zondag, 01 maart 2015

Loes en mama zijn er weer!

Geschreven door  Parbode

Goedkoop is het niet (285 srd), maar dan heb je wel wat: Vaco heeft zo’n zestig jaar na het verschijnen van de serie kinderboeken Ons eigen leesboek, bij veel ouderen beter bekend als Loes en mama, een prachtige cassette uitgebracht met tien herdrukken. Bij veel ouderen zal dat sentimentele gevoelens oproepen; zij hebben immers ooit aan de hand van deze verhalen van Anne de Vries in de laagste klassen van de lagere school leren lezen.

De Nederlandse kinderboekenschrijver en onderwijzer De Vries kwam beginjaren vijftig met zijn vrouw en vijf kinderen voor een jaar naar Suriname om leesmethodes op te zetten voor de lagere scholen. Voor de hogere klassen stelde hij de bloemlezing Wij en de wereld samen, waarbij hij gebruik maakte van verhalen die door mensen uit het onderwijsveld waren
ingestuurd voor een prijsvraag die hij had uitgeschreven. Die teksten vulde hij zelf aan. De serie Wij en de wereld werd ruim een jaar geleden al door Vaco opnieuw uitgebracht, eveneens in een cassette.

En nu is het dus de beurt aan Ons eigen leesboek, waarin de avonturen van Loes, Ram, Ronald, Tom de hond en andere vrienden kunnen worden herbeleefd. Inclusief de fraaie
kleurrijke illustraties. In tegenstelling tot andere leer- en leesboeken die in die jaren (en nu soms nog steeds) werden geïntroduceerd, zijn de verhalen helemaal toegespitst op het Surinaamse onderwijs en dus ook op de belevingswereld van Surinaamse kinderen. Daardoor zijn ze ook anno 2015 nog altijd geschikt voor ons eigen kroost. Maar papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zullen er op z’n minst evenveel plezier aan beleven.