dinsdag, 22 maart 2016

Minder bijvangst

Geschreven door  RAPPA

Wereldwijd komt bij het vissen op garnalen allerlei ongewenste bijvangst in de netten. Soms zitten daar zelfs bedreigde diersoorten bij. tijdens een onderzoek in Suriname werd gekeken naar het gebruik van hulpmiddelen die de bijvangst moeten verminderen. Specifiek ging het om de Bycatch Reduction Devices (BRDs) voor beenvissen en de turtle Excluder Devices (tEDs) voor schildpadden. Want hoewel beide hulpmiddelen worden gebruikt in de tropische garnalenvisserij, was maar weinig bekend over het effect op met name de bijvangst van roggen.

Uit het onderzoek bleek dat de ongewenste bijvangst inderdaad aanzienlijk werd verminderd. Zo kon 77 procent van de grotere roggen ontsnappen uit het net. Veel jongere roggen lukte dat echter nauwelijks, wat een negatieve impact kan hebben op de populatie. De hulpmiddelen vereisen dus verdere aanpassingen.

Bron: Fisheries Research