maandag, 31 oktober 2011

Suriname Kort, november 2011

Geschreven door 

kort1.jpgAannemers aan de schandpaal

Aannemers die een wanprestatie leveren, worden sinds kort aan de schandpaal genageld. De stichting Asadeso hangt in Paramaribo spandoeken op waar bouwbedrijven met naam en toenaam op worden vermeld. Ook is een website (www.asadeso.com) opgezet waar benadeelden hun verhaal kunnen doen. De opmerkelijke actie is een initiatief van ondernemer Roy Pocorni, die zelf al jaren een bittere strijd levert met twee aannemers, die een woning opleverden met zoveel grove gebreken dat het onbewoonbaar bleek te zijn.

 

Hij plaatste een jaar lang advertenties in de Ware Tijd, om te waarschuwen voor deze dubieuze bouwers. Dat leverde zoveel reacties op, dat Pocorni besloot een meldpunt op te zetten ‘voor klachten bij bouwfraude en wanprestaties van aannemers’. Volgens Pocorni waren binnen een week na de eerste advertentie van het meldpunt, al ruim veertig klachten binnen met zeer ernstige feiten. “Er moet een ontmaskering komen van aannemers die met voorbedachten rade rond gaan om mensen te bedriegen. We willen de bouwsector zeker niet met de vinger nawijzen, maar wij willen de rotte appels identificeren die de totale sector verzieken.”


kort2.jpgSurinamerivier wordt uitgebaggerd
De plannen verdwenen in de ijskast toen Billiton twee jaar geleden uit Suriname vertrok. Deze multinational zou namelijk samen met Staatsolie en Suralco het miljoenenproject financieren. De kosten worden geraamd op minimaal 23 miljoen euro. Grotere schepen kunnen momenteel alleen deels beladen de Nieuwe Haven bereiken, omdat de vaargeul in de loop der jaren is dichtgeslibd. De maximale diepte bij hoog water is nog geen zeven meter. De situatie is zo kritiek, dat deskundigen waarschuwen dat de monding van de rivier over enkele jaren helemaal dichtgeslibd is. Het is de bedoeling de rivier van Dijkveld tot aan de monding uit te baggeren. De scheepvaart betaalt mee (toeslag op tarieven).


kort3.jpgVeel Surinamers leven op de pof
Surinamers leven massaal op krediet. Sommigen hebben zelfs twee of drie bankleningen af te lossen en daarnaast tal van zaken, zoals een auto of huishoudelijke apparatuur, op afbetaling aangeschaft. De Centrale Bank van Suriname is bezorgd over het leengedrag van consumenten, die tegen zichzelf beschermd zouden moeten worden. Weliswaar hebben banken de regel dat maximaal dertig procent van het inkomen belast mag worden voor aflossingen, maar een centraal registratiesysteem bestaat niet, waardoor men bij meerdere banken moeiteloos leningen kan krijgen. Nu blijkt dat steeds meer mensen niet aan alle opgetelde verplichtingen kunnen voldoen.


kort4.jpgGevangenen uit eenoudergezinnen
Zestig procent van de gedetineerden is opgegroeid in een eenoudergezin. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Politie. In de meeste gevallen ontbreekt de vader, waardoor de veroordeelde criminelen in hun jeugd een voorbeeldfiguur misten. Dit zou de aanleiding zijn dat ze uiteindelijk op het verkeerde pad terechtkomen. Recent onderzoek toonde aan dat Creolen de grootste groep gevangenen uit eenoudergezinnen vormen, qua omvang op afstand gevolgd door Hindostanen.


kort5.jpgBezem door grondaanvragen
Iedereen die tussen 1990 en 2011 grond heeft aangevraagd bij de Staat, moet zich opnieuw registreren. De overheid hoopt op deze manier orde te scheppen in de enorme chaos op het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer. Daar lagen maar liefst tachtigduizend aanvragen van particulieren, stichtingen en ondernemers, die nooit zijn afgehandeld. De herregistratie is bedoeld om het bestand op te schonen, maar worden de overgebleven aanvragen nu wel in behandeling genomen?


