zaterdag, 30 juni 2012

FayaLobi

Geschreven door  Jade Yorks

Het draait in het leven vooral om Faya (vuur) en Lobi (liefde)

Klimaatbeheersing

Staande blijven in een stortvloed van beschuldigingen is geen eenvoudige opgave. Zeker niet als het een lawine dreigt te worden. Wie het hoofd in zulk zwaar weer toch droog weet te houden, kan niet anders dan inventief zijn. Neem onze president. Hij mag met recht een toonbeeld worden genoemd van creativiteit en strategisch inzicht. Waar een ander reeds reddeloos bedolven zou liggen onder een dikke laag volksonvrede, staat onze president nog recht, stevig en fier op beide benen. Dat terwijl de beknellende situaties waarin hij het afgelopen jaar verzeild is geraakt, niet mals waren. Zo zweeft het spook van de Decembermoorden nog altijd angstaanjagend rond boven Surinaams grondgebied. Hij duikt op tijdens het 8-decemberstrafproces, in de moderne geschiedenisboeken en bij de grootste toeristische trekpleister van Paramaribo: Fort Zeelandia.

Op de checklist van de president moeten al dikke vinken zijn geplaatst achter het strafproces, dat door een amnestiewet in de kiem is gesmoord, en de geschiedenisboeken die uit de roulatie zijn gehaald. Wat hem nog restte was probleemgebied Fort Zeelandia. Dagelijks stillen hier hordes belangstellenden hun honger naar spektakel. En die krijgen ze, want bij bastion Veere zijn behalve het monument met bijbehorende bloemenkransen ook nog de kogelinslagen te zien. De gaten in de muur laten niets aan de verbeelding over. Het zal niemand verbazen dat deze taferelen niet stroken met de ‘revolutionaire’ inzichten van de regering. En zo geschiedde.
In mei verscheen uit het niets een brief van het Kabinet van de president, met daarin het voorstel om Stichting Surinaams Museum zeer vriendelijk te bedanken voor het beheer van het Fort Zeelandia-complex. Iets verder in die brief staat iets minder vriendelijk en iets dwingender dat het terrein weer zal toebehoren aan de regering van Suriname. Iets met een culturele invulling, is het plan.
Afgezien van de bruggen, de huizen en alle andere doelen die de president aan het eind van zijn termijn van plan is te behalen, mag hij met recht  trots zijn op wat hij het afgelopen jaar voor zich zelf gepresteerd heeft. Geen kans op veroordeling voor de 8-decembermoorden, geen nare kanttekeningen over zijn mogelijke daderrol in de lesstof van het nationaal onderwijs en geen gatenkijkers meer op de plek waar het zich allemaal heeft afgespeeld. Dat zijn niet de geringste verdiensten. Wat het spook van de 8-decembermoorden betreft, lijkt voor even de Surinaamse lucht opgeklaard. Een knap staaltje klimaatbeheersing. Dat mag ook eens gezegd worden.

 

Meer in deze categorie: « FayaLobi, 51 FayaLobi »