vrijdag, 21 augustus 2015

‘Un no las’ bribi! Un tai hori!’

Geschreven door  Anne HuIts

In de Parbode van afgelopen januari heb ik u op de hoogte gesteld van de prachtige paarse plannen die zouden worden uitgevoerd om van de Mangolaan een fraaie straat te maken, met rode bakstenen en voetpaden aan weerszijden van het rijgedeelte. Nu voel ik mij genoodzaakt u op de hoogte te stellen van wat er van die plannen terecht is gekomen. Niet veel namelijk.

De plannen lagen al een tijdje klaar om uitgevoerd te worden, vanaf oktober vorig jaar om precies te zijn. Weg met de vieze goten en weg met de verraderlijke kuilen. Hoezee, hoezee! ‘Voor onze kinderen’ was het motto, want kinderen zijn onze toekomst en onze toekomst moet veilig over straat kunnen gaan, anders hebben we straks geen toekomst meer.

Sinds vorig jaar staat er dan ook aan het begin van de straat een opvallend groot bord, niet in paars, maar in geel, met de aankondiging van de te ondernemen activiteiten en de verantwoordelijken:
Project: Het rioleren en herinrichten van de Paragrasweg en de Mangolaan
Opdrachtgever: Min. van Openbare Werken
Dir. Voering: Min. van Openbare Werken
Aannemer: Caremco Holding N.V

Natuurlijk zijn de verantwoordelijken voor dit project nieuwsgierig naar hoever het nu staat met de uitvoering van die prachtige plannen. Bij dezen wil ik dan ook de fris gekozen president van ons land, de nieuwe minister van Openbare Werken, de kwieke assembleeleden evenals de r.r.-leden en de d.r.-leden van harte uitnodigen om, uiteraard geheel vrijblijvend, een ritje te maken in onze Mangolaan. De Paragrasweg laten we even buiten beschouwing. We spreken af na achten en voor enen, vanwege al die schoolkinderen, weet u wel?

We rijden door de Anniestraat, slaan rechtsaf de Rattan Oemrawsinghstraat in en nemen vervolgens heel bedaard de eerste straat aan onze linkerhand, dat is de Mangolaan. Bereidt u zich voor op een avontuurlijke reis. We rijden stapvoets vanwege enkele oneffenheden in het wegdek. Onlangs hebben dappere buurtbewoners met vereende krachten en spade de gevaarlijkste kuilen provisorisch gedicht. Links zien we de eerste aanstalten voor de aanleg van de riolering. De goten zijn in februari voorzien van grote, zwarte, geribbelde buizen en zorgvuldig toegedekt met zand. Dat vertellen we u maar, want die buizen kunt u niet meer zien. De werkzaamheden zijn gevorderd tot de Koffielaan en er zijn drie betonnen verzamelputten aangelegd. Tot daar en niet verder.

Ter rechterzijde is alles nog bij het oude. Met andere woorden: er is aan die kant in het geheel niets gedaan. Maakt u zich niet druk, we rijden heel rustig verder. Voorzichtig hoor, met passerende voetgangers, pas op voor de kuilen en gaten en op tijd stoppen voor tegenliggers, want we kunnen niet allemaal tegelijk langs de gaten. Even wat statistische gegevens. In onze laan tellen we op het bestrate gedeelte ruim veertien kuilen van de tweede categorie, vier kuilen van de eerste categorie en twee gaten van de buitencategorie. Ja, het is werkelijk een belevenis, hoor ik u al juichen.

Laat u niet afleiden, maar kijk ondertussen naar rechts. Daar liggen halverwege de route op een groot perceel tientallen geribbelde plastic buizen te wachten, te wachten, te wachten. Het wied heeft in de afgelopen maanden niet gewacht. Het is beter te stoppen daar waar het zandgedeelte begint. Hier start namelijk een ander parcours met nieuwe uitdagingen, waarbij uw slalomtechnieken danig op de proef worden gesteld. We slaan daarom links een zijstraat in en komen via een geasfalteerd stukje straat op de Nieuwe Charlesburg, oei! Misschien vraagt die weg ook om enige herinrichting.

Lieve bewoners van de Mangolaa en omstreken, wij gedenken de woorden die de paarse dominee Melvin Bouva in november vorig aar met vooruitziende blik uitsprak Hij zei, en ik citeer: ‘Lobi wan! Un ondru! Un no las’ bribi! Un tai hori! En ondertussen hoeft u heus niet m de handen in de schoot te zitten; u kunt bellen, elke dag. Wij van Parb hebben door de maanden heen dive elefoonnummers voor u verzameld van het kastje naar de muur: 49066 434353, 464088, 433615, 494668, 490116. U kunt vragen naar de her Singh, Kalloe, Sietaram, Linger, Sowma of Soma. Hou goede moed, versaag niet, het gaat tenslotte om onze kinderen, om onze toekomst!