Back U bevindt zich hier: Home Cultuur Kunstschatten

Kunstschatten

woensdag, 01 oktober 2014 00:00

Untitled

Geschreven door
Kunsthistoricus Bart Kriegerbespreekt elke maand een kunstwerk,deze maand voor het laatst. Kunstwerken zijn op verschillende manieren te ‘lezen’. Met het oog, het hart en het hoofd. Het oog levert een objectieve beschrijving op, het hart een emotioneel, subjectieve en het hoofd kan het geheel in context plaatsen en hier betekenis aan geven. Deze maand de foto Untitled (2014) uit de serie Byllemer van Mitchell Stuart. Wat zien we? Een bosrijke omgeving. Veel lage struiken met in het midden op de grond een rechthoekige vorm. De rechthoek is met mossen begroeid en her en der zijn plastic resten te ontwaren. Het is stralend weer en het zonlicht in combinatie met het loof zorgt voor een interessant schaduwspel op de bosgrond. Wat voelen we? Het groen stemt rustig en de vrolijke lichtval versterkt dit. Het ‘decor’ heeft iets sprookjesachtigs en zou in een film als Lord of the Rings of Harry Potter niet misstaan. Ook dichter bij huis kunnen referenties gevonden worden. Want is dit niet de groene versperring van het kasteel van Doornroosje, waar achter elke boom wachters in diepe slaap…Comments ()
zondag, 01 juni 2014 00:00

Zitobject

Geschreven door
Kunsthistoricus Bart Kriegerbespreekt elke maand een kunstwerk Kunstwerken zijn op verschillende manieren te ‘lezen’. Met het oog, het hart en het hoofd. Het oog levert een objectieve beschrijving op, het hart een emotioneel subjectieve, en het hoofd kan het geheel in context plaatsen en hier betekenis aan geven. Deze maand: ‘Zitobject’, hout, door Delano Paul Mac Andrew, 2013. Wat zien we? Een felrood object dat op de grond staat. Grofweg bestaat het uit een verticaal en een horizontaal deel. Het verticale deel is rechthoekig en er is een driehoeksvorm uitgezaagd die met de punt naar boven wijst. Het horizontale deel is ook rechthoekig en loopt in twee delen uiteen, waardoor er een wigvormige uitsparing in het midden ontstaat. Omdat het horizontale gedeelte niet op de grond rust maar zo’n twintig centimeter boven de grond blijft, lijkt het object te zweven. Wat voelen we? Een ongelofelijke drang om erop te gaan zitten! Wat denken we? De alarmerende kleur en de glans schrikken de toeschouwer niet af, maar verleiden juist. De menselijke maat van het object met de ongebruikelijke vorm maakt nieuwsgierig. Het object…Comments ()
woensdag, 15 januari 2014 00:00

Petrus Donders

Geschreven door
Kunsthistoricus Bart Kriegerbespreekt elke maand een kunstwerk Kunstwerken zijn op verschillende manieren te ‘lezen’. Met het oog, het hart en het hoofd. Het oog levert een objectieve beschrijving op, het hart een emotionele subjectieve en het hoofd kan het geheel in context plaatsen en hier betekenis aan geven. Deze maand het standbeeld van Petrus Donders (1926), Wilhelminapark Tilburg, door Johannes Petrus Maas. Wat zien we? Een priester met in zijn opgeheven rechterhand een crucifix. Zijn linkerhand rust op het hoofd van een geknielde man met Afrikaanse gelaatstrekken. Zijn handen en hoofd zijn met windsels verbonden. Wat voelen we? Gedragenheid en vroomheid. Het is alsof we een kerk betreden. Wat denken we? Als een beschermende mantelmadonna bekommert de geestelijke zich om de onfortuinlijke man aan zijn voeten. Hiermee toont hij zijn barmhartigheid. De naam van de priester is met bronzen letters op de kalkstenen sokkel te lezen: Petrus Donders (1808-1887), in de volksmond ook wel ‘Peerke’ genoemd. Peerke is een belangrijke historische figuur die de geschiedenis van Nederland en Suriname met elkaar verbindt. Peerke is pas in 1982 zalig verklaard, maar…Comments ()
vrijdag, 01 november 2013 00:00