kort6.jpgOorlog verklaard aan piraten
Vissers lopen al jaren het risico om op zee of de rivieren te worden beroofd door piraten, maar de laatste maanden loopt het de spuigaten uit. Reden voor de politie om een speciale eenheid op te richten, die jacht moet maken op deze zeerovers, die bij de monding van de Corantijn actief zijn. Deze Watra Boeboe-actie vindt plaats in nauwe samenwerking met de Guyanese politie, want de meeste piraten opereren vanuit ons buurland. De afgelopen maanden zijn tientallen vissersboten overvallen. De rovers hebben het vooral voorzien op de vangst, brandstof en kostbare apparatuur. In sommige gevallen is het vaartuig zelfs meegenomen en werden de vissers aan de kust afgezet, waarbij ze niet zelden ernstig mishandeld bleken. In Guyana worden al maanden vijf opvarenden van een boot vermist. Gevreesd wordt dat zij door hun belagers op volle zee overboord zijn gezet. De autoriteiten hopen door intensieve patrouilles de piraten binnenkort in te kunnen rekenen.

 


kort7.jpgNieuwe ambassade Verenigde Staten
Enkele jaren geleden was er enorm veel ophef over aanpassingen die de Amerikanen eisten voor hun ambassade in Paramaribo, bevreesd voor een terroristische aanslag. De Dr. Sophie Redmondstraat werd ‘verlegd’ en een school moest wijken. Ondanks veel protesten van de bevolking, zwichtte de regering Venetiaan voor de Amerikaanse eisen, die ruim een miljoen USdollar kostten. Voor de grootmacht is dit kennelijk niet genoeg om de veiligheid te waarborgen, de reden dat op de hoek van de Kristalstraat en Powisistraat op termijn een nieuw ambassadegebouw moet verrijzen. Eind september werd met enig ceremonieel de eerste fase van het bouwproject ingeleid, de daadwerkelijke bouw begint pas eind volgend jaar. Wie het recht trekken van de Dr. Sophie Redmondstraat gaat betalen, is nog niet bekend.

kort8.jpgFoute agenten worden niet geduld
Agenten die hun boekje te buiten gaan, zullen niet langer worden getolereerd. Vooral bij buitensporig geweld zal de leiding van het Korps Politie Suriname niet schromen keihard in te grijpen en de dienders te straffen. Dit zegt politiewoordvoerder John Jones. De laatste tijd hebben zich veel incidenten voorgedaan waarbij agenten zonder reden zouden hebben mishandeld. Slachtoffers kunnen hun beklag doen bij Onderzoek Politionele Zaken, maar de ervaring leert dat dit zelden tot disciplinaire maatregelen leidt. Al jaren kampt het politiekorps met een imagoprobleem als gevolg van ‘onvriendelijk optreden’.

kort9.jpgOtmar Rodgers overleden
Ondervoorzitter Otmar Rodgers van de Nationale Partij Suriname (NPS) is dinsdag 20 september op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was 36 jaar (van 1974 tot de verkiezingen van 2010) lid van het parlement en stond bekend om zijn gedreven speeches. Bij de verkiezingen van de president in 1996, 2000 en 2005 in het parlement en de Verenigde Volks Vergadering maakte hij deel uit van de commissie die de stembusstrijd in goede banen moest leiden. Rodgers werd onder grote belangstelling van met name de NPS-achterban op 27 september gecremeerd.

kort10.jpgBouterse wil heel veel extra banen
President Desi Bouterse heeft in zijn jaarrede gezegd tijdens zijn regeerperiode zeker twintigduizend nieuwe banen te scheppen en hiervoor 23 miljoen srd vrij te maken. Hij heeft echter niet aangegeven hoe hij dit wil realiseren. De oppositie heeft het plan bekritiseerd en afgeschilderd als ‘een slag in de lucht’. Volgens het Algemeen Bureau voor de Statistiek was in 2010 twaalf procent van de beroepsbevolking in Paramaribo en Wanica werkloos. Vooral jongeren hebben grote moeite een baan te vinden. De echte werkloosheid is trouwens veel hoger als je een deel van het enorme ambtenarenlegioen als zodanig bestempelt.

