woensdag, 18 mei 2016

Nonsens

Geschreven door  Parbode

‘Suriname is te ver voor Europese vluchtelingen’

Dat is toch een paar keer anders gezien. tijdens enkele van de vele perioden in de moderne wereldgeschiedenis waarin opvang werd gezocht voor grote groepen vluchtelingen, kwam ook Suriname in beeld. Nog voor de tweede Wereldoorlog waren er in Europa bijvoorbeeld al grote groepen Joodse vluchtelingen, die nergens welkom waren. Anton Mussert, leider van de Nederlandse NSB had wel een oplossing voor het ‘Jodenprobleem’: naar Suriname! Hij presenteerde in 1938 zijn plan, dat hij zelf zag als een ‘meesterwerk’. Nederland zou in ruil voor het afstaan van Suriname een gebied bij Mozambique moeten krijgen, en de gevluchte Europese Joden gingen dus naar Suriname en de Guyana’s, waar tenslotte ruimte genoeg was. En wat te doen met de mensen die daar al woonden? Daarvoor kan een reservaat worden ingericht’, had Mussert bedacht. Van de overige bevolkingsgroepen kon een deel naar Nederlands-Indië, en de blanken naar het eerdergenoemde nieuwe Nederlandse grondgebied in Mozambique. Vooral vanwege de weerstand tegen Musserts partij, werd zijn plan gelukkig nooit serieus behandeld.

Bron: Het Saramacca project, Alexander Heldring