vrijdag, 30 september 2011

Suriname Kort, oktober 2011

Geschreven door 

kort1.jpgNog geen Carolinabrug

Aan de al jaren durende klucht rond de bouw van de Carolinabrug over de Surinamerivier komt vooralsnog geen einde. In opdracht van president Desi Bouterse is de voorlopige bouwovereenkomst met het Nederlandse bedrijf Ballast Nedam, in de prullenbak beland. De afspraken zouden te duur en onvoordelig zijn. Critici richten hun pijlen op de exclusieve positie van Ballast Nedam tijdens de voorbereiding van het contract. De opdracht voor de brug is goed voor 32 miljoen euro.

De overeenkomst voor het ontwerp en de bouw heeft Ballast Nedam met het ministerie van Openbare Werken (OW) gesloten. Het ministerie onderstreept op professionele wijze te hebben gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw. ‘Dit heeft geresulteerd in het sluiten van een voor Suriname gunstig design & construct contract’. Met het openbreken van het contract wil de regering naar eigen zeggen voorkomen ‘dat er een smet geworpen wordt op zowel aannemer Ballast Nedam als de Staat Suriname’. Besloten is een nieuwe, internationale aanbestedingsprocedure te starten. Gegadigden moeten daarbij ook voorstellen doen voor de financiering. Een inschrijving van Ballast Nedam is ook welkom.


kort2.jpgBelastingstelsel wordt herzien
Het Nederlandse bureau Bestuur en Management Consultancy (BMC) heeft een overeenkomst getekend met de Surinaamse regering om het belastingstelsel te ‘repareren’. Het huidige belastingstelsel rammelt aan alle kanten, terwijl belastingontduiking een nationale sport is. Daardoor loopt de noodlijdende staatskas jaarlijks vele tientallen miljoenen srd’s mis. BMC moet binnen een paar maanden een plan opstellen en eind volgend jaar moet iedereen in Suriname belasting betalen. Het is opmerkelijk dat de regering deskundigen uit Nederland in huis haalt. Tijdens de eerste regering die werd geleid door de NDP, eind jaren negentig, werden Nederlandse experts die al jaren met een soortgelijk project bezig waren, door toenmalig president Wijdenbosch het land uitgezet.


kort3.jpgGedonder binnen NS
Binnen de jonge partij Nieuw Suriname heeft men de streken van de oude, gevestigde partijen overgenomen. Met de ene na de andere interne ruzie haalt men het nieuws. Kort na de verkiezingen distancieerde assembleelid Harish Manorath zich van het partijbestuur, dat volgens hem niet bevoegd was om beslissingen te nemen. Recentelijk was de benoeming van een door het bestuur voorgedragen districtscommissaris aanleiding om weer ruziënd over straat te rollen. Ironisch is dat Manorath onlangs zijn verbazing uitsprak over de problemen binnen de NDP ten aanzien van de verkiezing van een nieuw hoofdbestuur.kort4.jpgJongeren maken land schoon
In het kader van de actie Krin Kondre hebben duizend jongeren tussen veertien en achttien jaar in Paramaribo en Nickerie tijdens de voorbije grote vakantie een extra zakcentje kunnen verdienen door zwerfvuil te verwijderen. Iedere jongere werd twee weken ingezet in ruil voor 350 srd. Het mes sneed aan twee kanten: het land werd een stuk schoner en de jongeren, vaak uit sociaalzwakkere gezinnen, verdienden geld, vooral bedoeld om schoolbenodigdheden te kopen. De actie heeft de overheid ruim een half miljoen srd gekost.

 


kort5.jpgJachtexamen op komst
Om het toenemende aantal jachtongelukken terug te dringen, wil de dienst ’s Lands Bosbeheer in de loop van volgend jaar een jachtexamen laten afleggen alvorens een wapenvergunning wordt verstrekt. Veel jagers nemen de veiligheidsvoorschriften niet in acht en kennende jachtwetgeving niet.
Dat zou mede de oorzaak zijn van de vele ongelukken die de laatste tijd hebben plaatsgevonden, niet zelden met dodelijke afloop. Het examen zal slechts uit een theoretisch gedeelte bestaan, waarbij de kennis van de aanvrager ten aanzien van veiligheid, wetgeving en dierenkennis wordt getest.


