donderdag, 19 februari 2015

Anti-drugsprogramma succesvol

Geschreven door 

Na een evaluatie blijkt dat het educatieve pilotprogramma ‘Studeren zonder Drugs’, dat werd uitgevoerd op scholen in Paramaribo, een positief effect had. Zo bleken de leerlingen na afloop meer kennis over drugs te hebben en was de algemene houding tegenover drugs negatiever geworden. Het project werd uitgevoerd onder zestig leerlingen, en werd ook geëvalueerd met de leerkrachten. Hierbij werden geen verschillen opgemerkt wat betreft sekse of klasse van de leerlingen op de effecten of de beoordeling van het programma. De onderzoekers concluderen hieruit voorzichtig dat het drugspreventieprogramma positieve resultaten kan opleveren op scholen.

Bron: BMC Public Health