donderdag, 31 mei 2012

Suriname Kort: Meer keuringstations zware voertuigen

Geschreven door 

kort1.jpgMeer keuringstations zware voertuigen

Hoewel zwaardere voertuigen een steeds groter aandeel hebben in de belasting van het wegennet, wordt er bij de keuring vooral aandacht besteed aan lichtere voertuigen. Hierin gaat verandering komen. Om de Verkeers Technische Dienst (VTD) te ontlasten, zullen er meer keuringsinstanties komen. Hiervoor heeft de Stichting Toezicht Keuring Motorrijtuigen (STKM) een cursus samengesteld. Speciale aandacht wordt besteed aan zwaardere voertuigen, omdat die op grote schaal niet voldoen aan de veiligheidseisen, bijvoorbeeld omdat de verlichting slecht werkt, of zijbeschermers ontbreken. De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte en duurt drie maanden.


 

kort2.jpgVerkrachtingen in gevangenis

Binnen de gevangenismuren zijn het vooral buitenlandse vrouwelijke gedetineerden die het slachtoffer worden van verkrachtingen door cipiers en medegevangenen. Dit is vastgesteld in een officieel onderzoeksrapport uit 2009 van het ministerie van Volksgezondheid. Het rapport Sexual behavior and seroprevalance study in prison in Suriname is een onderzoek naar seksueel gedrag binnen gevangenissen in relatie tot hiv/aids. Penitentiair ambtenaren laten ook tegen betaling gedetineerden seks hebben buiten de gevangenismuren met hun partner of derden. Er moeten ‘interventies’ worden gepleegd in samenwerking met Justitie en Politie, dat ook kennis heeft van het rapport. Dit stel Maltie Mohan-Algoe, coördinator van het National Health Information System van Volksgezondheid. Het rapport ligt al drie jaar in de lade.


kort3.jpgPsycholoog bezoekt kinderen

Kinderen van vier sociale instellingen worden psychologisch onderzocht, omdat er te weinig data beschikbaar zijn over de toestand van minderjarigen binnen opvangcentra. Het project is een initiatief van de Anton de Kom Universiteit en wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting voor het Kind, Lotjeshuis, Huize Tamara en kinderhuis Emmaus.
Psycholoog professor Toby Graafsma leidt het onderzoek. De kinderen zullen wekelijks bezocht worden door psychologen en orthopedagogen en ook het personeel zal worden getraind. Met de uitslag van het onderzoek hoopt de universiteit beter aan de wensen van de instellingen tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het aanstellen van een vaste psycholoog.


kort4.jpgSlechtzienden integreren

Blinden en slechtzienden krijgen steeds meer kansen binnen de samenleving. Dat zegt Natasia Hanenberg-Agard, directeur van Stichting Blindenzorg. Mensen met een visuele beperking durven vaker naar buiten te treden en melden zich aan voor de diensten van de stichting, zoals computerlessen of het leren lopen met een stok. De samenleving reageert positief op deze ontwikkeling, waardoor slechtzienden vaker de helpende hand aangeboden krijgen. Zo zijn er steeds meer reguliere scholen die ook kinderen met een visuele beperking plaatsen. Toch wil het bedrijfsleven nog niet erg investeren in deze groep mensen. Aan de hand van een jobcoach wil Stichting Blindenzorg zich op dit vlak gaan inzetten.


kort5.jpgMondhygiëne bar slecht

Over het algemeen gaan Surinamers prat op hun frisse adem en mooie gebit, maar in de praktijk schijnen die tegen te vallen. Volgens mondhygiëniste Dyonne Leerdam is het bar slecht gesteld met de mondhygiëne van Surinamers. Als je haar moet geloven lopen de meesten rond met of een slechte adem, of losstaande tanden, of ontstoken tandvlees. Leerdam was in Suriname om samen met studenten van de Hogeschool Utrecht een mond-screening te houden. Zij heeft besloten zich te vestigen in Suriname, omdat volgens haar de behoefte aan een zelfstandige mondhygiëniste groot is. Leerdam hoopt mondgezondheid en gebitsverzorging te bevorderen.


kort6.jpgJeugdparlement te jong

Het Nationale Jeugdparlement wil de leeftijdsgrens om lid te blijven optrekken. Leden uit Nickerie, waaronder Regillio Dors, hebben deze maatregel aangevraagd. Op dit moment is de maximale leeftijd 22 jaar, dit willen ze verhogen naar 24 jaar. Volgens Dors, zelf 22, weten oudere leden beter wat de wensen van jongeren zijn. Door hun ervaring kunnen ze goed werk verrichten. Ook vindt hij dat bij het jeugdparlement te snel aan leeftijden tussen de twaalf en negentien jaar wordt gedacht en dat dit moet veranderen.


