Back U bevindt zich hier: Home Home Parbode info Njang switi De coup van de oesterzwam
zaterdag, 30 september 2006

De coup van de oesterzwam

Geschreven door 
oesterzwam.jpg

Wat begon als een afstudeerproject is inmiddels verwordentot een serieus bedrijf. Aan de oevers van de Commewijne werkt RinetteSoeropawiro gestaag verder aan de uitbreiding van Suriname Gourmet Farm.Surinaamse toprestaurants vechten om haar oesterzwammen. Parbode nam een kijkjein Commewijne.

Aan hethuis is duidelijk te zien dat echtgenoot Johan Kastelein zijn boterham verdientals architect. De unieke woning, die in de verte iets wegheeft van eenwegvliegende sabaku, is niet alleen thuis voor Rinette en haar gezin, maar ookhet kloppend hart van Suriname Gourmet Farm. Een paddestoelenkwekerij die inkorte tijd met bedrijven als Park Avenue, SpiceQuest, Fa Tai, De Plantage enDok 204 een zeer respectabele klantenkring heeft opgebouwd. Het ontstondallemaal op het moment dat Rinette in 2003 begon na te denken over een afstudeeropdrachtvoor haar studie landbouw aan de Adek. Van haar buren, de familie Koenraad,wist ze dat die in het begin van de jaren tachtig op rijst en stro zogenaamdeThaise paddestoelen kweekten. Als liefhebster van paddestoelen was ze hetverhaal nooit vergeten en wat is er leuker dan afstuderen op iets wat je zelfgraag eet?

Startsubsidie

De theoriewerd sneller dan verwacht praktijk toen Rinette haar afstudeerscriptieherschreef tot een bedrijfsplan en het instuurde voor de Business Development Challenge,een competitie waarmee jonge ondernemers met een innovatief plan eenstartsubsidie kunnen winnen. Rinette's plan voor het kweken van paddestoelenviel in de prijzen en dat gaf haar de mogelijkheid om de eerste investeringente doen. “Ik wilde iets wat ik zelf leuk vind en wat vanuit huis kon doen.Omdat er relatief weinig ruimte nodig is hebben we hier voldoendemogelijkheden. Door het winnen van de prijs werd ik ook min of meer gedwongenom me bijvoorbeeld te laten registreren bij de Kamer van Koophandel enFabrieken.” Het geld stelde Rinette in staat om materialen aan te schaffen envooral sporen. Sporen zijn de zaden van paddestoelen, schimmels die op hunbeurt weer uitgroeien tot paddestoelen. Een kostbare zaak omdat het allemaalgeïmporteerd moet worden en het hele proces een nauwkeurige, sterielebenadering vraagt.  

Volle keukenkastjes

De eerstezes maanden stonden in het teken van experimenteren. Niet te koud, niet tewarm, beetje droger, wat meer vocht, kortom zoeken naar de idealeomstandigheden. Op een gegeven ogenblik stonden echt alle keukenkasten vol metpotjes vol sporen en schimmels in de verschillende stadia tot volwassenpaddestoelen en werd het tijd om een ruimte naast het huis te bouwen. Naverloop van tijd lukte het Rinette om een weliswaar bescheiden maar zeerconstante productie te realiseren. De eerste oesterzwammen werden verdeeldonder familie en vrienden en uiteraard door haar zelf opgegeten. Naarmate deproductie toenam groeide ook de vraag vanuit het restaurantwezen naar versepaddestoelen. “Omdat verse paddestoelen alleen via import verkrijgbaar warenwas er onmiddellijk belangstelling voor oesterzwammen van eigen bodem. Op ditmoment is de vraag groter dan we kunnen leveren dus voorlopig is er nog werkaan de winkel.”

SurinameGourmet Farm bestaat op dit moment uit Rinette en twee medewerkers, éénfulltime en een parttime. In de weekenden is er extra hulp van Johan en eenpaar buurjongens. De plannen om uit te breiden zijn al uitgewerkt en zullenbinnen niet al te lange tijd worden gerealiseerd door het bouwen van een schuuren extra groeikamers. “Nu varieert de opbrengst tussen de zes en veertien kiloper week, we hopen dit uit te bouwen naar dertig kilo. Wat ik echter belangrijkvind is dat de kwaliteit stabiel blijft en dat we langzaamaan allekinderziektes eruit kunnen halen. Bovendien vind ik het prettig om uit tekunnen breiden met eigen middelen en wil ik liever niet bij een bank aankloppenvoor een lening. Wanneer je langzaam groeit dan groei je zelf automatisch meeen blijf je het overzicht houden.”

Vleesvervangers

Of met debeoogde dertig kilo per week wordt voldaan aan het afnamepotentieel is nog maarde vraag, want ook de Surinamer heeft de paddestoel ontdekt. Maar: “Ik hoop datwe, naast de oester-zwammen, in de toekomst ook andere soorten kunnen gaankweken, en het echt een onderdeel van het Surinaamse voedingspatroon gaatworden. Niet zo zeer omdat het zakelijk interessant is maar vooral omdat zeverschrikkelijk lekker en gezond zijn.” En inderdaad, paddenstoelen zijn nietalleen rijk aan proteïnes en mineralen, maar versterken ook de immuniteit enkunnen uitstekend dienen als vleesvervangers. Bovendien zijn ze ontzettendmakkelijk klaar te maken. Naast paddestoelen wil Rinette zich in de toekomstook gaan richten op het telen van kruiden. Maar dat is nogtoekomstmuziek.