Het aantal kinderen in ons land dat zelfmoordpogingen doet, is schokkend. Suriname staat op de zesde plaats van de wereldranglijst met het hoogste aantal gevallen van zelfdoding. Er sterven op jaarbasis meer mensen aan suïcide dan aan verkeersongelukken en doodslag bij elkaar. Parbode zocht uit waarom steeds meer jonge mensen uit het leven (proberen te) stappen, en hoe dit kan worden tegengegaan.

‘Ik zal van U houden, in leven en dood. En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood’, klinkt het vanuit de aula van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Er is een rouwdienst gaande. Een familie zit in de voorste rij, terwijl ze huilend kijken naar de witte kist die voor hen staat. Ze kunnen het nog steeds niet bevatten dat hun dochter, zusje en kleinkind op 14-jarige leeftijd zelfmoord heeft gepleegd. Buiten staan familieleden en vrienden te wachten op het plein, omdat de aula vol is. Er wordt gepraat over de onverwachte situatie. “Ze heeft zichzelf van kant gemaakt”, verklaart een familielid met een strak gezicht. “Het is onduidelijk waarom ze dit precies heeft gedaan. Vermoedelijk omdat ze een schooljaar opnieuw moest doen. Haar cijfers waren niet goed genoeg.” Twee meisjes lopen emotioneel de aula uit, nadat ze hun overleden vriendin hebben gezien. “Ze heeft zichzelf opgehangen, want ze had problemen”, vertelt een van de vriendinnetjes. Het besef dringt nu pas echt tot hen door: ze is er niet meer.
Dit 14-jarige meisje dat zichzelf ophing is geen uitzonderlijk geval. In 2010 stierven in Suriname twintig kinderen aan zelfdoding. In 2011 waren het er elf, en in 2012 veertien. In 2013 maakten negentien kinderen een einde aan hun leven.
Wat betreft zelfmoordpogingen liggen de aantallen een stuk hoger. Het AZP registreerde in 2013 maar liefst 185 kinderen tussen de tien en negentien jaar oud die zichzelf van het leven probeerden te beroven. Het jaar daarop waren het er honderdvijftig, en in 2015 waren het 145. Dat lijkt op een daling in het aantal zelfmoordpogingen, maar in de leeftijdscategorie tien tot veertien jaar komen er juist ieder jaar meer suïcidepogers bij. Het ministerie van Volksgezondheid stelt in een nieuw rapport dat het aantal mensen dat zelfmoord pleegde, de afgelopen vijftig jaar gegroeid is van gemiddeld twintig naar honderddertig personen per jaar.

Verder lezen? Het hele artikel is te lezen in het oktobernummer van Parbode. Nog tot eind deze maand in de winkel en daarna verkrijgbaar via de redactie.

Comments ()
Gepubliceerd in ACHTERGROND