Back U bevindt zich hier: Home Cultuur Milieu & zo

Milieu & zo

vrijdag, 27 maart 2015 14:09

Milieutips: Een betere wereld begint bij jezelf

Geschreven door
Doe plastic zakjes in de ban. Doe boodschappen met een duurzame boodschappentas. Weiger de plastic zakjes voor uw aankopen.Plastic recyclen. Verzamel uw petflessen en al het andere plastic afval in een aparte zak en lever deze in bij recyclingbedrijf Amreco. Adres: Kankantriestraat 30 of de Hasnoestraat, een zijstraat van de M.L. King Highway (km 11.5). Zie ook http://www.amazonarecycling.sr/Verbrand geen afval. Het verbranden van afval is verboden. Maar kun je niet anders, verwijder dan al het plastic om dat later af te leveren bij Amreco. Tuinafval hoort op de composthoop en niet in de vuilniszak. Houd ons binnenland schoon. Bezoek je het binnenland, neem je afval dan mee terug naar de stad en gooi het niet langs de weg.Treed op tegen asociaal gedrag. Bel de politie of de Milieudienst als u ziet dat iemand illegaal vuil dumpt. Vergeet niet om het kentekennummer op te schrijven of maak een foto met uw smartphone.Gebruik geen pesticiden. Het gebruik ervan is sterk af te raden, omdat u ook de bodem vergiftigt. In de bodem leven schimmels en micro-organismen die belangrijk zijn voor een gezonde…
zondag, 01 maart 2015 12:54

Zeeschildpadden van de leg

Geschreven door
Voor zeeschildpadden die in 2014 de Surinaamse stranden bezochten om eieren te leggen, was 2014 een slecht jaar. Er was een duidelijk gebrek aan geschikte stranden en bij Braamspunt is zelfs een concessie verstrekt om zand te mogen afgraven. Er zijn wereldwijd nog maar enkele legstranden voor zeeschildpadden over, als gevolg van de invloedvan de mens. Vele stranden zijn volgebouwd met appartementen en hotels, zodat ze niet meer kunnen dienen als legstranden. De zeeschildpadden worden door de bouwnijver van de mens steeds verder in het nauw gedreven.Dit is totaal anders voor de stranden van Suriname. Ons land kent namelijk dynamische zandstranden naast de overwegend modderbanken en mangrovestranden. Dat betekent dat de structuur van het strand constant aan verandering onderhevig is. Langs de kust van Suriname is er de zogeheten Guianacurrent. Dit is een sterke zeestroom die van oost naar west gaat en veel sedimenten van de Amazonerivier aanvoert. Deze stroming gaat met zo veel kracht gepaard, dat hele zandstranden binnen korte tijd verdwijnen, of verplaatst of veranderd kunnen zijn. De schildpadden kunnen hun eieren echter alleen in het zand leggen.…
donderdag, 15 januari 2015 00:00

Plastic: afval of grondstof?

Geschreven door
Van alle kanten worden we geconfronteerd met plastic flessen: voor frisdrank, afwaszeep, spijsolie, noem maar op. De lege flessen worden door de consument langs de weg gedumpt of met het huisvuil meegegeven. Maar ook dat huisvuil wordt uiteindelijk ergens op een vuilstortplaats gedumpt, midden in de natuur. Die natuur heeft er vele jaren voor nodig om het plastic af te breken, waarbij de grond of het grondwater verontreinigd raakt met de afbraakstoffen. Weer anderen verbranden hun afval in de achtertuin, waarbij stinkende en schadelijke stoffen vrijkomen in de zwarte rook. Wat maakt het voor ons toch zo moeilijk om dit plasticprobleem goed en milieuvriendelijk op te lossen?‘Plastic’ is een verzamelnaam voor vele honderden kunststoffen die gemaakt worden uit aardolieproducten; van polyethyleen, polystyreen (piepschuimbakjes) en nylon tot het beruchte polyvinylchloride (pvc). Het chloorhoudende pvc is vooral berucht vanwege de uiterst kankerverwekkende dioxine die ontstaat bij de verbranding ervan. Dat heeft in veel landen al geleid tot de nodige drama’s, zoals dioxine in koeienmelk in Nederland in de jaren tachtig en recent nog dioxine in kippeneieren. Achteraf kwam men erachter dat de…
maandag, 15 december 2014 00:00

Kwik... de onzichtbare vijand

Geschreven door
Velen van ons hebben gehoord over de nadelen van kwik voor de volksgezondheid en er zijn talloze wetenschappelijke rapporten gepubliceerd die de gevaren blootleggen van het gebruik van kwik bij de goudwinning en vooral het in de natuur dumpen daarvan. Kwik kan ons lichaam op vele manieren indringen maar verre uit de meest voorkomende is via het voedsel en dan vooral vissen maar ook kaaimanvlees. Kwik dat in ons milieu vrijkomt, wordt omgezet in het giftigere methylkwik dat zich concentreert in roofvissen. De roofvissen zoals de spikrikatie, anjumara en tucunari bevatten kwikconcentraties die uiterst gevaarlijk zijn voor de mens en dan vooral de jongsten onder ons van wie het zenuwstelsel nog in ontwikkeling is. Toch ondernemen beleidsmakers in ons land geen actie als er weer eens aangegeven wordt wat de gevolgen voor de volksgezondheid zijn. Terwijl de oplossing zo eenvoudig is: het gebruik van kwik verbieden. Er zijn tegenwoordig genoeg alternatieven die minder schadelijk zijn. Nog erger zelfs is als er een minister van Volksgezondheid op de nationale televisie komt verklaren dat de vissen veilig zijn om te eten, zolang je de kop niet eet. Wat is de reden dat wij ons hier zo bij neerleggen? En zijn we daar in…