woensdag, 30 november 2011

Suriname Kort, december 2011

Geschreven door 

kort1.jpgLelydorp 1-mijn weer in gebruik

Royal Boskalis Westminster NV gaat, in opdracht van Suralco, voor 125 miljoen euro de zogeheten Lelydorp 1-mijn ontwikkelen en exploiteren. Het Nederlandse bedrijf zal de komende drie jaar uit de mijn op zo’n veertig kilometer ten zuiden van Paramaribo, ruim drie miljoen ton bauxiet halen. In dit gebied waren ruim dertig jaar geleden Suralco en het inmiddels vertrokken Billiton al actief, maar de mijn werd in 1983 gesloten omdat de winning vanwege de ingezakte aluminiumprijs op de wereldmarkt niet rendabel meer was.

Voor Suralco is het opnieuw in gebruik nemen van de mijn noodzakelijk, omdat de voorraden nagenoeg zijn uitgeput. Een nieuw exploratiegebied in het Nassau-gebied zal pas na 2014 in gebruik worden genomen. De voorraden hier zijn voldoende om de aluminiumraffinaderij te Paranam tot 2024 draaiende te houden. Royal Boskalis Westminster verwacht nog dit jaar met de voorbereidingen te beginnen voor de mijnbouwwerkzaamheden, die aan vijftig tot honderd mensen werk zullen bieden.


kort2.jpgSuri-buitenlanders belangrijk voor economie

Soms heeft het ook zijn voordelen dat honderdduizenden mensen van Surinaamse afkomst in het buitenland wonen. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) blijkt voor twintig tot dertig procent afhankelijk te zijn van de inbreng van buitenlanders van Surinaamse origine. Dit concludeert Keith Nurse van de University of the West-Indies. Hij deed onderzoek naar het economische effect van diaspora in de Caribische regio. Surinamers overzee dragen niet alleen bij door massaal hun moederland te bezoeken en hier geld uit te geven, maar investeren ook in onder meer bedrijven en bouwen woningen. Behalve Suriname pikken ook Guyana, de Dominicaanse Republiek en Jamaica een flink graantje mee van de welvaart van landskinderen overzee.


kort3.jpgIMF tevreden over Suriname
Aan Suriname lijkt de wereldwijde economische en financiële crisis grotendeels voorbij te gaan. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan dit jaar op een economische groei van vijf procent worden gerekend. In de Caribische regio is Suriname, samen met buurland Guyana, een positieve uitzondering, andere landen mogen al blij zijn met iets meer dan één procent groei. Vooral de natuurlijke hulpbronnen keggen ons land geen windeieren. Voor Suriname geldt echter ook dat men klappen kan krijgen van de crisis in het Westen, bijvoorbeeld doordat toeristen hier minder geld besteden. 


kort4.jpgPikin Slee heeft Marron-museum

In Pikin Slee aan de Boven-Suriname zijn door vicepresident Robert Ameerali de deuren van het bijzondere Saamaka Marron Museum geopend. Het museum moet bijdragen aan het behoud van de Saramaccaanse cultuur en dient als bron voor cultuureducatie. Kunst- en gebruiksvoorwerpen van het Saramaccaanse volk zijn hier permanent tentoongesteld. Daarnaast kunnen bezoekers een kijkje nemen in de planten- en kruidentuin en zo onder meer kennis maken met de medicinale waarde van natuurproducten waar Marrons al eeuwen op vertrouwen.


kort5.jpgNieuwe Haven beste van regio

De onlangs gerenoveerde Nieuwe Haven is door de Caribbean Shipping Organization uitgeroepen tot de beste van de regio en heeft de Port of the Year-prijs ontvangen. Volgens directeur John Defares van Havenbeheer is deze erkenning het bewijs dat de regiolanden de potentie van de haven onderschrijven, waardoor deze in de toekomst kan uitgroeien tot een belangrijke overslaghaven. Eerder werd de Nieuwe Haven al door de Caribbean Shipowners Association uitgeroepen tot de meest effectieve in het Caribisch gebied.


