zaterdag, 30 april 2011

Suriname Kort, mei 2011

Geschreven door 

kort1.jpgDirecteur Lobi Blesi verdacht van misbruik

De politie heeft directeur H. de G. van het kindertehuis Lobi Blesi in Tamanredjo aangehouden op verdenking van kindermisbruik en –mishandeling. De Nederlander, die twee jaar geleden met zijn vrouw naar Suriname kwam en het tehuis opzette, is door verschillende kinderen beticht van seksueel molest en fysieke mishandeling. Uit medisch onderzoek is gebleken dat enkele kinderen inderdaad zijn misbruikt. In de vijfkamerwoning van het christelijke Lobi Blesi verbleven negentien kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar, samen met het echtpaar De G. en drie begeleiders. In de maarteditie van Parbode (nr. 59) kwam De G. Nog uitgebreid aan het woord in de reportage ‘Liefdadigheid zonder grenzen’.

Hij zei onder meer: ‘Het is belangrijk dat kinderen in een vertrouwde omgeving opgroeien. Ze hebben genegenheid, vertrouwen en liefde nodig’. Mochten de beschuldigingen op waarheid berusten, dan heeft De G. het wat genegenheid en liefde betreft wel erg ver doorgevoerd, en het vertrouwen van de kinderen op schandalige wijze geschaad. Bij het ter perse gaan van deze editie van Parbode was nog niet duidelijk waar de kinderen zouden worden ondergebracht.


kort2.jpgHeisa rond NPS-filmpje
Een anti-NDP filmpje van de NPS zorgt voor veel ophef. Niet over de politieke inhoud maar over het gebruik van een videoclip van het Juizt Records Label. De NPS-clip is het antwoord op kritiek die de NDP in de aanloop naar de verkiezingen van vorig jaar uitte op het beleid van het toen regerende Nieuw Front. De manager van het platenlabel, Patric Deimveld, stelt dat zijn video ‘op lafhartige wijze is vervalst, misvormd en gemanipuleerd’. John van Coblijn van de NPS is het daar niet mee eens. Hij stelt zich op het standpunt dat het niet gaat om auteursrechten, maar om politieke rechten. Juizt Records is het daarmee niet een en laat deskundigen onderzoeken of er mogelijk juridische stappen kunnen worden ondernomen tegen de manipulatoren van de video.


Nederlandse rol coup blijft geheim

Vanwege ‘het belang van de Staat der Nederlanden’ blijft een onderzoek naar de rol van de Nederlandse Militaire Missie in Suriname rond de coup op 25 februari 1980 tot 2061 geheim. Nederland heeft daartoe wetgeving gemaakt.
Tweede Kamerlid Harry van Bommel (Socialistische Partij) heeft zich druk gemaakt om deze kwestie in de openbaarheid te brengen. Volgens hem gaan zijn kinderen wellicht ooit kennis nemen of en in hoeverre de Nederlandse regering betrokken is geweest bij de staatsgreep. De regering verweert zich onder andere door te stellen dat de archieven overal verspreid in het land zijn opgeslagen.


kort3.jpgHoutproductie stagneert

Suriname mag dan voor zo’n 85 procent uit bos bestaan, maar dat komt niet tot uitdrukking in de houtproductie. Al jaren wordt gemiddeld ‘slechts’ 180.000 kubieke meter hout geproduceerd, waarvan iets meer dan vijftien procent wordt geëxporteerd. Volgens Tropenbos International Suriname kan ons land aanmerkelijk meer verdienen als de productie wordt opgevoerd. In een rapport doet de organisatie aanbevelingen om het beleid ten aanzien van de bosbouwsector te verbeteren. Vooral de overheid moet een steentje bijdragen door de complexe regelgeving te vereenvoudigen.

 


kort4.jpgPALU droomt over nieuwe hoofdstad

 

De Progressieve Agrariërs en Landbouw Unie (PALU) droomt over een nieuwe Surinaamse hoofdstad met vijftigduizend inwoners, centraal in het land. Jim Hok, voorzitter van de PALU, sprak hierover in een inleiding gehouden tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het 34-jarig bestaan van de partij. Eén van de achterliggende gedachte is om de overheid met een nieuwe stad midden in Suriname beter vat te laten hebben op wat er in het binnenland en met de natuurlijke hulpbronnen gebeurt. Of de droom van PALU waarheid wordt, is de grote vraag.