kort6.jpgRussisch roulette op de brom
Rijden op een bromfiets op Surinaamse wegen blijkt steeds gevaarlijker te worden. Van de 54 verkeersdoden die dit jaar tot begin september zijn gevallen, was bijna de helft bestuurder of duopassagier van een brom. Dat is een aanzienlijk hoger percentage dan in voorgaande jaren. Bovendien belandden vele tientallen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Daarnaast zijn twee voetgangers omgekomen na aangereden te zijn door een bromfietser. Menig bromfietser kwam om het leven door eigen onverantwoord rijgedrag.
Desondanks zijn ambitieuze plannen van toenmalig minister Chandrikapersad Santokhi (Justitie en Politie) voor de invoering van een brommerrijbewijs, in de ijskast beland. “De bromfietsers blijven een kwetsbare groep en kunnen daarom liever extra voorzichtig zijn in het verkeer”, waarschuwt Humphrey Naarden, woordvoerder van het Korps Politie Suriname (KPS). Volgens hem zijn bromfietsers vaak zelf de veroorzakers. Ze rijden te hard en halen vaak links in. Maar ook andere weggebruikers zouden er in zijn ogen goed aan doen meer rekening te houden met de kwetsbaarheid van de gemotoriseerde tweewielers.


kort7.jpgPolitiek spel rond vergunning
Eerst wel, toen weer niet, toch weer wel, opnieuw niet en uiteindelijk weer wel een vergunning: het nieuwe King Casino aan de Domineestraat was maandenlang speelbal van politieke rancune en tegenwerking. De op de valreep, door de regering-Venetiaan verstrekte vergunning werd door de huidige regering ingetrokken, een beslissing die door de rechter van tafel werd geveegd. Toch besloot president Desi Bouterse eind augustus, kort voor de opening, de vergunning opnieuw in te trekken, om vervolgens twee dagen later persoonlijk wel weer een vergunning te verstrekken. Het wordt algemeen gezien als een politiek spelletje: Oemar Chiragally, eigenaar van het begin september geopende Wyndham Hotel, waar King Casino is ondergebracht, is een prominent lid van de NPS en één van de vertrouwelingen van ex-president Ronald Venetiaan.


kort8.jpgToch problemen inschrijvingen scholen
Opeenvolgende ministers van Onderwijs hebben het beloofd: aan het overnachten op terreinen van scholen om kinderen ingeschreven te krijgen, zou vast en zeker een einde komen. Maar hun belofte hebben ze nooit waargemaakt. Ook huidig minister Raymond Sapoen slaagde er niet in. Honderden ouders bivakkeerden in de nachtelijke uren bij de diverse scholen.
Weliswaar zijn er voldoende scholen voor het leerlingenaanbod, maar in bepaalde gebieden zijn de plaatsingsmogelijkheden beperkt, met als gevolg dat veel leerlingen uren moeten reizen om naar een andere school te gaan. 


kort9.jpgSonny Boy in de race voor Oscar
De succesvolle film Sonny Boy is gekozen als Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste film in een buitenlandse taal.
Dat heeft producent Shooting Star Filmcompany bekendgemaakt. De film van Maria Peters is gebaseerd op het gelijknamige boek van Annejet van der Zijl. Ricky Koole, Sergio Hasselbaink, Marcel Hensema en Micha Hulshof spelen een hoofdrol. Sonny Boy gaat over een waargebeurde zwaarbeproefde liefdesgeschiedenis tussen de oer-Hollandse Rika en de Surinaamse Waldemar in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.
De nominaties worden 24 januari volgend jaar bekendgemaakt. De uitreiking van de Oscars is ruim een maand later, op 26 februari 2012.kort10.jpgPensioenleeftijd ter discussie
In navolging van veel andere landen in de wereld, overweegt ook de Surinaamse regering de pensioenleeftijd te verhogen, in het bijzonder bij de overheid. Nu mogen ambtenaren als ze zestig zijn van hun oude dag gaan genieten. Als het voornemen haalbaar blijkt en wordt uitgevoerd, zal die leeftijd worden opgetrokken naar 65. Daarmee hoopt de regering langer gebruik te kunnen maken van de kennis van ervaren ambtenaren. Wel wordt gevreesd dat door de verhoging van de pensioenleeftijd, minder jongeren een baan kunnen vinden bij lanti.


