woensdag, 18 mei 2016

De onderzoeker

Geschreven door  Parbode

Kartika Doerdjan-Ramoutar (37) behaalde in 2013 een master in Conservation Biology aan het IGSR.

Wat heeft u onderzocht?
“Ik heb onderzoek gedaan naar het gebruik van een biologisch bestrijdingsmiddel gebaseerd op de bacterie Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) in de strijd tegen voornamelijk de muskiet Aedes aegypti, de primaire overbrenger van dengue in Suriname.”

Waarom wilde u daar meer over weten?
“In 2013 was de Aedes aegypti in Suriname vooral bekend als de overbrenger van dengue. Er waren echter toen al serieuze indicaties dat deze muskiet ook de ziekte chikungunya in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied zou verspreiden. De eerste gevallen van besmetting waren al in frans-Guyana gerapporteerd. Inmiddels weten we dat niet alleen dengue en chikungunya, maar ook zika wordt overgebracht door deze muskiet. Met mijn onderzoek wilde ik een wetenschappelijke bijdrage leveren aan de effectiviteit van de bestrijding van de Aedes aegypti door het gebruik van een biologisch bestrijdingsmiddel.”

En waarom is dat van belang?
“Voor de bestrijding van muggen die ziektes overbrengen, wordt voornamelijk gebruik gemaakt van kunstmatige pesticiden. Wereldwijd groeit het besef dat overmatig gebruik van chemicaliën ook negatieve consequenties heeft. Mijn interesse werd gewekt nadat ik iets las over het succesvolle gebruik van Bti in het buitenland. Maar bij het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen moet in acht genomen worden dat onder meer de milieuomstandigheden, het ecosysteem en de sociale situatie in elk land verschilt.”

Hoe heeft u het onderzocht?
“Ik ben gestart met een veldonderzoek in Domburg, daar was toentertijd nog niet iedereen aangesloten op de waterleiding, om te kijken naar de meest voorkomende broedplaatsen van muskieten op de erven. Er zijn vervolgens gesimuleerde veldexperimenten van 60 dagen gedaan met Bti-korrels, eenmalig toegediend in watercontainers van een tot tweehonderd liter inhoud en geplaatst in zowel de zon als de schaduw, met de bedoeling inzicht te krijgen in de werkzaamheid van het middel. tenslotte zijn er testen gedaan waarbij muskietenlarven werden geplaatst in met Bti behandelde watercontainers.”

Wat was de uitkomst van het onderzoek?
“op de erven in Domburg vormden grote watertonnen de voornaamste broedplaatsen, gevolgd door afvalmateriaal. De resultaten van de experimenten met Bti suggereren dat de gebruikte dosis voor ruim twee weken zeer goede preventie biedt tegen muskietenlarven, en dat de werking ervan daarna begint af te nemen. Deze bevindingen moeten, samen met factoren zoals kosten en de ernst van de uitbraak, meegenomen worden bij het uitstippelen van een bestrijdingsstrategie.”