zaterdag, 31 maart 2012

Films & Zo, april 2012

Geschreven door  Sabitrie Gangapersad

films.jpgDe verzwegen geschiedenis van Suriname

Hoeveel mensen weten dat het Medisch Wetenschappelijk Instituut in Suriname is vernoemd naar Paul Christiaan Flu? En dat het portretbeeld, dat sinds de jaren zestig zonder onderschrift aan één van de muren van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo hangt, van hem is? Zo zijn er tientallen Surinamers die baanbrekend werk hebben verzet, maar in vergetelheid zijn geraakt. Er zijn wel straten of gebouwen naar ze vernoemd, maar wat ze hebben betekend voor het land weet nog maar een enkeling. Gedreven door zijn liefde voor geschiedenis besloot Lucien Karg met de documentaireserie De verzwegen geschiedenis van Suriname hierin verandering brengen. Een boekje dat door de Historische Kring in verband met honderd jaar afschaffing van de slavernij werd uitgegeven, waarin belangrijke Surinamers worden genoemd, was zijn leidraad.
De speurtocht van Karg leidt de kijker naar Paul Christiaan Flu (11 februari 1884 – 19 december 1945), eens de jongste arts van het Koninkrijk der Nederlanden. Op boeiende wijze voert Karg in 27 minuten zijn publiek mee in het leven van een man die baanbrekend werk heeft verzet voor de medische wereld. Flu behaalde op zijn 21ste zijn Surinaamse artsendiploma en studeerde in Nederland verder als oogarts, bacterioloog en parasitoloog met een specialisatie in tropische ziekten. Tijdens zijn studie kwam hij als dienstplichtig officier van het Nederlandse leger naar Suriname terug en werkte drie jaren in het Militair Hospitaal. De arts zette zich onvoorwaardelijk in tegen ziekten als malaria, bilharzia en gele koorts. Met mooie bewegende beelden laat de filmmaker het vroegere Suriname zien. Hoewel ons land er toen schoon en netjes uitzag, was de openbare gezondheid slecht. Er was weinig kennis over bacteriën en parasieten en doordat er geen waterleiding bestond, hadden muskieten voldoende ruimte zich te vermenigvuldigen in de waterreservoirs. Flu toonde zich een grote voorvechter van waterleiding in Paramaribo. In de film worden niet alleen de medische verworvenheden van Flu benadrukt. Ook Flu’s privéleven met echtgenote Elizabeth Maria Polak en kinderen, hun jaren in Oost-Indië en tijdens de Duitse bezetting in Nederland en Flu’s benoeming tot rector magnificus van de universiteit van Leiden - een functie die hij als enige Surinamer heeft bekleed - komen aan bod. De film doet de geschiedenis herleven en is, los van de abrupte onderbreking van Lesly Resida, directeur van het Bureau voor de Openbare Gezondheid, vloeiend in elkaar gezet.
Sabitrie Gangapersad

De verzwegen geschiedenis van Suriname deel 1: Professor doctor P.C. Flu, Lucien Karg, 2011