 


kort5.jpgSomohardjo wil zebra’s
Paul Somohardjo wil twee zebra’s uit Afrika importeren en deze dieren als huisdieren houden in zijn eigen tuin. Hij maakte zijn voornemen wereldkundig in de huisdierenbijlage van de Ware Tijd. Waar hij de dieren precies vandaan gaat halen en hoeveel hij ervoor moet betalen, is niet bekend. Maar, zodra dit opmerkelijke nieuws bekend werd, trokken dierenbeschermers aan de bel. Volgens de Dierenbescherming Suriname horen wilde dieren als zebra’s alleen thuis in het wild of onder professioneel toezicht in een dierentuinen.
Als ‘verweer’ voert Somohardjo aan dat hij in Miami, Florida (VS), gezien heeft hoe zebra’s tot huisdieren ‘getraind’ worden. “Je moet gewoon voorzichtig zijn”, aldus het simpele commentaar van de politicus.
Hij zegt van dieren te houden, maar erkent geen verstand te hebben van zebra’s. Hij belooft echter contact te zoeken met mensen die dat wel hebben. Hij wist niet eens of zebra’s wel of geen gras eten. Of er ooit daadwerkelijk twee zebra’s in de tuin van Somohardjo zullen rondlopen, zal de nabije toekomst moeten uitwijzen.

 


kort6.jpgBreuk in regeringscoalitie

De politieke partij Nieuw Suriname (NS) is uit de Mega Combinatie (MC) gestapt. Diverse media brachten dit als breaking news, maar de MC vertelt deze stap verwacht te hebben. Door het vertrek van de twee NS-parlementariërs Harish Monorath en Prem Lachman, kan de coalitie niet meer rekenen op een tweederde parlementaire meerderheid. De twee volksvertegenwoordigers gaan een eigen fractie vormen in de coalitie. Hun kritiek is dat de MC, NS niet zou behandelen als een gelijkwaardige partner. De voorzitter, John Nasibdar, werd naar zeggen van Manorath afgezet. Maar dat krijgt nog een juridische nasleep.

 


Saronbrug in zeer slechte staat
De houten Saronbrug verkeert al jaren in slechte staat. Maar nu is de situatie helemaal deplorabel. De brug bij Pikin Saron heeft te lijden onder de zware last van vrachtwagens, die vooral boomstammen vervoeren. Districtscommissaris Jerry Miranda van Para waarschuwt vervoerders dat ze de brug niet mogen passeren tussen 19.00 en 07.00 uur en ook dat de trucks niet zwaarder dan vijf ton mogen wegen. Gebeurt dat wel, dan kunnen vervoerders zware straffen tegemoet zien. Ook riskeren zij inbeslagname van zowel de vrachtwagen als de lading. Overigens gelden deze regels al jaren, maar er is nog nooit een vervoerder voor overbelasting bestraft. Enkele weken geleden vloog een auto met hoge snelheid dwars door de brugleuning de Saramaccarivier in, waarbij de twee inzittenden omkwamen.


kort7.jpgMax Woiski jr. overleden
Max Woiski jr. (Max Mackintosh) is op 23 maart 2011 in bijzijn van naaste familie overleden.
Familieleden en bekenden hebben op nadrukkelijk verzoek in besloten kring afscheid van de Surinaamse musicus genomen. De in 1930 geboren Max Woiski vertrok in 1937 met zijn moeder naar Nederland. Hij werd vooral bekend door hits als Je bent nog niet gelukkig met een vrouw en Oh Nederland geef me rijst met kouseband. Dit jaar is een verzamelbox ter ere van Max sr. en jr. uitgebracht getiteld Ritmo Tropical.
Een laatste interview met hem is verschenen in de Parbode-editie van vorige maand.

 


kort8.jpgReuzenvlaggen te duur

De Surinaamse reuzenvlaggen in Paramaribo en op Zanderij zijn verdwenen. De initiatiefnemer van het vlaggenproject, John van Coblijn (NPS), beweert dat het verwijderen van de vlaggen niets te maken heeft met de politieke machtswisseling. Het is een financiële kwestie, aldus Van Coblijn. Met de grote vlaggen wilde men het nationalistisch gevoel onder burgers een impuls geven. De mammoetvlaggen kosten veel geld en er moest steeds bij het bedrijfsleven gebedeld worden om gescheurde exemplaren te vervangen. Alleen rond hoogtijdagen zullen de vlaggen nog wapperen.

