maandag, 21 december 2015

De kruistocht van Supergirl

Geschreven door  Armand Snijders

Als er één minister van de regering-Bouterse 2 de afgelopen maanden heeft laten zien dat ze haar mannetje staat, dan is het wel Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. Zo maakte ze korte metten met de wantoestanden bij Vreemdelingenzaken, iets wat al haar voorgangers hebben verzuimd. Maar hoelang heeft ze nog een vrijbrief om haar werk naar behoren te kunnen doen?

Van ‘het volk’ heeft ze de bijnaam ‘Dora’ toegedicht gekregen. Dat is toch wel een beetje denigrerend. De striplieveling van de kleintjes is in de ogen van veel volwassenen best irritant en gaat altijd tergend traag op haar doel af. Niet echt typerend voor Van Dijk-Silos. Wij plakken haar liever het predicaat ‘Supergirl’ op: ze gaat zonder schroom rechtstreeks op haar doel af om problemen aan te pakken en op te lossen, zonder aanzien des persoons.

Dat er bij Vreemdelingenzaken al jaren veel niet deugde, was publiek geheim. Maar de verantwoordelijken deden er niets aan; vele nieuwkomers maakten er dankbaar gebruik van. Voldeed je niet aan de voorwaarden om voor een verblijfsvergunning in aanmerking te komen? Geen nood, bij het gros van de ambtenaren van Vreemdelingenzaken werd je er voor pakweg duizend USdollar toch aan geholpen. Aanmerkelijk meer dan de 150 euro die je bij een normale procedure moest neertellen, maar het scheelde wel een hoop gedoe.

Zoals gezegd, de kostbare boro boroprocedure was bij iedereen bekend. Waarom vorige ministers van Justitie en Politie daar nooit iets aan gedaan hebben, is natuurlijk een raadsel en daar kunnen we alleen maar naar gissen. Daarom is de kruistocht van Van Dijk-Silos des te opmerkelijker. Dat haar harde aanpak niet bij iedereen in goede aarde viel, bleek wel toen ze enkele toppers van de afdeling op non-actief stelde en enkele dagen later tot tweemaal toe getracht werd het monumentale gebouw van Vreemdelingenzaken in de as te leggen. Corrupte ambtenaren zijn er niet van gediend als hun lucratieve handel, die jaren is gedoogd, van de ene op de andere dag wordt stilgelegd.

Van Dijk-Silos loopt echter ook het risico te worden tegengewerkt door onzichtbare krachten binnen het politieke veld. Het gesjoemel bij Vreemdelingenzaken reikt veel verder dan alleen maar tyuku betalen op een kantoortje in Paramaribo; er bestaat volgens de bewindsvrouw een netwerk met vertakkingen in Hongkong en Cayenne en op nog twee Surinaamse ministeries. Het kan niet anders dan dat er sleutelfiguren tot in de hoogste kringen bij betrokken zijn. En die zullen alles doen om te voorkomen dat ze aan de schandpaal worden genageld.

Van Dijk-Silos loopt echter ook het risico te worden tegengewerkt door onzichtbare krachten binnen het politieke veld. Het gesjoemel bij Vreemdelingenzaken reikt veel verder dan alleen maar tyuku betalen op een kantoortje in Paramaribo; er bestaat volgens de bewindsvrouw een netwerk met vertakkingen in Hongkong en Cayenne en op nog twee Surinaamse ministeries. Het kan niet anders dan dat er sleutelfiguren tot in de hoogste kringen bij betrokken zijn. En die zullen alles doen om te voorkomen dat ze aan de schandpaal worden genageld.