woensdag, 18 mei 2016

Onnodig oogletsel

Geschreven door  Parbode

Voor het eerst is in Suriname onderzoek gedaan naar de gegevens van ooglenstraumapatiënten tussen 8 en 15 jaar. Alle gegevens van de patiënten, die onder behandeling waren bij het AZP, werden geanalyseerd. Het ging in totaal om meer dan 500 gevallen. De meest voorkomende oorzaken van het oogletsel waren lichaamsdelen en takken die per ongeluk in het oog terechtkwamen, en bewust op het oog slaan. uit de gegevens blijkt eveneens dat het merendeel van de letsels te voorkomen was geweest. om die reden stellen de onderzoekers voor dat nieuw beleid gemaakt wordt, gericht op preventieve strategieën om de bewustwording en het ouderlijk toezicht te bevorderen, en om onmiddellijke actie na een verwonding en het opvolgen van de door het ziekenhuis voorgestelde behandeling en medicatie aan te moedigen.

Bron: Acta Ophthalmologica