Back U bevindt zich hier: Home Cultuur Nog geen map Iedereen wil voor Suriname schrijven
donderdag, 01 maart 2007 22:00

Iedereen wil voor Suriname schrijven

Geschreven door

Een tiental Surinaamse en Nederlandse journalisten enwetenschappers werkt momenteel hard aan een boek over de Surinaamsepersgeschiedenis vanaf het eerste krantje in 1774 tot opinieblad Parbode uit2006. Het boek  ligt in het najaarbij alle belangrijke Surinaamse boekhandels.

 

persgeschiedenis.jpg

De directeur van het Persmuseum in Amsterdam, dr. AngelieSens, noemt het een raar fenomeen dat een land met een kleine bevolking alsSuriname zoveel periodieken heeft gehad. Het gaat namelijk om honderdenuitgaven, al vanaf de achttiende eeuw. Mensen wilden kennelijk zo graagschrijven voor het land, dat lang niet alle kranten of tijdschriftenwinstgevend waren. Misschien mede omdat ze ook vaak een ideologisch tintjehadden. Bovendien had elke bevolkingsgroep al gauw haar eigen krant.

Er is gelukkig veel bewaard gebleven, bijvoorbeeld in hetNationale Archief van Suriname of verscheept naar Nederland, maar helaas nietalles. Veel kranten zijn verloren gegaan door branden, door vraat van insectenof door slecht papier. Het papier van voor 1875 was gelukkig van een beterekwaliteit dan daarna, omdat het eerst van lompen werd gemaakt in plaats vanhoutpulp. Zo kunnen de onderzoekers veel oud materiaal onderzoeken. Er zullenvrijwel zeker hier en daar nog oude uitgaven liggen, maar veel komt niet meerboven water. Sens hoopt dat naar aanleiding van dit onderzoek iedereen op willetten of ergens nog oude uitgaven in de kast liggen. De laatste jaren wordende historische periodieken in een hoog tempo op microfilm gezet, of beter nog,gedigitaliseerd.

De onderzoekers hebben nu nog slechts een werktitel,namelijk ‘Surinaamse Pers 1774-2006’, en ruwe concepten, maar er zijn alprachtige verhalen te vertellen, bijvoorbeeld over de ‘Surinaamsche Courant’,die in de negentiende eeuw door verschillende bedrijven uitgegeven werd. De eneuitgever nam de dinsdag voor zijn rekening, de andere de woensdag. Kom daartegenwoordig nog maar eens om.

Het boek zal op een toegankelijke manier geschreven worden,dus gemakkelijk leesbaar voor iedereen. Het wordt smullen, wantgeschiedschrijving aan de hand van perspublicaties geeft een goed beeld vanmaatschappelijke ontwikkelingen. De krant van vandaag, waar morgen vis in wordtverpakt òf waardoor je honderden jaren later deelgenoot bent van de Surinaamsegeschiedenis.

Er staat dus een prachtig boek op stapel, ondersteund dooreen uitgebreide website, waar extra informatie op wordt geplaatst. Daarna zalhet Persmuseum het bijeengezochte materiaal verwerken tot een tentoonstelling,die zowel in Paramaribo als in Amsterdam te zien zal zijn.