dinsdag, 22 maart 2016

Postkoloniaal Zwitserland

Geschreven door  RAPPA

Kan een Europees land dat zelf nooit andere landen heeft gekoloniseerd, toch koloniale trekjes hebben? In een deze maand verschenen essay wordt het begrip ‘kolonialisme zonder kolonies’ verhelderd aan de hand van Zwitserland. Het land heeft zichzelf altijd beschouwd als buitenstaander binnen de Europese koloniale machtsconstellatie, omdat het in tegenstelling tot bijvoorbeeld nederland, Spanje en frankrijk geen kolonies had. Maar dat betekent niet dat er geen koloniale structuren of machtsverhoudingen aanwezig zijn, of dat het land geen racisme kent. In het essay worden discussies die in Zwitserland worden gevoerd over kolonialisme, vergeleken met die in omringende landen die wel een koloniaal verleden kennen. ook wordt eerder onderzoek dat een link legt tussen Zwitserland en kolonialisme besproken, en wordt aan de hand van een voorbeeld van racisme in Zwitserland het concept ‘kolonialisme zonder kolonies’ verder verduidelijkt.

Bron: Interventions, The International Journal of Postcolonial Studies