Back U bevindt zich hier: Home Home Parbode info Lust en leven Lust & Leven, Wilhelmus de Bekker
vrijdag, 26 november 2010

Lust & Leven, Wilhelmus de Bekker

Geschreven door  Ingrid Corinde

lust-leven1.jpgNaam: Wilhelmus de Bekker
Leeftijd: 71
Beroep: Bisschop

Monseigneur Wilhelmus de Bekker is al vijf jaar bisschop van Paramaribo. Reeds in 1985 werd hij gewijd tot priester en was nauw betrokken in het onderwijs van het binnenland als inspecteur. Hij heeft ook de inspectie van het Katholieke onderwijs opgezet in 1977 en is nog steeds actief op sociaal gebied.

Zit u lekker in uw vel?
“Ik zit tot nu toe wel lekker in mijn vel. Dus ik voel mij goed. Ik ben met de kracht van God opgestaan, heb zijn aangezicht gezocht en voel mij lekker. Ik kom net van de kathedraal.”

lust-leven2.jpgWaar bent u mee bezig?
“De afgelopen tijd was ik vooral druk met de voorbereidingen van de opening van de kathedraal op 14 november. Momenteel ben ik bezig met het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI). Er moet een upgrade van het niveau van onze leerkrachten komen, zoals minister Sapoen van Onderwijs en Volksontwikkeling dat zei bij de opening van dit nieuw schooljaar.”

Wat wilt u absoluut nog doen?

“Dat van CPI wil ik nog doen. Dan de katholieke en EBGS-scholen aanpakken, waardoor ze een goed fundament hebben voor de toekomst. De infrastructuur van het bisdomcomplex in Paramaribo moet ook aangepakt worden. De gebouwen moeten gerenoveerd worden en de gedachte leeft bij mij om de omgeving vanaf het ministerie van Buitenlandse Zaken tot de kathedraal tot een woongebied te maken, omdat het in de middaguren na drie uur heel stil is.”

Wie bewondert u?
“In eerste instantie mijn ouders voor datgene wat zij voor hun kinderen gedaan hebben. Zij hebben ons bij elkaar gehouden tijdens de Tweede Wereld Oorlog. En ik heb ook heel veel bewondering voor Petrus Donders, vooral voor de manier waarop hij zich volledig heeft gegeven voor mensen in de samenleving. Hij heeft heel wat werk verricht binnen de kathedraal en ook te Batavia, het bedevaartsoord.”

lust-leven3.jpgGaat u voor geluk of geld?
“Geluk natuurlijk! Dat is de basis voor ieder mensenleven. Sommigen laten hun geluk afhangen van geld, terwijl geluk daar niet van moet afhangen. Niet het najagen van rijkdom maakt gelukkig, maar het helpen van de minderbedeelden of zwakkeren in de samenleving. Zodoende wordt armoede uitgebannen.”

Liefde of succes?
“Liefde is de basis voor een relatie met God, want Hij is liefde. Liefde maakt jou gelukkig en is de basis voor geluk. Wanneer je de liefde van God hebt, help je anderen. En dan is het niet meer jouw eigen ik die de mensen helpt, maar de liefde van God.”

Bang voor de dood?
“Tot nu toe niet. Het hoort bij het leven en je visie hangt af van het stadium waarin je verkeert als mens. Ik heb heel wat bereikt en doodgaan hoort bij het leven. Denk maar aan de bijbel die praat over de eindtijd. Wanneer God zegt dat het de tijd is voor iemand om te gaan wil dat zeggen dat jouw leven daar eindigt; je zal moeten gaan.”

lust-leven4.jpgGaat u op uw sterfbed ergens spijt van hebben?
“Van een heleboel dingen zal ik wel spijt hebben. Maar ik vind niet dat het nodig is ze op te noemen. God weet het en kent mijn gedachten. Er zijn heel wat dingen die gebeuren waaraan wij mensen wel iets kunnen doen om ze te voorkomen. Er zijn ook dingen waar wij niets tegen kunnen beginnen.”

Gelooft u in leven na de dood?
“Zeker wel, anders zou ik geen bisschop zijn. Omdat ik geloof in het sterven, de opstanding en de dag des oordeels doe ik mijn plicht waarvoor ik geroepen ben. Dus wat dat betreft heb ik geloof als een mosterdzaadje.”

Hoe zou u herinnerd willen worden?
“Dat laat ik aan anderen over, maar ik denk dat er veel bewijs is van wat ik gedaan heb en als ik de kracht heb, zal ik nog meer doen. Ik zou herinnerd kunnen worden als een fatsoenlijke, positieve persoon die een bijdrage heeft geleverd aan het opbouwen van de kathedraal en het bisdom in Suriname.”