donderdag, 01 augustus 2013

Slapend rijk

Geschreven door 

Het draait in het leven vooral om
Faya (vuur) en Lobi (liefde)

Slapend rijk

Ik word slapend rijk, riep een vriend in Nederland laatst.Of hij de loterij had gewonnen? Ja ook, maar dat wasmaar een paar euro. Nee, hij had zonnepanelen op zijndak gezet. En nu stroomde het geld binnen: in tien jaarzou hij de onkosten eruit hebben – ongeveer net zolangals dat zo’n paneel meegaat.Als kind bedacht ik me al vaak hoe geweldig hetzou zijn om de volgende ochtend het goudstof uitmijn ogen te kunnen wrijven. Ik ben niet de enige.Zo zijn er genoeg huisbazen die luchtkastelen voorzichzelf bouwen. Het lijkt zo makkelijk: je hebt eenhuis en verhuurt het – het liefst aan een bakra. Terwijljij in je hangmat ligt, stroomt je rekening vol. Zoietsmoet onze huisbaas gedacht hebben toen hij na desleuteloverdracht, met drie maanden huur op zak zijnhielen lichtte. Afspraken om groot onderhoud uit tevoeren kwam hij nooit na. Wel stond hij netjes op deeerste van de maand voor de poort om zijn zakkente vullen. Toen we weigerden te betalen tot hij zijnafspraken nakwam, moest hij lijdzaam accepteren dat weonbetaald ons contract uitzaten. Les één: slacht de kipmet de gouden eieren niet.Goudzoekers hebben de naam dat ze zoeken naardie ene oogverblindende klomp die werken overbodigmaakt. Dat het in werkelijkheid hard ploeteren is inde goudvelden, hoef ik op deze plek niet te vertellen.Ervaren garimpeiros weten allang dat het verhuren vaneen poclain voor een stabieler inkomen zorgt dan hetzoeken naar een goudklompje. Les twee: investeren dus.Een enkeling kan rijk worden met behulp van eenloterij – meestal zijn dat echter niet de winnaars.Ondanks dat de kranten vol staan met verhalen overoplichting, witwassen en manipulatie, brengen nogsteeds rijen arme drommels hun zuurverdiende centennaar koopdatlot- en matchtnie-loketten. In Nederlandbleek onlangs dat er zoveel loten gedrukt worden,dat de hoofdprijs zelden uitgekeerd hoeft te worden.Dat soort oplichting vereist een goed doortimmerdeorganisatie. Les drie: beheer je inkomsten en uitgavenzorgvuldig.Ook leguanenfokker in spé Cleon in Coronie (ziepagina 40) ziet voor zichzelf een gouden toekomst.Maar hij beseft in ieder geval dat hij daarvoor eersthard moet werken. De laatste les: zorg voor een goedenachtrust. Want slapend rijk worden, dat kan alleenin je dromen.