maandag, 20 juni 2016

De onderzoeker

Geschreven door  Parbode

Ziraya Lansheuvel (27) studeerde in januari 2016 af als Bachelor of Science in Agroprocessing aan de Anton de Kom universiteit van Suriname.

Wat heeft u onderzocht?
“Ik heb onderzocht of het mogelijk is om op het niveau van huisvlijt glutenvrije lasagnevellen te produceren uit broodvrucht en rijst.”

En waarom is dat van belang?
“De kern van dit onderzoek was om een product te ontwikkelen voor personen met de aandoening coeliakie (een intolerantie tegen gluten, een eiwit dat voorkomt in graansoorten als tarwe, rogge, gerst, spelt, kamut), aangezien de beschikbaarheid van glutenvrije producten op de lokale markt beperkt is. Verder werd er hiermee een aanzet gegeven de Surinaamse samenleving breder in te lichten over coeliakie, de symptomen ervan en het belang van een zo vroeg mogelijke diagnose door de arts.”

Hoe heeft u het onderzoek verricht?
“Het onderzoek werd verricht in vier fasen, waarbij er in de eerste fase werd onderzocht wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot coeliakie en de beschikbaarheid van glutenvrije producten op de Surinaamse markt. Ik heb informatie over de aandoening ingewonnen bij medische specialisten en personen met een glutenintolerantie. In de tweede fase vond een voorbehandeling plaats van de gebruikte grondstoffen broodvrucht en rijst. tijdens de derde fase van het onderzoek werden de lasagnevellen in het laboratorium geproduceerd. Bij de ontwikkeling van mijn product heb ik gebruik gemaakt van een dehydrator en een droogoven. Voorts moesten belangrijke parameters gemonitord worden, namelijk vochtgehalte, deeltjesgrootte, zwellingsindex, wateractiviteit, kiemgetal en amylosegehalte. Het was een uitdaging om een goede zwellingsindex te ontwikkelen voor de glutenvrije lasagne. tarwegluten zijn gewild, want het geeft elasticiteit. Hoe meer gluten het meel bevat, hoe steviger het product wordt. In de vierde fase werden de lasagnevellen onderworpen aan een kwaliteitstest.”

Wat was de conclusie van het onderzoek?
“uit het onderzoek is gebleken dat coeliakie een vrijwel onbekende en ondergediagnosticeerde aandoening is in Suriname. Verder kan gesteld worden dat er door middel van een goed beheerd productiesysteem, waarbij de nadruk gelegd wordt op het voorkómen van (kruis) contaminatie, de mogelijkheid wel bestaat om op het niveau van huisvlijt glutenvrije lasagnevellen te produceren. Het is wel belangrijk om steeds rekening te houden met sporen. Vanaf het begin wanneer de grondstoffen binnen worden gebracht, moet ervoor worden gezorgd dat de grondstof niet in contact komt met gluten houdende gewassen en producten."