zaterdag, 31 december 2011

Suriname Kort, januari 2012

Geschreven door 

uit1.jpgBrunswijk onderzoekt criminaliteit
Ronnie Brunswijk blijft verbazen. De ene keer doordat hij als vijftigplusser meent nog mee te kunnen doen aan belangrijke wedstrijden van zijn eigen Inter Moengotapoe in een voor de rest fitte selectie, het volgende moment door president Desi Bouterse te schofferen en te schreeuwen dat die zijn baas niet is. En als je dan denkt dat het niet gekker kan, voert hij opeens een eigen criminaliteitsonderzoek uit, waaruit blijkt dat zestig procent van de gevangenen in Suriname de lagere school niet heeft afgemaakt. Feiten die al door echte deskundigen boven tafel zijn gehaald. Wat Brunswijk heeft beoogd met zijn eigen onderzoek, is onduidelijk.

 

Inmiddels heeft hij bewoners van het binnenland en achterstandswijken bezocht om ze op het hart te drukken op het rechte pad te blijven. Of hij als ervaringsdeskundige, met een indrukwekkend strafblad in zowel Suriname als Nederland, daartoe de aangewezen persoon is, valt te betwijfelen. Brunswijk is immers het levende bewijs dat je ondanks het overtreden van de wet, parlementariër en een schatrijke ondernemer kan worden.


uit2.jpgMeer transparantie bij aanbestedingen
Aannemers en opdrachtgevers hebben te maken met strengere regels bij aanbestedingsprocedures. Bij Staatsbesluit is het zogeheten Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname aangepast. Daarmee is vooral de wens van de bouw- en constructiesector in vervulling gegaan om het aanbestedingsproces transparanter te maken. Het verouderde reglement was gebaseerd op Nederlandse regelingen uit 1938 en 1945, die bij de onafhankelijkheid van Suriname automatisch werden overgenomen, maar sindsdien nooit zijn aangepast. Dat leidde in het verleden vaak tot onduidelijkheid en werkte volgens de sector zelf favoritisme en ondoorzichtigheid in de hand. De nieuwe aanbestedings- en bouwvoorschriften sluiten volgens de regering aan op de internationaal geldende standaarden die worden toegepast op zowel lokaal gefinancierde projecten, als projecten die door buitenlandse donoren worden bekostigd. Ook zal worden gecontroleerd of de bouwregels worden nageleefd.

 


uit3.jpgHeibel in Coronie

 

Districtscommissaris Harriët Ramdien heeft het verbruid bij een deel van de politiek. Haar eigenzinnigheid is vooral niet goed gevallen bij Anton Paal van de Palu, een partij die haar oorsprong in het kokosdistrict heeft. De politieke organisatie zal in de toekomst ‘onder geen beding’ met de burgermoeder willen samenwerken. “Ze liegt vreselijk en daar kan ik niet tegen”, aldus Paal, zonder concreet aan te geven waar de schoen wringt. Paal heeft zijn beklag gedaan bij de regering. Ramdien wilde niet op de kritiek van Paal reageren.


uit4.jpgMegabranden in Nickerie
Het district Nickerie is onlangs geteisterd door grote branden. In het centrum van Nieuw Nickerie gingen in één klap drie panden in vlammen op, waaronder dat van de bekendste winkel van het stadje, India Bazaar. Ook werden twee gebouwen zwaar beschadigd door het vuur. Enkele dagen eerder brandden ook al vier huizen en winkels af, niet in de laatste plaats omdat de plaatselijke brandweer niet over voldoende bluswater beschikte. Tussen deze twee grote branden in, verwoestte vuur nog een woonhuis.

 

 


uit5.jpgVisumplicht afgeschaft
Reizigers uit Nederland en sommige andere landen hoeven sinds kort geen visum meer aan te vragen voordat ze naar Suriname afreizen. Deze maatregel van de regering is vooral bedoeld om het toerisme naar ons land een duwtje in de goede richting te geven. Bezoekers kunnen op Schiphol of bij aankomst op Zanderij voor twintig euro een toeristenkaart kopen die negentig dagen geldig is. Voor Nederlanders van Surinaamse origine heeft de toeristenkaart zelfs een geldigheidsduur van een half jaar.

