woensdag, 20 juli 2016

De onderzoeker

Geschreven door  Parbode

Prevish Haripersad studeerde in april 2016 af als Bachelor of Applied technology (B. tech) op het Polytechnic College Suriname (PtC), studierichting Werktuigbouwkunde.

Wat heeft u onderzocht?
“Ik heb een ontwerp gemaakt van een waterproductie- en waterdistributiestation te Houttuin, voor de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM). Ik wilde meer over dit onderwerp weten, omdat er een tekort is aan drinkwater in Paramaribo. Ik moest een station ontwerpen om deze drinkwaterbehoefte in te vullen.”

En waarom is dat van belang?
“Water is het belangrijkste dat een mens nodig heeft. Met de gedachte dat ervoor gezorgd moet worden dat iedereen thuis gezond en genoeg drinkwater heeft, is dit onderzoek tot stand gebracht. Nu kan Paramaribo niet altijd in de drinkwaterbehoefte worden voorzien. De toename van het aantal huishoudens en de relatieve welvaartsstijging hebben gezorgd voor extra waterbehoeften. Voor het garanderen van de duurzaamheid van de bedrijfsvoering, is vergroting van het aantal water- en waterdistributiestations noodzakelijk. Volgens prognoses van de SWM zal in 2024 de vereiste dagbehoefte zo’n zesduizend kubieke meter per uur zijn. De huidige productiecapaciteit is echter tweeduizend kubieke meter per uur. De extra vierduizend kubieke meter per uur aan water zal onder andere vanuit nieuw op te zetten stations naar Paramaribo getransporteerd moeten worden. De locaties die geschikt zijn bevonden voor het opzetten van de productiestations zijn de Van Hattemweg, Welgedacht A en Houttuin.”

Hoe heeft u het onderzoek verricht?
“Ik heb het onderzoek gedaan met behulp van modelvergelijkingen en programma’s. Ik heb daarmee een zuiveringsinstallatie ontworpen voor Houttuin, met een capaciteit van 1100 kubieke meter per uur. Voor het produceren van deze capaciteit heb ik een waterproductie- en waterdistributiestation ontworpen met de volgende hoofdonderdelen: beluchter, filter, pompen en een transportsysteem. Het uitgangspunt voor het bepalen van de grootte van de beluchter is de methaanconcentratie in het water.”

Wat was de conclusie van het onderzoek?
“Uit het onderzoek is gebleken dat met zo’n installatie de gewenste hoeveelheid water kan worden geproduceerd vanuit Houttuin en kan worden getransporteerd naar Paramaribo met behoud van de gewenste waterkwaliteit, volgens de normen en richtlijnen van de World Health organization. Er worden drie transportpompen gebruikt, de totale lengte van de pvc-transportleiding bedraagt 11.000 meter en heeft een diameter van 500 millimeter. De investeringskosten voor dit productiestation bedragen circa 15 miljoen euro. Deze kosten kunnen binnen zes jaar worden terugverdiend.”