 


kort9.jpgZiekenhuizen in zwaar weer
Alle Surinaamse ziekenhuizen verkeren in zwaar weer. Het scheelde niet veel of onder andere het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) kon niet langer de salarissen van personeel overmaken en de geslonken medicijnvoorraad aanvullen. Medio februari kregen de ziekenhuizen wat meer lucht. De regering kondigde aan dat 14’7 miljoen srd overgemaakt zou worden naar de zes ziekenhuizen. Zij zouden hiermee in staat moeten zijn om de meest acute noden te lenigen. Het AZP ontving het hoogste bedrag, 7,4 miljoen srd. Een structurele oplossing is echter nog niet gevonden. De ziekenhuizen konden met dit geld in ieder geval de salarissen van het personeel betalen. Het ging om een voorschot. Het Diakonessenhuis, Sint Vincentius Ziekenhuis en het Psychiatrisch Centrum Suriname ontvingen elk twee miljoen srd en het Streekziekenhuis Nickerie kon 1,3 miljoen srd tegemoet zien. Maar na die betalingen werd het voor het AZP stormachtig. Een deel van het personeel legde twee dagen het werk neer omdat de prestatietoeslag niet was uitbetaald. Daarmee was een bedrag gemoeid van 3,5 miljoen.


kort10.jpgAndy Slory krijgt de schuld
Sinds enkele maanden speelt voetballer Andwèle (Andy) Slory voor Adelaide United. Maar het loopt allemaal niet zoals hij had gehoopt. Kansen op de titel zijn verspeeld en dat wordt met name Slory verweten. Vooral het verlies in de belangrijke wedstrijd tegen Gold Coast (3-2) wordt hem aangerekend. Journalist Jai Bednall van Adelaide Now was hard in zijn oordeel: ‘Het is Slory die verantwoordelijk is voor het verlies. Slory, een Nederlandse international met een geschiedenis vol blessures, die de afgelopen twaalf maanden voor drie clubs heeft gespeeld en voor geen enkele club scoorde. Een man die de ‘Reds’ liet ontsporen na een recordserie ongeslagen wedstrijden’. En zo dreigt de ooit zo getalenteerde voetballer kopje Down Under te gaan.


Discussie over doodstraf

De oud-voorzitter van De Nationale Assemblee, Indra Djawalapersad, vindt dat uitvoering van de doodstraf bespreekbaar moet zijn als bijdrage om de criminaliteit te helpen indammen. De initiatiefgroep voor criminaliteitsbeheersing en criminaliteitsbestrijding en eventueel herinvoering van de doodstraf, is hiertoe nieuw leven ingeblazen. De groep gaat alle mogelijkheden bekijken om criminaliteit terug te dringen. Indien deze geen soelaas bieden, dan wordt de doodstraf een serieuze optie. De doodstraf bestaat nog steeds formeel in het land, maar hij wordt nooit uitgevoerd.
Overigens heeft Suriname zich in 1987 gecommitteerd aan het verdrag van San José, dat de uitvoering van de doodstraf verbiedt.


kort11.jpgBrazilianen worden geen Surinamers
Het parlement heeft twee ontwerpwetten goedgekeurd, waardoor honderd buitenlanders tot Surinamer genaturaliseerd kunnen worden. Diverse Assembleeleden hadden echter vragen over Brazilianen in ons land. Rabin Parmessar (NDP) vindt het opvallend dat geen enkele Braziliaan de Surinaamse nationaliteit blijkt aan te vragen, terwijl zij de grootste groep buitenlanders vormen. Een enkel Assembleelid heeft de indruk dat Brazilianen een betere behandeling krijgen dan andere groepen buitenlanders. Guno Castelen (SPA) wil dat de regering een onderzoek laat instellen waarom zij geen naturalisatie aanvragen.

 


kort12.jpgMoengo krijgt kaolienindustrie

Na jaren van voorbereidingen begint Moengo Minerals NV (MM) binnenkort met de productie van kaolien, ook wel pemba doti genoemd. In totaal is in de afgelopen drie jaar twaalf miljoen dollar geïnvesteerd om de mijnbouwoperatie op gang te brengen. Vooralsnog zal de kaolien vooral geleverd worden aan cement- en betonbedrijven in Suriname en Frans-Guyana. Op de langere termijn kunnen ook andere industrietakken worden voorzien. Kaolien wordt onder meer gebruikt voor de productie van cosmetica en medicijnen, alsmede papier, inkt, verf en plastic.