 

 


uit6.jpgPVV lust Bouterse niet
President Desi Bouterse blijft de gemoederen in Nederland bezighouden. Volgens minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) is Bouterse voor zijn land ‘een zeer gecompliceerde factor’. Deze opmerking maakte hij tijdens het Suriname-debat in de Tweede Kamer. Tal van Kamerleden oordelen nog altijd negatief over Bouterse. Louis Bontes van gedoogpartij PVV, ging zelfs zo ver te stellen dat Suriname de status van ‘bananenrepubliek’ heeft bereikt. In zijn ogen is ons land nog altijd een doorvoerland voor wapens en drugs, vooral dankzij Bouterse die betrokken zou zijn bij de verboden handel. Ook zijn de banden tussen Bouterse en de volgens de PVV niet deugende president Hugo Chávez van Venezuela, niet goed te praten, aldus Bontes. De PVV ziet het liefst dat Nederland zijn ambassadeur uit Paramaribo terugroept. Rosenthal voelt daar echter niets voor. Wel zegt hij dat Nederland ‘de ogen en oren wijd openhoudt voor de problemen in het Surinaams justitieel- en politieapparaat’ en zich zal blijven inzetten om de Surinaamse bevolking te ondersteunen. 

 

 


uit7.jpgVan oost naar west wordt het weer best
Na vele halfslachtige en peperdure pogingen om de Oost-Westverbinding tussen Meerzorg en Albina bereisbaar te maken, wordt er momenteel serieus werk van gemaakt. Vooral tussen Tamanredjo en Stolkertsijver, waar het Nederlandse bedrijf MNO Vervat is ingehuurd, wordt het resultaat steeds zichtbaarder. Het veertig kilometer lange weggedeelte tussen Moengo en Albina wordt aangepakt door het Chinese Dalian, maar daar verloopt het werk een stuk trager, niet in de laatste plaats omdat daar een aantal bruggen wordt vervangen. Naar verwachting zal de in totaal 142 kilometer lange verbinding tussen Paramaribo en Albina uiterlijk eind dit jaar volledig hersteld zijn. Daardoor zal de reistijd per auto, die nu gemiddeld zo’n drie uur bedraagt, worden gehalveerd.

uit8.jpgBoegbeeld HIS zwaait plotseling af
Lilian Callender gold als het boegbeeld van Hogeschool InHolland Suriname, het zichzelf bedruipende paradepaardje van Hogeschool InHolland (HIS). Ze had nog zoveel plannen, maar als donderslag bij heldere hemel kwam het bericht dat ze deze maand afzwaait als directeur. Vanwege ‘onderwijskundige en financiële veranderingen’, verklaarde de voorzitter van de Raad van Toezicht. Callender zelf hult zich in stilzwijgen. Waarom zo plotseling en niet opgestapt voor het begin van het collegejaar? Haar stilzwijgen kan het vermoeden niet wegnemen dat mogelijk een blitzcoup is gepleegd, die ze niet heeft zien aankomen.

uit9.jpgBouterse heeft buik vol van RGB
Het blijft maar rommelen bij het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB). President Desi Bouterse zegt dat het ‘de spuigaten uitloopt’ en dat ambtenaren op het departement zich schuldig maken aan sabotage. Belangrijke gegevens
die de regering nodig zegt te hebben om grondaanvragen en –toewijzingen te kunnen doorlichten, zouden zijn verdwenen. Het staatshoofd zegt op korte termijn persoonlijk te zullen ingrijpen, als de leiding dat zelf niet doet. Daarmee zal hij zich de woede op de hals halen van coalitiegenoot Pertjajah Luhur, die RGB beheert. Sinds de instelling van het ministerie in 2005, ligt het onder vuur door vermoedens van corruptie en vriendjespolitiek.

uit10.jpgSamba de tijger is heengegaan

 

Een belangrijke blikvanger in de Paramaribo Zoo is niet meer: tijger Samba is door zijn verzorgers uit zijn lijden verlost na jarenlang ziek te zijn geweest. Het roofdier werd 21 jaar.
Samba was, vanwege zijn zwakke gezondheid, lange tijd onderwerp van discussie (zie Parbode 58). Veel dierenliefhebbers waren de mening toegedaan dat men hem eerder had moeten laten inslapen. Hij was een halfbroer van Boris en Jeltsin, die inmiddels tien jaar oud zijn en nu nog de enige tijgers in de Paramaribo Zoo zijn.

