woensdag, 21 september 2016

De intimiteit van aanbidding

Geschreven door  Astra de Drie

De eerste kennismaking met een boek bestaat uit de kaft en het voorwoord. Als die twee aantrekkelijk zijn, heeft de auteur de lezer al aangenaam uitgenodigd om verder te lezen. Dit boek is een product bestaande uit gekopieerde A4’tjes met een kaft van karton.

Auteur Stephanus Remy Meye, beter bekend als Steve Meye, is voorganger van ‘Gods Bazuin Ministries International’. Deze gemeente bestaat uit ongeveer honderd kerken, waarvan vijfenzeventig in Suriname, verspreid over alle tien districten. Hij is daarnaast geestelijk adviseur van president Bouterse. Meye is tevens oprichter van de Evangelische bediening ‘Christ Revival ministries’, het ‘Gods Bazuin Trainingscentrum’ en tal van gemeenten in andere landen. Nu debuteert hij vanuit zijn christelijke achtergrond met De intimiteit van aanbidding: De reis naar het hart van God. Het boek is ingedeeld in twaalf hoofdstukken die gaan over de vraag waarom de mens door de Almachtige Schepper, Yahweh, is geschapen. Meye schrijft over verschillende thema’s, zoals de schepping, aanbidding, intimiteit en het huwelijk. Volgens het boek moeten wij mensen heersen over de gehele schepping van God hier op aarde, en haar ook volledig aan ons onderwerpen. Daarnaast geeft het boek aan dat aanbidding belangrijk is, omdat deze voldoet aan een behoefte die God heeft en het brengt ons in Zijn tegenwoordigheid. Intimiteit komt van God zelf en is niet iets wat mensen hebben ontdekt of uitgevonden. Het huwelijk is een goddelijke instelling, maar de duivel heeft een heel smerig strategisch plan gesmeed om het compleet te verminken. Hoe de duivel dat heeft gedaan, is niet nader uitgelegd.

Verder wordt de betekenis van het Griekse woord ‘koinonia’ uitgebreid beschreven. Koinonia betekent ‘gemeenschap’. In de Bijbel heeft ‘gemeenschap’ verschillende Hebreeuwse, Griekse en Aramese bronwoorden in de grondtekst van Gods woord. De auteur heeft ons in de steek gelaten om aan te geven wat de grondtekst van Gods woord is. Het enige wat de auteur heeft aangegeven, is dat Siym en Chabar twee Hebreeuwse bronwoorden zijn, die beide ‘gemeenschap’ of ‘verbinden’ betekenen. Verder gaat het boek over geestelijke gemeenschap, als de diepste intimiteit die God met ons wil hebben. Wij zijn voor Zijn plezier gemaakt, en daarvan behoren wij doordrongen te zijn. De besnijdenis bij de mannen wordt vergeleken met wat God bedoelt met het Heilige der Heilige; God heeft een bloedverbond met ons gesloten. Meye behandelt ook de voortplanting van mens, dier en gewassen in het boek. Voortplanting geschiedt door middel van zaad en wordt benadrukt als te zijn het vrijgekomen zaad van God. Het zaad verwijst naar de blijvende vrucht en de blijvende vrucht kan alleen ontstaan door middel van intimiteit. Een van de kerndoelen waarom God ons heeft gered, is voortplanting. Een kind is ontstaan uit zaad dat alleen de Heer geeft. Het is een zegen.

Eenieder die kennis heeft van de Bijbel kan een dergelijk boek neerpennen. De intimiteit van de aanbidding heeft echter geen structuur. Na hoofdstuk twee lijkt de auteur de kluts kwijt te zijn. De hoofdstukken zijn niet op elkaar afgestemd; Meye valt steeds in herhaling, wat voor frustraties zorgt bij de lezer. Er is veel beschreven, maar de auteur laat de lezer in de steek door geen nadere uitleg te geven. Het boek, dat 96 pagina’s telt, zal niet voor alle lezers iets betekenen. Wil je weten welke richting Meye eigenlijk op wil, dan moet je enige kennis hebben van de Bijbel, of die naast dit boek opengeslagen hebben. De auteur verwijst namelijk continu naar teksten van het christelijke Heilige Schrift, vooral het Oude Testament. Kortom: De intimiteit van aanbidding is niets nieuws; het is gewoon een oude interpretatie van de Bijbel.

De intimiteit van aanbidding: De reis naar het hart van God, Steve Meye, 2016, ISBN 9789991473802