Back U bevindt zich hier: Home Home Parbode info Memre Ramsaroep Bansradj
woensdag, 18 mei 2016

Ramsaroep Bansradj

Geschreven door  Carl Breeveld

Vaderzorg, District Suriname - Paramaribo
24/01/1937 – 09/05/2015

Een actieve man die op verschillende fronten bezig was, zo omschrijf ik hem het best. Ramsaroep trouwde op 19 september 1964 met Soemintra Doekaram en ze kregen vijf kinderen. Als onderdirecteur van het Kabinet van de president kwam hij regelmatig in beeld. In de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) vervulde hij een voorhoederol namens de Hindoegeloofsgemeenschap. In 2012 had hij namens deze organisatie zitting in de Commissie Nationale Vrije Dagen Suriname, die aanbevelingen aan de regering moest doen over het aantal nationale vrije dagen. Geen eenvoudige opdracht, vanwege de multireligieuze, multi-etnische en multiculturele Surinaamse samenleving.

Als Hindi-leraar heeft hij velen mogen toerusten, en hij deed dat met veel overgave. In kringen van de Vereniging Arya Dewaker was hij een graag geziene persoon, die zich jarenlang voor de organisatie heeft ingezet. Bansradj werd meer dan eens benaderd om zaken die betrekking hadden op het Hindoegeloof te bespreken. Hij kon hierover niet alleen goed uitleggen, maar wist ook op controversiële momenten de rust te bewaren. Zo’n moment was toen in 2008 het christelijke feest Goede Vrijdag samenviel met het hindoefeest Holi Phagwa. In Suriname is de herdenking van het lijden en sterven van Jezus Christus nogal ingetogen, terwijl Holi Phagwa juist het accent legt op uitbundigheid. In koudere streken betekent deze dag het officiële intreden van de lente.

Zijn oproep bij viering van deze dag spreekt voor zich: “Laten wij de dingen die ons niet goed doen, zoals slechte gedragingen en handelingen, achterwege laten. Wij moeten aandacht besteden aan het moreel verval, het slechte achterwege laten en met een nieuwe geest ideeën opdoen voor Suriname”. Na de viering van beide feesten was zijn reactie: “Er hebben zich gelukkig geen conflicten voorgedaan”. Dagblad de Ware Tijd geeft daarbij als commentaar: “Waar groepen elkaar besprenkelend met kleurstof de overwinning vierden van het goede op het kwade, konden anderen ongestoord in wit gestoken de kerk bezoeken.” tolerantie en respect waren kernbegrippen die Bansradj juist in momenten als deze benadrukte. “Wij hebben een beroep gedaan op de mensen niet te dicht in de buurt van kerken te feesten en het zo veel mogelijk in eigen kring te doen. We hebben Phagwa gevierd met alle eerbied voor Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.”

Mede door zijn inzet verscheen een tweedelige documentaire over de Arya Samaj, een hervormingsbeweging binnen het hindoeïsme, in verband met haar 75-jarig bestaan. In de documentaire wordt onder meer aandacht besteed aan de opkomst van deze stroming en de emancipatie van Hindoestanen in Suriname. Lange tijd was Bansraj de drijvende motor achter de Stichting Maharishi Dayanand Kinderhuis, die nu ruim tachtig jaar kinderen opvangt en begeleidt. Als jurist heeft hij de overheid in verschillende functies gediend. Zijn benoeming tot Commandeur in de Ereorde van de Palm op 23 november 2004 benadrukt de waardering voor deze verdiensten.