Wedgwood

Geschreven door
Kunsthistoricus Bart Kriegerbespreekt elke maand een kunstwerk    Kop en schotel van Wedgwood Kunstwerken zijn op verschillende manieren te ‘lezen’. Met het oog, het hart en het hoofd. Het oog levert een objectieve beschrijving op, het hart een emotionele subjectieve en het hoofd kan het geheel in context plaatsen en hier betekenis aan geven. Deze maand een kop en schotel met ontwerptekeningen van Josiah Wedgwood uit de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam. Wat zien we? Een kop en schotel voorzien van sierranden in blauw en rood. De centrale decoraties in zwart zijn (op de schotel) een vrouw met een ziek of dood kind op schoot en (op de kop) een geknielde man, die met gevouwen handen zijn ogen naar de hemel opslaat, zijn handen en voeten zijn geketend. De tekst onder de schoteldecoratie leest: ‘Als niemand u ziet, ziet God u’. Wat voelen we? Treurnis. De vrouw zit met de handen in het haar en de radeloze man ziet geen uitweg meer. Alleen een wonder kan hen nog verlossen. Wat denken we? De afbeelding van de man is het embleem…Comments ()
dinsdag, 15 oktober 2013 00:00

De drie gratiën

Geschreven door
Kunsthistoricus Bart Kriegerbespreekt elke maand een kunstwerk Kunstwerken zijn op verschillende manieren te ‘lezen’. Met het oog, het hart en het hoofd. Het oog levert een objectieve beschrijving op, het hart een emotionele subjectieve en het hoofd kan het geheel in context plaatsen en hier betekenis aan geven. Deze maand ‘De drie gratiën’ (2013) door Nicolaas Porter.   Wat zien we? Drie naakte mannen die voor een hek staan. Achter het hek staat een gigantische opslagtank met een trap. In de driehoek die de trap maakt met de tank, staat een uitkijkpost met lampen of geluidsboxen eraan bevestigd. De ‘afsnijding’ van het beeld net boven de knieën van de mannen is ongebruikelijk, maar hiermee worden de figuren ogenzienlijk ‘verlengd’. De man in het midden trekt ons het beeld in met zijn intense blik gericht op de toeschouwer. De twee anderen links van hem, staan met de rug naar ons toe en kijken naar links en naar rechts. De drie figuren zijn schijnbaar afbeeldingen van één en dezelfde man. De huidskleur van de mannen, de roestige tank en het vaalgroene gras…Comments ()
zondag, 01 september 2013 00:00

Monument van het besef

Geschreven door
Kunsthistoricus Bart Kriegerbespreekt elke maand een kunstwerk Kunstwerken zijn op verschillende manieren te ‘lezen’. Met het oog, het hart en het hoofd. Het oog levert een objectieve beschrijving op, het hart een emotionele subjectieve en het hoofd kan het geheel in context plaatsen en hier betekenis aan geven. Deze maand het ‘monument van het besef’ (Bon Fu Gron Prakseri, 2003) op het Surinameplein, Amsterdam door Henry Renfurm (Paramaribo 1940 - Sint Eustatius 2011 Wat zien we?Een standbeeld dat is te zien als een kruising tussen een totempaal en een boom. In de ‘stam’ zijn allerlei man- en vrouwfiguren verwerkt en in het ‘loof’ zijn de topografische contouren van Suriname en Nederland te ontdekken. Wat voelen we? Er gaat geen prettige sfeer uit van het beeld. De donkere ‘vleesgeworden’ boom ziet er weinig levensvatbaar uit met zijn magere kroon en gedrongen stam. Woorden als worsteling, verwrongen, gegrepen en gevangen spoken door het hoofd. De figuren komen, gezien hun gelaatstrekken en kleding uit alle windstreken en kijken vrij stug voor zich uit. Wat denken we? De levensgrote man- en vrouwfiguren representeren natuurlijk…Comments ()
maandag, 01 juli 2013 00:00

Elisabeth Samson

Geschreven door
  Kunsthistoricus Bart Kriegerbespreekt elke maand een kunstwerk Elisabeth Samson Kunstwerken zijn op verschillende manieren te ‘lezen’. Met het oog, het hart en het hoofd. Het oog levert een objectieve beschrijving op, het hart een emotionele subjectieve en het hoofd kan het geheel in context plaatsen en hier betekenis aan geven. Deze maand uit de serie Out of History: het portret Elisabeth Samson (2013) door Iris Kensmil. Wat zien we? Een portret van een vrouw, gehuld in een witte jurk. Ze draagt een hoed, staart voor zich uit en laat haar rechterhand op de rug van een stoel rusten. Achter haar hangen twee schilderijen, schijnbaar bloemstillevens. De impressionistische stijl en het kleurgebruik doen denken aan bijvoorbeeld ‘De waterlelies’ van de Franse meester Monet. De voorstelling is op te vatten als een explosie van kleur, waarbij contouren vervagen. Wat voelen we? De vrouw is ‘dressed for the occasion’, gezien het feit dat ze een hoed draagt, staat ze op het punt uit te gaan. Het silhouette van de jurk verraadt vervlogen tijden. We voelen trots en rijkdom, misschien ook uiterlijke schijn?…Comments ()
maandag, 01 juli 2013 00:00