 


uit11.jpgKiesstelsel moet op de schop
Dat het Surinaamse kiesstelsel onrechtvaardig is en op de schop moet, is inmiddels ook tot de Nationale Assemblee doorgedrongen. Door het scheve districtenstelsel bij de algemene verkiezingen, is de bezetting in het parlement geen democratische weergave van de wensen van de kiezer. In dichtbevolkte gebieden als Paramaribo en Wanica moeten kandidaten tien keer zoveel stemmen zien te winnen als in Sipaliwini en Brokopondo. Daardoor kon het gebeuren dat de partijen binnen A Combinatie zeven zetels wisten binnen te slepen, maar de BVD met landelijk vrijwel evenveel stemmen met lege handen bleef en DOE slechts één stoel in de volksvertegenwoordiging kreeg toebedeeld. De grootste combinaties in De Nationale Assemblee, de regerende MegaCombinatie (MC) en het oppositionele Nieuw Front, zijn het met elkaar eens en vinden dat het kiesstelsel dusdanig moet worden veranderd dat sprake is van evenredigheid. Coalitiegenoot A-Combinatie is uiteraard fel tegen, omdat dit de Marronpartijen  veel zetels zal kosten. Assembleelid Rabin Parmessar (NDP/MC) heeft voorgesteld dat alle tien districten standaard één lokale politicus mogen afvaardigen en de overige 41 parlementariërs op basis van evenredigheid worden verkozen.

uit12.jpgParbode valt weer in de prijzen
Voor het derde achtereenvolgende jaar is werk van Parbode bekroond bij de uitreiking van de Journalistenprijs. De reportage ‘Onopgeloste moord Pitti en Kieboom’ van journalist Roy Wongsodikromo behoorde tot de drie genomineerden. Uiteindelijk ging SCCN met de radioproductie ‘Erkenning van homorechten’ met de hoofdprijs aan de haal. ABC legde met de reportage ‘Vaderrol binnen Surinaamse gemeenschap’ beslag op de tweede plek. In 2010 werd de Parbode-reportage ‘Tante bloedt mijn poenie’ als beste uitverkoren, in 2009 werd het magazine ook al genomineerd met ‘Dyamanti fu tamara’.

uit13.jpgNederland had invasieplan gereed
De Nederlandse ministers Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Hans Hillen (Defensie) hebben in een brief aan de Tweede Kamer toegegeven dat hun land in 1986 serieuze plannen had om een invasie in Suriname te plegen. Er werden gesprekken gevoerd met ‘prominente Surinamers’ over hoe de burgers in de voormalige kolonie beschermd zouden kunnen worden tegen het toenmalige regime van Desi Bouterse. Een verzoek tot ingrijpen zou zijn gekomen van toenmalig premier Pretaap Radhakishun, die van mening was dat Bouterse het veld moest ruimen. Nederland durfde het uiteindelijk niet aan om militairen te sturen.

uit14.jpgEx-toppers Surpost achter de tralies
Oud-directeur Carlo Godlieb van Surpost, zijn vrouw en voormalig onderdirecteur Financiële Zaken Steve Ravenberg zijn aangehouden. Ze zouden met geld van het staatsbedrijf hebben gesjoemeld bij de aanschaf van vier dure auto’s. Twee daarvan zouden na levering zijn overgeschreven op naam van het echtpaar Godlieb, zonder dat zij hiervoor hebben betaald. Later werd een van de auto’s voor een flink bedrag ‘terugverkocht’ aan het bedrijf. Ook Ravenberg zou hebben geprofiteerd van de dubieuze handel. De twee directieleden werden een jaar geleden ontslagen, nadat Surpost in de problemen was gekomen door een mislukte aankoop van een pand.

uit15.jpgNimos wijkt voor kabinet

 

Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) is slachtoffer geworden van de expansiedrift van het Kabinet van de President. De organisatie heeft het prestigieuze onderkomen aan het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo moeten verlaten. Dat het achttiende-eeuwse monumentale Du Plessis-gebouw in het bestuurscentrum en dicht bij het hoofdkantoor van het kabinet van Bouterse ligt, was reden om het Nimos-personeel opdracht te geven binnen twee weken te verkassen. Het Nimos is nu gehuisvest aan de Anton Dragtenweg.