kort11.jpgWerken voor Dalian vol risico’s
Werken voor het Chinese bedrijf Dalian in Brokopondo, blijkt niet altijd zonder risico’s te zijn. In de tweede helft van augustus vielen binnen een week drie doden onder de arbeiders tijdens even zoveel incidenten. Op 18 augustus kwam een arbeider om het leven nadat tijdens asfalteringswerkzaamheden een zware machine op hem was gevallen. Drie dagen later werd een andere werknemer doodgestoken door een collega en een derde overleed op 28 augustus na te zijn geveld door een omvallende boom. De leiding van het bedrijf heeft niet op de drama’s gereageerd, ondanks herhaalde toezeggingen dat men met een verklaring zou komen. Mogelijk schort er iets aan de arbeidsomstandigheden en de moraal onder de werknemers als gevolg van de armoedige omstandigheden waaronder zij in een barakkenkamp langs de Surinamerivier zijn onderbracht. Daar verblijven minstens 120 Chinezen, als haringen in een ton, die in shift verband moeten werken. Voor buitenstaanders is het kampement verboden terrein, maar vanaf de rivier kan een duidelijk beeld worden verkregen van de verblijfplaats, waar de arbeiders in hun weinige vrije tijd verkoeling in het water zoeken. 


kort12.jpgTabak en sopi duurder
zen op sigaretten en sterk alcoholische dranken zijn door de regering met vijftig procent verhoogd. Daarmee hoopt men vooral de staatskas extra te spekken. Gerekend wordt op jaarlijks 119 miljoen srd aan inkomsten. In 2009 was dat nog 83 miljoen srd. Begin dit jaar werden de accijnzen al met honderd procent verhoogd. De regering wil met de verhoging ook het roken en drinken ontmoedigen, maar binnen De Nationale Assemblee heeft men er weinig vertrouwen in dat dit op die manier ook zal lukken. Gepleit wordt voor de ontwikkeling van een doelgericht beleid. Volgens Mohamed Abdoel (Mega Combinatie/NDP) is het alcoholgebruik en rookgedrag in Suriname verantwoordelijk voor meer dan zestig ziektes.


kort13.jpgPSV stapt uit Volksalliantie
Het verblijf van de Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV) binnen de regerende VolksAlliantie (VA) van Paul Somohardjo was van korte duur. De PSV, die onlangs het 65-jarig bestaan vierde, kon zich niet meer vinden in de standpunten die Somohardjo en de zijnen uitdragen en verwijt de leiding van de VA gebrek aan respect. Ook zou de partij niet worden betrokken bij de besluitvorming. Overigens heeft de PSV geen enkele parlementszetel, dus gevolgen voor de coalitie heeft het besluit niet. Somohardjo reageerde zoals gebruikelijk laconiek: “Als je wilt gaan, kunnen we je niet tegen-houden.”


kort14.jpgDreadlocks-leerling geweigerd op mulo

Dreadlockskapsels worden niet door iedereen geaccepteerd. Dat bleek vorig jaar al bij de benoeming van Martin Misiedjan tot minister van Justitie en Politie, die dankzij zijn haardracht voor de nodige beroering zorgde. Hoe gevoelig het voor rastafarians karakteristieke kapsel bij sommigen ligt, heeft ook de twaalfjarige Ayad Godlieb ervaren. Zijn moeder probeerde hem op verschillende muloscholen in te schrijven, maar kwam overal voor een gesloten deur te staan. Minister Raymond Sapoen van Onderwijs heeft de ouders verzekerd dat Ayad hoe dan ook ingeschreven zal worden en welkom is in de klas.


kort15.jpgAsfalt onder de loep
De kwaliteit van nieuwe wegen moet drastisch worden verbeterd. Bepaalde ingehuurde aannemers zouden zich volgens het ministerie van Openbare Werken niet houden aan de minimale kwaliteitseisen. Omdat controle op de uitgevoerde werkzaamheden onvoldoende is, kunnen zij de regels aan hun laars lappen. Daar gaat verandering in komen, verzekert het ministerie. Jaarlijks vinden tal van ernstige verkeersongelukken plaats als gevolg van slecht geasfalteerde of verwaarloosde wegen, waarbij weggebruikers moeten uitwijken voor een plotseling opduikende verzakking. Hierdoor zijn vele doden en gewonden gevallen.