dinsdag, 31 januari 2012

Suriname Kort, februari 2012

Geschreven door 

kort1.jpgVeel seksueel molest op werkvloer JusPol

Je zou denken dat wie werkt voor het ministerie van Justitie en Politie (JusPol), zich voorbeeldig gedraagt. Niets blijkt minder waar. Binnen alle dienstonderdelen van JusPol vindt seksueel molest plaats op de werkvloer: een op de vijf personen is slachtoffer. Stichting Ilse Henar-Hewitt deed onderzoek bij tien bedrijven, waaronder JusPol. De resultaten zijn aangeboden aan alle diensthoofden. Het ministerie heeft besloten bewustwording op gang te brengen onder de medewerkers.

Het Korps Politie Suriname (KPS) stelde een commissie samen die een rapport heeft uitgebracht. Het rapport, met daarin een voorgesteld conceptbeleid, is aangeboden aan de korpsleiding. Zo zal bekend gemaakt worden bij welke organen en instituten slachtoffers terecht kunnen om klachten in te dienen en
hulp te krijgen. Ook de te nemen maatregelen tegen personen die zich schuldig maken aan het seksueel molesteren van collega’s, zijn daarin vervat. Een groep van trainers is begonnen met trainen van
personeel van de verschillende diensten. “De mensen wordt bijgebracht hoe ze seksueel molest op de werkvloer kunnen herkennen”, zegt Sandra Claver van de afdeling Human Resources Management van het KPS. “En ook hoe ze ermee moeten omgaan, hoe het te benoemen, hoe hulp te vragen of eventueel hulp te bieden.”


kort2.jpgGrassalco wil van zwarte lijst Centrale Bank
Als je op een zwarte lijst staat als wanbetaler en je wilt weer als betrouwbaar te boek staan, dan kan je er maar één ding aan doen. Alsnog je betalingsplichten nakomen. Die conclusie heeft Staatsmijnbedrijf Grassalco ook getrokken. Met ex-werknemers die geen pensioen ontvangen, is een afkoopregeling overeen gekomen. De nieuwe directie doet dit om van de zwarte lijst van de Centrale Bank van Suriname gehaald te worden. Natuurlijk betekent het alsnog waardering voor de bijna 190 ex-medewerkers die tijdens de binnenlandse oorlog prompt op straat werden gezet. Maar vooral het bezoedelde imago van het mijnbedrijf moet worden opgepoetst, waardoor het een aantrekkelijkere partner wordt voor investeerders. In 2006 kreeg een deel van de ex-werknemers al een afkoopsom en dat komt daarom niet in aanmerking voor de nieuwe afkoopregeling.


kort3.jpgWetten tegen suikerziekte

De kop doet vermoeden dat diabetes mellitus strafbaar wordt. Maar er wordt gewerkt aan een wet op ‘zouttoevoeging’ en een labelwet. Dit meldt de afdeling Family Health van het Bureau Openbare Gezondheidszorg. Minder zout en transvetten in de Surinaamse keuken. En op de verpakking duidelijk vermeld hoeveel zout en vetten het product bevat. Zeker tien procent van de Surinamers is diabeet. Grotendeels door overgewicht, gecombineerd met een ongezonde levensstijl. Daarom zal ook lichamelijke opvoeding een verplicht schoolvak worden.


kort4.jpgAchtste volkstelling dit jaar

Dit jaar zal Suriname zijn achtste volkstelling houden, met als aanvangsdatum 13 augustus. Hiervoor heeft De Nationale Assemblee met algemene stemmen een wet aangenomen. De laatste telling dateert van 2004. Minister Adelien Wijnerman van Financiën stelt dat een nieuwe census van belang is voor onder meer planning en beleid. De volkstelling zal worden gefinancierd met een lening van vijf miljoen USdollar van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Volgens Wijnerman zal daarvan 4,3 miljoen worden besteed aan de fysieke uitvoering van de volkstelling. Het resterende bedrag is bestemd voor institutionele versterking van het uitvoerende Algemeen Bureau voor de Statistiek.


kort5.jpgLeger in Chinese snit

Het Nationaal Leger zal binnenkort gekleed gaan in Chinese snit. Minister Lamuré Latour van Defensie en de Chinese ambassadeur Yuan Nansheng tekenden hiervoor een schenkingsovereenkomst ter waarde van 1,2 miljoen USdollar. Het gaat om de derde donatie in tien jaar door China en het bedrag is tweemaal het vorige. Voorwaarde is wel dat Defensie alle inkopen doet in China. Het zal echter anderhalf jaar duren voordat de bestelling binnen zal zijn, want ook andere landen in de regio krijgen een vergelijkbare schenking.