Data gevraagd 

Dat Suriname barst van de grondstoffen is algemeen bekend, toch slaagt het land er niet in om multinationals te overtuigen om te investeren. Het ontbreken van nauwkeurige data doet Suriname de das om, want om potentiële investeerders te overtuigen, is het noodzakelijk om een degelijke database aan te leggen. Interesse vanuit het buitenland is er wel voor allerlei vormen van mijnbouw, maar concrete afspraken komen er te weinig. Soms hebben multinationals zelfs meer data tot hun beschikking dan de overheid. 


kort7.jpgTraditionele genezers erkend

Traditionele geneeskundigen kunnen zich binnenkort scharen naast moderne artsen en geneeskundigen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft beslist dat zij binnen enkele maanden worden geregistreerd en gecertificeerd, waardoor zij officieel erkend worden. Het gaat hierbij om traditionele geneeskundigen die mensen behandelen met bijvoorbeeld acupunctuur en kruiden. Voordat de heelmeesters in aanmerking komen voor een certificaat, wordt wel onderzocht hoe zij hun medicijnen maken en of deze middelen werken. Hiermee wil het ministerie kwakzalvers ontmaskeren. Naar verwachting start het ministerie in augustus met een training om de geneeskundigen de basisprincipes bij te brengen. 


kort8.jpgMeer vakkundige bandenplakkers

Binnenkort telt Suriname meer fietsenmakers. Twaalf leerlingen van de Monkou- en de Gruntjesschool, onder wie één meisje, zijn bezig met een cursus fietsreparatie. De training is opgezet door het bedrijf Fietsen in Suriname en de WIN-groep uit Nieuw Nickerie. Deze laatste heeft ook haar werkplaats opengesteld voor de studenten. Het doel van het project is om jongeren met een beperking een vak te leren. Via deze weg zijn zij in staat om zelf geld te verdienen. 


kort9.jpgGemiddelde schuld gestegen

De gemiddelde staatsschuld is met 1,6 miljard gestegen ten opzichte van het jaar 2010 en bedraagt nu 4 miljard. Dat blijkt uit cijfers van het Bureau voor Staatsschuld. Omgerekend houdt dat in dat de gemiddelde schuldenlast per persoon achtduizend srd bedraagt. Volgens fiscaal deskundigen zijn deze cijfers niet alarmerend, want er is geen sprake van explosieve groei. De regering gedraagt zich volgens hen netjes als het aankomt op het trekken en terugbetalen van leningen. De Wet op Staatsschuld houdt het leningplafond op zestig procent van het bruto binnenlands product en de totale leenschuld bedraagt nu veertig procent.


kort10.jpgRecreatieoorden moeten netter

Om het toerisme te bevorderen moeten recreatieoorden er milieuvriendelijk uitzien. Dat is nu niet altijd het geval. Daarom heeft het commissariaat van het district Para besloten het voortouw te nemen in de bestrijding van recreatievuil. Vuilnisbelten bij zes oorden tussen Zanderij en Bigi Poika worden binnenkort opgeruimd. Daarnaast kunnen bij de plaatselijke supermarkten gele vuilniszakken gekocht worden, die gegarandeerd worden opgehaald. Aangezien het toerisme een grote inkomstenbron is, hoopt het commissariaat dat de bevolking meehelpt om het district schoon te houden. Vooral het dumpen van zakken op de weg moet hiermee tot het verleden gaan behoren.


kort11.jpgWeer vliegen naar Guyana

Reizigers die de ellenlange busritten en overtocht naar Guyana zat zijn, kunnen na zes jaar weer met Surinam Airways naar deze bestemming vliegen. Dit maakte de directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), Ewald Henshuijs, bekend. De vliegverbinding moet een positieve uitwerking hebben op de economische samenwerking tussen beide landen. Door de verbinding verwacht men een groei in de toeristensector, omdat ook Europeanen gemakkelijker naar beide landen kunnen afreizen. SLM bekijkt of er nog meer vliegverbindingen opgezet kunnen worden in de regio. Zo wordt er gekeken naar mogelijkheden om een vliegverbinding op te zetten tussen Suriname en Canada en tussen Suriname en New York.


Gedetineerden aan het werk 

Gevangenen gaan buurten schoonmaken en hun steentje bijdragen aan sociale woningbouwprojecten. Hierdoor worden gedetineerden die nog een korte tijd in de gevangenis te gaan hebben, gestimuleerd om productief te zijn en voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij. Volgens voormalig onderdirecteur en inmiddels minister van Justitie en Politie Edward Belfort, zouden de resocialisatieprojecten een goede invloed kunnen hebben op de recidivecijfers.


Kinderen minder vaak ingeënt

Een groot deel van de bevolking vindt vaccinaties niet meer zo belangrijk, beweert Soekir Sabiran van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). De meeste ziektes waarvoor inentingen gegeven worden, komen namelijk zelden voor. Gele koorts is bijvoorbeeld al jaren niet meer gerapporteerd, de laatste registratie was in 1972. Daar komt nog bij kijken dat de consultatiebureaus en poliklinieken slecht bereikbaar zijn. Daarom wordt jaarlijks zo’n tien tot vijftien procent van de kinderen niet ingeënt. Dit blijkt uit cijfers van het BOG. Het gevaar is dat deze kinderen ziektes oplopen door besmette buitenlanders. Om deze reden blijft het BOG aandringen op het belang van de vaccinaties.