kort6.jpgZorgen over veiligheid op water

Opnieuw is de discussie over de veiligheid op de Surinaamse wateren opgelaaid, nadat in oktober binnen vier dagen zeven mensen om het leven kwamen. Op 16 oktober verongelukten vier mannen en raakten twee anderen gewond nadat zij op de Surinamerivier met een speedboot op een ponton waren geknald, drie dagen later verdronk een 29-jarige vrouw in de Tapanahonyrivier na het omslaan van de boot waar zij in zat. Weer een dag later verdronken twee kinderen van twee jaar en elf maanden in de Pakirakreek, ook als gevolg van het omslaan van een boot. In alle gevallen bleken de slachtoffers geen zwemvesten te hebben gedragen.
De roep om het invoeren van een vaarbewijs, waar al jaren over wordt gediscussieerd, en om strengere controle op de naleving van de regels, is door de ongelukken sterker geworden. Zo zou bij het ongeluk met de speedboot, dat in de avonduren plaatsvond, de ponton onvoldoende zijn verlicht. Maar ook de slachtoffers zelf zouden de regels overtreden hebben door met zes personen in een boot te stappen, die slechts geschikt was voor vier opvarenden. 

 


kort7.jpgChirurg in gelijk gesteld
Chirurg A. Bergen van het Diako-nessenhuis is door de Raad voor de Journalistiek in het gelijk gesteld naar aanleiding van de klacht die hij had ingediend tegen de in Suriname werkende correspondent Harmen Boerboom en zijn werkgever Radio Nederland Wereldomroep (RNW). Op 14 april berichtte RNW over de dood van de 22-jarige Guyanees Oemesh Singh, die op 20 februari in Nickerie op zijn bromfiets was aangereden. Zijn overlijden zou volgens RNW grotendeels te wijten zijn aan de weigering van Bergen om het slachtoffer in het Diakonessenhuis te behandelen. Volgens de Raad heeft Boerboom bewust geen melding gemaakt van het bestaan en de inhoud van een onderzoek waaruit het tegendeel blijkt.

 


kort8.jpgHanna’s Lust als modelproject
Duizenden belangstellenden bezochten de unieke woningbeurs te Hanna’s Lust, waar in opdracht van de regering 35 modelwoningen zijn gebouwd. De beurs was de eerste aanzet om de woningnood serieus aan te pakken. President Desi Bouterse beloofde bij zijn aantreden tot 2015 achttienduizend woningen te zullen bouwen. Voor 2012 is ruim 240 miljoen srd op de begroting gereserveerd om dit voornemen te helpen realiseren. Overigens zal de overheid de huizen niet zelf financieren, potentiële huiseigenaren moeten hiervoor aankloppen bij de commerciële banken.kort9.jpgCoronie moet mikken op rijst

Het district Coronie heeft potentie om naast Nickerie een belangrijke bijdrage te leveren aan de rijstsector. De voorzitter van de Coöperatie van Coroniaanse Boeren (CCB), Ewald Blankendaal, hoopt dat medio 2012 duizend hectare padie zal zijn ingezaaid. Hij voelt zich gesterkt door regeringsvertegenwoordigers, die hebben toegezegd de rijstsector in het district, die in de afgelopen decennia volledig is ingestort, weer nieuw leven in te blazen. Momenteel vinden in Coronie nauwelijks belangrijke economische activiteiten plaats.


kort10.jpg

Ambassade in Frankrijk

In de Franse hoofdstad Parijs is met veel vlagvertoon een Surinaamse ambassade geopend. De eerste ambassadeur op Franse bodem is Harvey Naarendorp. De regering hoopt dat de nieuwe vertegenwoordiging voor ons land een springplank naar Europa en Noord-Afrika wordt. Naarendorp zegt vanuit Parijs ook de contacten te zullen onderhouden met Frans- Guyana. Voorlopig is de ambassade ondergebracht in een huurpand aan de Champs-Elysées, de bedoeling is echter om een pand elders in de stad te kopen.


