dinsdag, 22 maart 2016

Innerlijke organisatie, deel 1: een interpretatie van communicatie

Geschreven door  Sandra Cheng

Vanuit de behoefte om antwoorden te vinden op zijn eigen levensvragen, verdiepte auteur Rumi Knoppel zich in verschillende theorieën. Zo vond hij uiteindelijk zijn eigen filosofie. Aan de basis hiervan ligt de communicatie, waar het in deel 1 van zijn boekenserie Innerlijke organisatie om gaat. Knoppel gaat uit van verschillende systemen, die verder weer uit subsystemen bestaan. Ook de mens is zo’n systeem, en de organen vormen en ondersteunen dat systeem. Al deze systemen communiceren met elkaar door middel van informatie. Hieronder vallen vragen als ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik?’. Maar komt die informatie van buitenaf, is het ergens gelezen, gehoord of gezien, of is het zelfkennis, de zogenaamde innerlijke kennis? En wat doe je dan met al deze informatie? Die wordt dus gebruikt in het communiceren met elkaar, waar het volgende hoofdstuk over gaat. Knoppel haalt verschillende voorbeeldsituaties aan, waarbij de eerdergenoemde systemen nader onder de loep worden genomen. Hij zegt: ‘Het feit dat je denkt, geeft al aan dat je met informatie rondloopt, en dat je de hele tijd aan het communiceren bent met jezelf’. Er wordt dus een dialoog gevoerd met het innerlijke systeem, dat tegelijkertijd als ontvanger en als zender fungeert. Gedachten, emoties en gevoel horen hierbij. ‘Het moment dat de dialoog in jouw innerlijk begint, is het moment dat de communicatie is begonnen.’

Bij de communicatie tussen meerdere personen wordt het complexer: twee systemen vormen nu ook een geheel. En hier kan het dus misgaan. Zo heeft iedereen zijn eigen waarde, en pas bij het (her)kennen van een eigen innerlijke waarheid, kan men de informatie goed overbrengen. En deze innerlijke waarheid leer je kennen aan de hand van ervaringen en bewuste keuzes die je maakt in het leven.

Aandacht, de energie die je aan iets of iemand besteedt, en het respecteren van dat iets of die ander, zijn ook bouwstenen van het communicatieproces. Daaruit vloeien de afspraken voort die je met elkaar maakt door te communiceren. Het aangaan van relaties, maar ook een werkrelatie of een avondje uit vallen hieronder. Voor de auteur is het duidelijk dat je door je innerlijk te organiseren, beter kunt communiceren. Volgens de titel is dit deel 1. De vervolgdelen zouden niet al te lang op zich moeten laten wachten, aangezien de informatie snel weer kan wegzakken. Gelukkig schrijft Knoppel in heldere taal. Het geheel is goed te volgen, vooral door de simpele, maar effectieve voorbeelden die in het boek worden aangehaald. Hij probeert samen met de lezer tot een inzicht te komen, dat voor de lezer de ‘ontdekking’ van zijn of haar eigen innerlijke waarde tot gevolg heeft. Zeker voor mensen die zichzelf willen leren kennen, en dan met name jongeren, is dit een handig boekje om door te nemen voordat ze zich op het ‘echte en verantwoordelijke’ leven storten.

Innerlijke organisatie, Deel 1: een interpretatie van communicatie, Rumi Knoppel, 2015, Uitgeverij Boekenindustrie, ISBN 9789492046208