Back U bevindt zich hier: Home Home Parbode info Memre André Willem Koornaar
dinsdag, 01 juli 2014

André Willem Koornaar

Geschreven door  Carl Breeveld

Bijzondere Surinamers zijn een jaar na hun heengaan
alleszins een terugblik waard.
Opdat ze niet vergeten worden...

André Willem Koornaar
Paramaribo
13/04/1935 – 11/07/2013

André Koornaar was vanuit de vakbeweging bij vele organen in de samenleving betrokken. Jarenlang was hij voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO), lid van de Staatsraad, Ravaksur en de Sociaal Economische Raad. Meermaals mocht hij de vakbeweging vertegenwoordigen bij de International Labour Organisation (ILO). Daarnaast heeft hij ruim twintig jaar als voorzitter en lid een bijdrage geleverd aan het Arbeids Advies College (AAC). Op Starnieuws betreurde Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C-47, het heengaan van de vakbondsleider. ‘Met het wegvallen van Koornaar zal binnen de vakbeweging een bron aan ervaring en kennis gemist worden. Als het ging om een vertegenwoordiging, was Koornaar altijd de persoon aan wie ook werd gedacht. Een vakbondsleider met het kaliber van deze man kan je niet makkelijk vervangen, zeker omdat de instroom in de vakbeweging met kennis niet voor het oprapen ligt’. Dat gold niet alleen voor de vakbeweging. Het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu meldde bij zijn heengaan: ‘Koornaar was minister van Arbeid in de periode 1986 tot 1988. Ondanks het feit dat hij voor slechts twee jaar minister was, heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan verbetering van de arbeidsverhoudingen en bescherming van de werkende klasse in ons land. Koornaar was de zevende en tevens laatste minister van Arbeid die ons land heeft gekend tijdens het zeven jaar durende militair bewind, van 1980 tot 1987.’ Bij de herinvoering van de democratie na de militaire periode, die weer vorm kreeg door de algemene verkiezingen op 25 mei 1988, mocht hij ook een bijdrage leveren. Moeilijke vraagstukken waar hij zich als minister voor geplaatst zag, waren de verzoeken tot afvloeiing van werknemers bij de bedrijven Kersten (730) en Suralco (500). Op kundige wijze wist hij alternatieven voor deze massaontslagen aan te dragen. Binnenkort zal de ontwerpwet Minimumloon op de agenda van De Nationale Assemblee geplaatst worden. Daarvoor pleitte Koornaar jaren geleden al; hij wilde het minimumloon per bedrijfstak realiseren. Helaas kreeg hij voor deze plannen geen ondersteuning vanuit het bedrijfsleven, mede vanwege de economische malaise waarin ons land zich in de jaren tachtig bevond. Koornaar verzorgde op 29 april 2013 nog een lezing voor de Verenigde Hervormingspartij (VHP) waarbij hij een pleidooi hield voor het als eenheid optrekken van de Surinaamse vakbeweging in het belang van onze natie. Helaas heeft hij die eenheid geen werkelijkheid meer zien worden.