excuses aanbieden
Minister Celsius Waterberg van Volksgezondheid is door rechter Robbie Rodrigues veroordeeld om publiekelijk zijn verontschuldigingen aan te bieden aan huisarts Asha Mungra. Waterberg beschuldigde Mungra enkele maanden geleden tijdens een persconferentie van racisme en noemde haar een koorddanser. “Deze vrouw begeeft zich vaak op de grens van het etnische”, aldus de bewindsman. Aanleiding voor zijn gewraakte uitlating was de actie die Mungra op touw gezet had na het ontslag van internist Nannan Panday bij ’s Lands Hospitaal. Die werd door de directie botweg de laan uitgestuurd na een interview in Parbode, waarin hij kritiek uitte op het reilen en zeilen binnen de ziekeninrichting.

 


kort8.jpgSam-Sin-Hewitt verongelukt

Kookboekenschrijfster Muriël Sam-Sin-Hewitt is maandag 17 januari verongelukt. In de avonduren werd haar auto op de hoek van de Johan Adolf Pengelstraat en de Verlengde Keizerstraat geramd door een stomdronken automobilist die door rood reed. Sam-Sin-Hewitt werd 75 jaar. Ze was mede-auteur van het befaamde Groot Surinaams Kookboek en docente kook- en voedingsleer verbonden aan de Eerste Surinaamse Huishoudschool. Daarnaast schreef ze de kookboeken Surinaamse recepten van A-Z en Gezond en Lekker.


Gedetineerden willen meer geld
Gedetineerden willen meer geld ontvangen voor de werkzaamheden die ze achter de tralies tijdens hun gedwongen verblijf verrichten. De gevangenen zeggen met de dagelijkse vergoeding van maximaal 1,50 srd niet uit te komen. Met uitzondering van hun onderdak en voeding, moeten zij zelf in hun behoefte voorzien, bijvoorbeeld de aanschaf van toiletartikelen. Vooral veroordeelden die geen bezoek ontvangen, zeggen van de vergoeding niet te kunnen rondkomen. In een brief aan president Bouterse vragen ze om begrip voor hun situatie en om een verhoging van hun vergoeding.


 

kort10.jpgFors salaris voor Ingrid

Terwijl iedere Surinamer door de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van de regering ieder dubbeltje extra voorzichtig moet uitgeven, heeft president Desi Bouterse via een resolutie zijn vrouw, first lady Ingrid, ingaande zijn aantreden op 12 augustus 2010, een salaris toebedeeld dat overeenkomt met dat van een assembleelid, ofwel ruim achtduizend srd per maand. Opmerkelijk, want in het forse salaris van de president zelf, ruim dertigduizend srd per maand, is een representatietoelage opgenomen waar ook zijn gezin van zou moeten profiteren. Bovendien kennen veel andere landen in de wereld ook geen salaris voor de partner van de president. Zo krijgt in de Verenigde Staten Michelle Obama ook geen schadeloosstelling van de staat. Bouterse, die naar zeggen van één van zijn kabinetsleden, de resolutie ‘met tegenzin’ heeft getekend, voorzag waarschijnlijk vooraf de storm van kritiek, met name vanuit de oppositie, als het nieuws naar buiten zou lekken.
Om die reden liet hij de resolutie ingaan in 2005, zodat ook de vorige first lady, Liesbeth Venetiaan, enkele honderdduizenden srd’s kon opstrijken. Zij weigerde de lucratieve en onverwachte geste echter.


kort11.jpgBEP valt uiteen
De regeringspartij Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP), tot voor kort onderdeel van A-Combinatie, is als een kaartenhuis ineengestort. Een conflict binnen het bestuur, waarvan een deel van mening is dat minister Linus Diko van Regionale Ontwikkeling zijn portefeuille moet inleveren, heeft tot de ondergang van de partij geleid. Tijdens een rumoerige partijvergadering hebben de leden het vertrouwen in hem opgezegd. Maar volgens Diko zelf hebben ruim negentig kernen die vergadering verlaten, omdat hem niet de gelegenheid werd gegeven een weerwoord te laten horen.
Voorzitter Caprino Alendy stelt dat Diko is gewipt omdat hij afspraken, die zijn gemaakt over zijn werk als minister, niet is nagekomen.
De BEP-voorzitter zegt dat de minister eigenhandig besluiten nam zonder het bestuur daarin te kennen. Hoe het nu verder moet met de partij, was bij het ter perse gaan van deze Parbode onzeker. Diko zoekt zijn gelijk in ieder geval alvast bij de rechter. Ook is nog onduidelijk of president Bouterse gehoor geeft aan het verzoek van de partijleiding om Diko als minister te ontslaan.Suriname en Guyana slaan  handen ineen
Suriname en Guyana willen samen het toerisme bevorderen, onder meer door gezamenlijk pakketten aan te bieden aan toeristen. Dit heeft minister Falisie Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme op de vakantiebeurs in Utrecht in januari besproken met zijn Guyanese ambtgenoot, Manniram Prashad.
Volgens Pinas kunnen beide landen van elkaar leren. Zo heeft Guyana de visumplicht afgeschaft voor Nederland, Frankrijk, Amerika en Groot-Brittannië. Guyana erkent dat visa voor deze landen remmend werken op het bevorderen van toerisme. Ook minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken ziet in dat versoepeling van het visumbeleid voor een extra stroom toeristen kan zorgen. Afschaffing van de aankoop van een visum is echter geen optie, omdat dit de staatskas teveel geld kost. Wel wordt overwogen om binnen enkele maanden toeristen in de gelegenheid te stellen een visum bij binnenkomst van Suriname te kopen. Een bezwaar is echter het veiligheidsrisico, omdat reizigers niet vooraf kunnen worden gescreend.


Surpost-directie de laan uitgestuurd

Directeur Carlo Godlieb van Surpost is op staande voet ontslagen door de Raad van Ministers. Ook Steve Ravenberg, onderdirecteur Finance & Marketing, is op straat gezet. Aanleiding is de complete financiële chaos bij het staatsbedrijf.
Volgens minister Wonnie Boedhoe van Financiën zijn er verschillende zaken bij Surpost gebeurd die het daglicht niet kunnen verdragen.
“En dan maak ik korte metten”, zei de minister ferm. Via het bedrijf zijn gelden vanuit het buitenland overgemaakt voor particulieren, die door de lokale banken zijn uitbetaald. Maar de banken hebben dit geld nimmer ontvangen van Surpost. Bovendien heefkort12.jpgt enkele maanden geleden Ten Shipping via de rechter beslag laten leggen op de tegoeden van Surpost, omdat het bedrijf een gekocht pand niet heeft betaald.
Het is niet uitgesloten dat het Openbaar Ministerie wordt ingeschakeld om een onderzoek in te stellen naar de handelingen van de omstreden ontslagen directieleden.