kort11.jpgPolitiekogel doodt onschuldige man

De politie is opnieuw in opspraak gekomen, nadat in de Saramaccastraat in Paramaribo een man, die met een acht maanden oude baby op de arm op de bus stond te wachten, door een agent werd doodgeschoten. Het drama voltrok zich op zaterdag 29 oktober toen een Chinese winkelier en een Marron elkaar te lijf gingen tijdens een ruzie over wisselgeld. De politie rekende de Chinees in, maar stuitte op een verhitte menigte Marrons die hem te lijf wilde gaan. Het busje waarmee de man werd afgevoerd, werd bekogeld met stenen. Daarop trokken enkele agenten hun wapen en losten waarschuwingsschoten. Volgens de lezing van de politie, ketste één van de kogels af en raakte het slachtoffer in het hoofd. Hij was op slag dood. Een politiewoordvoerder zegt dat de agenten genoodzaakt waren hun wapens te gebruiken, omdat ze werden belaagd door omstanders. Getuigen hebben echter verklaard dat de agent in kwestie al vluchtend in het wilde weg om zich heen schoot. Minister Martin Misiedjan van Justitie en Politie heeft een diepgaand onderzoek toegezegd. 


kort12.jpgGoudordening leidt tot dode

Dat de door de regering in gang gezette ordening van de goudsector niet bij iedereen goed valt, bleek eind oktober te Maripaston. Goudzoekers die de opdracht hadden gekregen een mijn te ontruimen, kwamen in verzet en kregen het aan de stok met beveiligers van het securitybedrijf Mozart. De bewakers losten schoten, waarbij een goudzoeker dodelijk werd geraakt en vier anderen gewond raakten. Daarop sloeg de vlam in de pan. Vooral Chinese ondernemers moesten het ontgelden, hun zaken werden geplunderd en in brand gestoken. Zes Chinese mannen werden ernstig mishandeld en ontvluchtten het gebied. Ook in de dagen daarna bleef het onrustig. Politie en militairen werden naar Maripaston gedirigeerd om de orde te herstellen. Twee beveiligers van Mozart Security, onder wie de vermoedelijke schutter, werden aangehouden.


kort13.jpgOpknapbeurt voor Waterkant

De Waterkant in Paramaribo krijgt een fikse opknapbeurt. De trekpleister voor zowel de lokale bevolking als toeristen is de afgelopen jaren behoorlijk in verval geraakt. Ook vormen de vele bedelende zwervers een grote bron van ergernis. Tussen café Broki en het perscentrum van het kabinet van de president zal de kade deels worden verbreed, de aanwezige marktkramen worden waarschijnlijk verplaatst en er zullen meer banken komen, zodat bezoekers in alle rust kunnen genieten van het uitzicht over de Surinamerivier. Hoe het probleem van de overlast bezorgende zwervers wordt aangepakt, is vooralsnog onduidelijk.


kort14.jpgDeel Surinamers ondervoed

Vijftien procent van de Surinamers heeft te kampen met ondervoeding. Dit blijkt uit cijfers van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties over de periode 2006-2008. Met name in het binnenland wordt vaak te eenzijdig gegeten, wat tot gezondheidsklachten kan leiden. Ook in de verstedelijkte gebieden is ondervoeding op kleinere schaal een probleem, vooral bij gezinnen die onder de armoedegrens leven. Uit de onderzoeksgegevens van de FAO komt verder naar voren dat Surinamers geen echte honger lijden.


kort15.jpgPlanten zijn goud waard

Denk je aan natuurlijke rijkdommen, dan denk je vooral aan goud, bauxiet, olie en hout. Maar ook medicinale planten zijn veel geld waard. Daarom worden voorbereidingen getroffen om meer onderzoek te doen naar de medicinale waarde van planten in het Surinaamse bos. Volgens schattingen vertegenwoordigen de medicinale planten in ons land een waarde van maar liefst tien miljard srd. Traditioneel geneesheer Haynes Landveld stelt echter dat het gebruik van de planten ook kan leiden tot minder kosten in de gezondheidszorg.