Back U bevindt zich hier: Home Cultuur Muziek & zo 40 Jaar Surinaamse muziek in Nederland
maandag, 22 augustus 2016 10:23

40 Jaar Surinaamse muziek in Nederland

Geschreven door Robert Alting

Op de eerste plaats moet vermeld worden dat Parbode in principe elk project dat bijdraagt aan het conserveren van Surinaams cultureel erfgoed toejuicht. Een van de laatste initiatieven daartoe is het iets meer dan honderd pagina’s tellende boekje 40 Jaar Surinaamse muziek in Nederland, uitgegeven door In de Knipscheer en de IKO Foundation, onder eindredactie van Guilly Koster.

Het is een boekje waarin veertig fakkeldragers van de Surinaamse muziek in Nederland worden beschreven. Aan bod komen bekende namen zoals Lieve Hugo, Kenny B, Gerda Havertong, Trafassi, Ronald Snijders en Sukru Sani, maar ook minder bekende namen en vergeten helden passeren de revue, zoals Pawana, Dhroeh Nankoe en Ferial Karamat Ali. De insteek en opmaak is steeds hetzelfde, wat de overzichtelijkheid weliswaar ten goede komt, maar de spanning niet bepaald: op de linkerpagina wordt in een paar alinea’s de biografie van de zanger weergegeven, op de rechterpagina staat een foto. Wat te prijzen valt, is dat bij de samenstelling van dit boekje rekening is gehouden met vrijwel alle verschillende bevolkingsgroepen en dus muziekstromingen die Suriname kent. Toch valt er ook genoeg af te dingen op 40 Jaar Surinaamse muziek in Nederland. Het is op geen enkele manier een standaardwerk geworden zoals bijvoorbeeld het boek Sranan Gowtu van Top Notch, dat dezelfde thematiek behandelt.

Zo is de opmaak erg minimalistisch, niet meer van deze tijd. De foto’s van de muzikanten zijn vaak onscherp en lijken soms regelrecht van iemands Facebookpagina geplukt. Daarnaast zijn de biografieën van de artiesten dusdanig beknopt, dat ze nergens de diepte in gaan en vaak niet meer dan een opsomming van iemands palmares zijn, nog los van het feit dat ze niet al te pakkend geschreven zijn. Ook ontbreekt context. In het hier en daar warrig geformuleerde voorwoord schrijft Koster dat het logisch is dat toen Surinamers massaal naar Nederland trokken, er in Nederland nieuwe culturele uitingen ontstonden. Maar wat de impact van de Surinaamse muziek was en is, wat het teweegbracht en wat we daar anno 2016 nu nog van merken, wordt nergens behandeld.

Mis je het een en ander in het boek, dan zou je je tegoed kunnen doen aan de twee cd’s die worden meegeleverd. Maar ook die zijn teleurstellend. Omdat het blijkbaar niet mogelijk was om veertig nummers in zijn geheel op twee cd’s te plaatsen, zijn een aantal nummers ingekort. Curieus. In de verantwoording schrijft het bestuur van de IKO Foundation dat het werk van de veertig fakkeldragers van Surinaamse muziek in Nederland ‘historisch en artistiek waardevol is’. Dat is dit boek allesbehalve.

40 Jaar Surinaamse muziek in Nederland. De muzikale fakkeldragers + 2 CD, Guilly Koster (eindredactie), december 2015/ januari 2016, ISBN 9789062659067, In de Knipscheer en IKO Foundation