kort6.jpgGreenheart heeft grootste houtconcessie

Houtmultinational Greenheart Group Limited, gezeteld in Hong Kong, heeft een vierde concessie van ruim negentigduizend hectare in Suriname weten te bemachtigen. Het betreft een huurovereenkomst met Suma Lumber Company NV, ter waarde van zes miljoen USdollar. Eerder lijfde Greenheart Octagon, Epro en Dynasty in en beschikt nu over ruim vierhonderdduizend hectare aan concessies en is daarmee de grootste houtconcessiehouder ooit. Voorheen was dat de nationale Bruynzeel Houtmaatschappij met ongeveer 350 duizend hectare. Suriname wordt nu internationaal de ‘vlaggenschipoperatie’ van Greenheart. Met de overname van Suma beschikken de Chinezen nu ook over een FSC-gecertificeerd bedrijf in ons land. Dat staat voor Forest Stewardship Council, de hoogste internationale certificering voor duurzame houtwinning. Voor de houtverwerking zullen zagerijen worden opgezet in het oosten en westen van Suriname. De zagerijen in Apoera moeten al in het eerste kwartaal van dit jaar operationeel zijn. Naast China zal ook worden geëxporteerd naar de regio, Europa en de Verenigde Staten. Greenheart streeft er naar productie een productie op jaarbasis van 250.000 kubieke meters hardhout op jaarbasis; 


kort7.jpgCynthia McLeod onderscheiden

Schrijfster Cynthia McLeod ontving in december in Amsterdam de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde in het Amsterdams cultureel centrum De Balie. McLeod ontving het lintje uit handen van de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, voor haar verdiensten als schrijfster. Ook roemde hij haar vele sociale projecten in Suriname. Het toneelstuk Hoe duur was de suiker? werd in De Balie tweemaal opgevoerd en wordt vanwege de grote belangstelling herhaald op 30 juni 2012 in de Amsterdamse Stadsschouwburg


kort8.jpgKPS alerter op cybercrime
Criminaliteit via internet, zoals hacken van persoons- en bankgegevens, zijn wijdverbreid. Ook Suriname ontkomt er niet aan. De Brazilian Federal Police heeft twee trainingen verzorgd aan het Korps Politie Suriname (KPS). De lessen werden verzorgd in het Politie Opleidingscentrum. Er participeerden 33 politiemensen uit verschillende disciplines. De politieattaché van Brazilië, Fatima Bassalo, vindt zowel het bestrijden van cybercrime als de bevordering van samenwerking belangrijk. Ook commissaris Agnes Daniel van het KPS benadrukte de samenwerking en dat alle expertise benut moet worden om het personeel uit te rusten voor de verschillende vormen van cybercrime.


kort9.jpgBID-team succesvol

Sinds het aantreden van de ‘Bestrijding Internationale Drugssmokkel Unit’ (het BID-team), in maart vorig jaar, is het aantal drugsvangsten en arrestaties op vluchten uit Suriname op Schiphol aanmerkelijk teruggelopen. Dit schrijft de Nederlandse minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het BID-team is belast met de bestrijding van drugssmokkel via de Johan Adolf Pengel luchthaven (JAP) en verving het JAP-team wegens ‘gewijzigde beleidsinzichten’. De coördinatie gebeurt vanuit het Korps Politie Suriname door waarnemend korpschef Humphrey Tjin Liep Shie. Met de directe operatie van het BID-team is inspecteur Dennis Becker, hoofd van de Narcotica Brigade, belast.


kort10.jpgTraditioneel gezag wordt partijpolitiek

Parlementariër Ronny Asabina maakt zich zorgen over de ondermijning van het traditioneel gezag door de politiek. “In bijna alle dorpen van het Boven Suriname-gebied worden hoofdkapiteins door de politiek benoemd om hun eigen belangen te behartigen.” Terwijl in feite alleen granmans (stamhoofden) bevoegd zijn hoofdkapiteins te benoemen. ABOP-parlementariër Marinus Bee beaamt: “In sommige dorpen dreig je meer kapiteins te krijgen dan normale mensen.” 