kort11.jpgNieuwe Haven bijna klaar
Met de oplevering van tachtig meter extra kade is de renovatie van de Nieuwe Haven in Paramaribo nagenoeg voltooid. De afgelopen vier jaar is ongeveer negentig miljoen euro geïnvesteerd. Jarenlang was de Nieuwe Haven een plek waar Surinamers zich voor schaamden. En niet ten onrechte: de kade was sterk in verval, evenals de rest van de infrastructuur en de gebouwen. Maar de situatie is inmiddels enorm verbeterd, de haven is hard op weg de beste van het Caribisch gebied en de noordelijke helft van Zuid-Amerika te worden. Het complex van 55.000 vierkante meter is nu professioneel ingericht met moderne kranen en een verlengde kade. De renovatie verliep niet helemaal volgens de planning en ook de kosten vielen wat hoger uit, maar havendirecteur John Defares is ervan overtuigd dat de haven door de Caribische Scheepvaart Associatie wordt uitgeroepen tot de beste van de regio.
“Het belangrijkste wat nog moet gebeuren, is het opruimen van bureaucratische barrières bij de douane. En de haven moet beter worden ontsloten door de aanleg van viaducten en toegangswegen.”

 


kort12.jpgLobi Blesi opgedoekt
Het bestuur van Lobi Blesi blijft geloven in de onschuld van beheerders-echtpaar De G. van het gelijknamige kindertehuis in Tamanredjo. De twee werden eerder dit jaar opgepakt op verdenking van mishandeling en misbruik van haar jonge bewoners. Hermine de G. is na enkele weken achter de tralies op vrije voeten gesteld, maar echtgenoot Henk zit nog vast. Begin september hebben de Surinaamse rechter-commissaris en de officier van justitie in Den Haag negen Nederlandse getuigen gehoord. ‘Wij vertrouwen er op dat deze verklaringen de rechtspraak positief zullen beïnvloeden’, zo stelt het bestuur, dat meent dat het echtpaar slachtoffer is ‘van de wraakzucht van één mens’.


kort13.jpgRundvleesschaarste 
Rundvlees is schaars, waardoor de prijs fors is gestegen. Volgens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is de oorzaak simpel: teveel vrouwelijke runderen worden geslacht terwijl er te weinig wordt gefokt. Om het tekort op te heffen heeft de regering toestemming gegeven voor de import van slachtrunderen uit Brazilië. Daarnaast zullen veeboeren hun fokprogramma’s uitbreiden. Sanjay Dassasingh heeft het voortouw genomen en tien rode Brahmaanstieren uit de USA geïmporteerd. Die hebben elk de benijdenswaardige taak jaarlijks 25 koeien te bevruchten.


kort14.jpgToeristenkaart geïntroduceerd
Nederlanders van Surinaamse afkomst hoeven waarschijnlijk deze maand al geen visum meer aan te vragen als ze op reis gaan naar hun geboorteland. Dat heeft de regering aangekondigd. In plaatst van een visum te halen op het Consulaat in Amsterdam, kunnen zij op Zanderij een toeristenkaart kopen. De regering Bouterse zegde bij haar aantreden toe te streven naar volledige afschaffing van de visumplicht om zo het toerisme te stimuleren. Grootste zorg is volgens minister Winston Lackin het veiligheidsaspect. Ongewenste personen met kwade bedoelingen moeten buiten de grenzen worden gehouden.


kort15.jpgHoertjes moeten belasting betalen
Ook prostituees in de goudvelden moeten loonbelasting gaan betalen. Zij zijn opgeroepen zich bij de commissie Ordening Goudsector te laten registreren. Deze waarschijnlijk onuitvoerbare actie is een van de meest opmerkelijke stappen van de regering om de staatskas te spekken. Maar volgens Gerard Dompig, voorzitter van de commissie, ontkomen ook dames van lichte zeden niet aan de Belastingdienst. Hoe de belastingaanslag wordt berekend is nog onduidelijk. De prostituees ontvangen immers grammen goud voor de bewezen diensten.