Elisabeth Samson

Geschreven door
Kunsthistoricus Bart Kriegerbespreekt elke maand een kunstwerk Elisabeth Samson Kunstwerken zijn op verschillende manieren te ‘lezen’. Met het oog, het hart en het hoofd. Het oog levert een objectieve beschrijving op, het hart een emotionele subjectieve en het hoofd kan het geheel in context plaatsen en hier betekenis aan geven. Deze maand uit de serie Out of History: het portret Elisabeth Samson (2013) door Iris Kensmil. Wat zien we? Een portret van een vrouw, gehuld in een witte jurk. Ze draagt een hoed, staart voor zich uit en laat haar rechterhand op de rug van een stoel rusten. Achter haar hangen twee schilderijen, schijnbaar bloemstillevens. De impressionistische stijl en het kleurgebruik doen denken aan bijvoorbeeld ‘De waterlelies’ van de Franse meester Monet. De voorstelling is op te vatten als een explosie van kleur, waarbij contouren vervagen. Wat voelen we? De vrouw is ‘dressed for the occasion’, gezien het feit dat ze een hoed draagt, staat ze op het punt uit te gaan. Het silhouette van de jurk verraadt vervlogen tijden. We voelen trots en rijkdom, misschien ook uiterlijke schijn? De…Comments ()
donderdag, 01 augustus 2013 00:00

Waterkant

Geschreven door
Kunsthistoricus Bart Kriegerbespreekt elke maand een kunstwerk Waterkant Kunstwerken zijn op verschillende manieren te ‘lezen’. Met het oog, het hart enhet hoofd. Het oog levert een objectieve beschrijving op, het hart een emotionelesubjectieve en het hoofd kan het geheel in context plaatsen en hier betekenis aangeven. Deze maand het diorama ‘Waterkant’ (1820) door Gerrit Schouten, datstaat in het Rijksmuseum te Amsterdam. Wat zien we? Een diorama of kijkkast met een zevental huisjes gelegen aan het water, omlijst door een helblauwe lucht. De kade is gestoffeerd met mensen van diverse pluimage gedompeld in de dagelijkse beslommeringen. Nagenoeg alle in die tijd bekende watervoertuigen ‘pronken’ in het water: van links naar rechts: de driemaster, een met pinabladeren overdekte pondo, een door zwarte roeiers aangedreven tentboot en een kleine zeilboot. Wat voelen we? We doen voelbaar een stap terug in de tijd. De georganiseerde wanorde aan en op het water is gemoedelijk en doet denken aan (kerst)taferelen van Anton Pieck. Wat denken we? De tentboot voert de Nederlandse driekleur en het gaat gezien de populatie om een kolonie. De titel verklapt de rest.…Comments ()
zaterdag, 30 juni 2012 23:00

Kunstschatten: Kwakoe

Geschreven door
Kunsthistoricus Bart Krieger bespreekt elke maand een kunstwerk Kunstwerken zijn op verschillende manieren te ‘lezen’. Met het oog, het hart en het hoofd. Het oog levert een objectieve beschrijving op, het hart een emotionele subjectieve en het hoofd kan het geheel in context plaatsen en hier betekenis aan geven. Deze maand het standbeeld Kwakoe, 1963, door Jozef Ludwig Klas (1923-1996).  Comments ()
donderdag, 31 mei 2012 23:00

Kunstschatten: Interpretors

Geschreven door
Kunsthistoricus Bart Krieger bespreekt elke maand een kunstwerk Kunstwerken zijn op verschillende manieren te ‘lezen’. Met het oog, het hart en het hoofd. Het oog levert een objectieve beschrijving op, het hart een emotionele subjectieve en het hoofd kan het geheel in context plaatsen en hier betekenis aan geven. Deze maand INTERPRETORS 2010 van Remy Jungerman; mixed media, collage, 140cm x 60cm.Comments ()