kort11.jpgIDB leent Suriname 300 miljoen dollar
Suriname heeft van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) een pluimpje gekregen voor haar strategisch plan 2011-2015. En wel in de vorm van een lening van 300 miljoen USdollar. Het geld zal onder meer worden geïnvesteerd in de overheidssector, het diversifiëren van de economie en human capital. Naast deze beleidsgebieden eveneens in de sectoren landbouw, energie, onderwijs, financiën, sociale zekerheid en transport. De IDB zal tijdens het begeleidingstraject Suriname ondersteunen bij het verzamelen van data, zodat de middelen op basis van gericht beleid worden besteed. ‘Suriname heeft de afgelopen jaren een positieve groei doorgemaakt. Het land ervaart de laatste tien jaren sociale en economische stabiliteit en het heeft de laagste staatsschuld in de regio’, schrijft IDB in haar Country Strategy voor Suriname. “Maar we moeten niet te vroeg juichen”, tempert parlementariër Oesman Wangsabesari, tevens lid van de parlementaire commissie Financiën het optimisme. “Bij elke lening hangt een aflossingsplaatje. En daar moeten we goed bij stilstaan.” Verwacht wordt dat Suriname in een looptijd van twee decennia jaarlijks vijftien miljoen zal moeten aflossen. “En dat moet niet door inefficiënte besteding extra druk gaan leggen op de overheidsbestedingen.”


kort12.jpgMeer Hindostaanse vrouwen in het gevang
In de Surinaamse gevangenissen voor vrouwen maken Hindostanen het grootste deel uit. Dit blijkt uit de statistieken. De meest voorkomende delicten die door vrouwen worden gepleegd zijn overtreding van de wet Verdovende middelen (drugstransport) en moord. Edward Belfort, onderdirecteur van Justitie maakte dit bekend. Vrouwen trachten vooral door middel van drugssmokkel, waaronder bolletjes slikken, hun economische situatie te verbeteren. Daarom zal justitie de mogelijkheid bekijken om dit jaar voor de vrouwen in de gevangenissen trainingen te verzorgen in textielbewerking en haarverzorging. Er zijn al vrouwen die in de inrichting over een naaimachine beschikken.

 


kort13.jpgCommissie verkeersveiligheid ingesteld

 

Het aantal verkeersongevallen moet drastisch omlaag. Daarom heeft minister Martin Misiedjan van Justitie en Politie een commissie Verkeersveiligheid ingesteld. Niet alleen de politie is verantwoordelijk voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, de Vereniging van Verkeersslachtoffers, taxichauffeurs, buschauffeurs en houders van zwaar transport zijn ook belangrijke partners. Met een jaargemiddelde van zeventien verkeersdoden op honderdduizend inwoners zit ons land ruim tweemaal boven de norm van ‘veilige landen’.


kort14.jpgRecordomzet voor Staatsolie 

Paradepaardje Staatsolie behaalde in 2011 een recordomzet van 700 miljoen USdollar. Dat is 35 procent meer dan het oude recordjaar 2008. Toen werd een omzet van 566 miljoen USdollar gehaald. De hoge wereldmarktprijs, die vorig jaar schommelde rond de honderd dollar per vat, heeft voor zestig procent van de inkomstenvergroting gezorgd. Andere belangrijke factoren waren de bezuinigingsmaatregelen. “Wij hebben geen invloed op de olieprijs, maar de kostprijs hebben wij wel redelijk goed in de hand”, verklaart directeur Marc Waaldijk.


kort15.jpgNieuwe wet Toezicht Bank- en Kredietwezen

De nieuwe wet Toezicht Bank- en Kredietwezen is aangenomen door het parlement. Het Nieuw Front vindt echter de macht van de Centrale Bank-governor te groot bij de aanvraag van een bankvergunning. Er wordt een Raad van Beroep ingesteld, waar beroep kan worden aangetekend bij een afwijzing. Is de governor niet eens met een beslissing van de Raad van Beroep dan kan hij in beroep gaan bij de president. Als laatste instantie is de kantonrechter die zich over de kwestie kan buigen. Toch vindt het Nieuw Front dit niet verregaand genoeg, omdat een beroepsregeling alleen geldt bij een afwijzing. Dat betekent dat de governor eigendunkelijk gunstig kan beslissen. Maar volgens minister Adelien Wijnerman (Financiën) geeft de Bankwet voldoende ‘checks and balances’.