dinsdag, 22 december 2015

Werk genoeg

Geschreven door  Anne HuIts

Zo aan het eind van het jaar en op de drempel van 2016 moeten we concluderen dat we voorlopig moeten afzien. er zit niets anders op. Want we zijn in augustus begonnen aan vijf lange en vijf broodmagere jaren. en als ik u was, zou ik die vijf jaren heel rustig op uw blaren blijven zitten. alhoewel, we hoeven natuurlijk niet helemaal niets te doen, wij leden en sympathisanten van alle partijen die het zo goed menen met land en volk. nee, we hoeven niet te wachten tot 2018 of 2019, om dan met lange stokken en kleurige doeken langs de deur te gaan, kernen op te richten of massabijeenkomsten te organiseren. Helemaal niet. Wij gaan aan de slag! nu!

Maar wat gaan we doen? ik geef u een paar ideetjes. als u verstand heeft van het onderwijs gaat u naar basisscholen in uw buurt. u vraagt aan het schoolhoofd een overzicht van alle leerlingen die één of twee keer zijn blijven zitten, of wegens leeftijd zijn overgegaan. Die leerlingen gaat u begeleiden, structureel. Werk genoeg. Wat zeg ik, werk zat!

als u houdt van een schoon land, een schone buurt, zeg maar een krin kondre - en wie houdt daar niet van - dan activeert u uw buurtgenoten om gezamenlijk de puinhopen van erf en straat op te ruimen. Weg met de flessen, de bakjes, de zakjes. Werk genoeg!

als u verstand heeft van tuinbouw, dan gaat u in uw buurt huis aan huis om de mensen te leren hoe ze compost kunnen maken, hoe ze op kleine schaal gezonde groenten kunnen kweken zonder pesticiden. Werk genoeg.

als u verstand heeft van koken, dan leert u de mensen hoe ze die groenten verantwoord kunnen bereiden. Werk genoeg. als u verstand heeft van economie, van inkomsten en uitgaven zal ik maar zeggen, trommelt u uw buurt bij elkaar, om ze uit te leggen wat er in de afgelopen vijf jaar is gebeurd met onze centen. en u leert ze dat als ze een inkomen hebben van bijvoorbeeld duizend srd in de maand, ze niet alle geld op moeten maken, laat staan voor tweeduizend srd schulden moeten maken. Werk genoeg.

Ja, ja, jij hebt makkelijk praten, hoor ik u zeggen, maar wat ga jij zelf doen? Welnu, ik ben een vrouw van het woord. Dus ik heb alvast een begin gemaakt met het opstellen van een aantal leuzen: ‘De vooruitgang van ons land ligt in onze eigen hand!’ ‘samen werken aan de toekomst van onze kinderen!’ ‘Pipel fu Sranan, bondru fu a strey!’ eerlijk gezegd zijn het heel oude leuzen die ik op internet heb gevonden. en ik ben bezig met het opstellen van een manifest om huis aan huis te verspreiden. Jazeker! eerst wilde ik het zelf verzinnen, maar weer eerlijk gezegd vond ik op internet een verklaring uit het jaar 1981, waarvan ik denk dat de tekst prima als uitgangspunt kan dienen voor mijn eigen manifest. Met een kleine aanpassing hier en daar is het een verklaring die naar mijn mening in grote lijnen nog prima meekan. ik laat u meelezen met enkele treffende passages.

‘We zullen een nieuwe politiek-bestuurlijke orde scheppen, waarin waarachtige democratie zal heersen en waarbij wezenlijke invloed op de politieke besluitvorming en wezenlijke controle op het politieke handelen op alle niveaus in de gehele gemeenschap aan alle delen van de gemeenschap zal zijn gegarandeerd.’ ‘Dit komt erop neer dat wij nieuwe maatschappelijke samenwerkingsvormen zullen scheppen waarbij de zwakste groepen de grootste bescherming zullen genieten, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen.’

aan bovenstaande alinea’s hoef ik goed beschouwd niets te veranderen. ‘nog geen 5 jaar na de onafhankelijkheid was de oude koloniale orde in al zijn aspecten in een absolute crisis geraakt.’

‘Dit enorme krediet zou echter al spoedig in toenemende mate worden aangetast, toen deze leiders de met het vertrouwen van de massa’s verworven maatschappelijke posities begonnen te misbruiken om onder andere met ontwikkelingshulp zichzelf en hun handlangers in alle haast tot een kleine parasitaire bourgeoisie te verheffen om mede in die kwaliteit ….’ in deze twee alinea’s hoef ik alleen de woorden ‘na de onafhankelijkheid’ en ‘de oude koloniale orde’ te vervangen door ‘na de verkiezingen van 2010’ en ‘de regerende partijen’. en het woord ‘ontwikkelingshulp’ vervang ik door ‘inkomsten uit de winning van goud en olie’.

‘De schitterende beloften van de dekolonisatie politiek in het algemeen en die rondom de onafhankelijkheid in het bijzonder waren op geen enkele manier waar gemaakt.’ ik verander ‘dekolonisatie politiek’ in ‘huidige politiek’ en ‘rondom de onafhankelijkheid’ in ‘rondom de verkiezingen van het jaar 2010’ en ik ben klaar.

‘De mobilisatie van het gehele volk in de strijd om lotsverbetering en verheffing is niet alleen volkomen uitgebleven, maar zelfs de vakbeweging en andere belangenorganisaties van de massa’s worden genegeerd en gefrustreerd.’ ‘Van de parlementaire democratie is een complete farce gemaakt.’ Ook deze twee alinea’s kunnen naar mijn mening ongewijzigd blijven. Mooie teksten hè, kant-en-klaar op internet! Meer dan dertig jaar geleden geschreven, maar nog helemaal actueel.