Back U bevindt zich hier: Home Rubriek Suriname kort Suriname kort
zondag, 30 december 2012 23:00

Suriname kort

Geschreven door

Digitale database over natuur

digitale_database_over_natuur.jpg

Wandelen door de Surinaamse natuur, terwijl je toch lekker achter de computer zit. Dat is nu mogelijk met de lancering van de website ‘Natuureducatiecentrum Suriname’, door de stichting Biblionef. De website www. necsur.org is daarmee de eerste digitale database met informatie over de lokale natuur. Het project wordt gefinancierd door Tropenbos International. Het doel is de samenleving het belang van de biodiversiteit zo veel mogelijk bij te brengen. Dit moet leiden tot ‘beter opgeleide’ generaties. “Zij moeten in de toekomst de vele natuurlijke hulpbronnen beschermen en beheren”, motiveert Biblionef-voorzitter Chantal van den Bergh. Als eerste zijn de bomen van Tonka Eiland, van bomenkenner Frits van Troon, te bewonderen.

Staatsolie test zich groen

Staatsolie test momenteel haar eigen ‘groene’ autobrandstof. De E15-gasoline: een mengsel van 15 volumeprocent ethanol en 85 volumeprocent ongelode benzine. Sinds december rijden twintig personenauto’s uitsluitend hierop. Het testprogramma duurt vijf maanden onder auspiciën van de Anton de Kom Universiteit. Nauwgezet wordt bijgehouden wat het effect van E15 is op onder meer motorprestaties, brandstofverbruik en uitstootgassen. Staatsolie heeft momenteel in Wageningen een proefproject over de haalbaarheid van ethanol uit suikerriet. Mogelijk is E15-gasoline vanaf eind 2014 landelijk standaard bij de pomp verkrijgbaar.

Stemrecht voor personen uit diaspora

 stemrecht_voor_personen_uit_diaspora.jpg

Buitenlanders die hier hun roots hebben, mogen binnenkort ook stemmen bij parlementsverkiezingen. De regeringspartijen hebben hiervoor het wetsvoorstel Persoon van Surinaamse Afkomst (PSA) ingediend. De regering-Bouterse geeft met deze ‘diasporawet’ invulling aan haar belofte om meer mensen van Surinaamse afkomst de mogelijkheid te geven voorgoed of tijdelijk terug te keren om het land te helpen opbouwen. Het enige onderscheid met echte Surinamers is dan nog het passief kiesrecht.

Brandpreventie via schooljeugd

brandpreventie_via_schooljeugd.jpgJong geleerd oud gedaan, is het uitgangspunt van het Korps Brandweer Suriname (KBS). Met het project Community Safety wordt informatie over brandpreventie via de schooljeugd aan de samenleving overgebracht. “We willen mensen al op zeer jonge leeftijd voorbereiden op calamiteiten”, aldus Glenn Cooman, woordvoerder van de brandweer. Bij workshops krijgen leerlingen van de lagere school op speelse wijze informatie over brand in huis en omgeving. Ze mogen toolkits samenstellen met informatie over brandpreventie in en rondom de huiselijke omgeving. Daarin zitten ook een vluchtplan en stickers voor risicoplekken. De brandweer zal tijdens een landelijke promotietour tweeduizend toolkits verspreiden onder scholen.

Oogpoli AZP aspirant-lid WAEH

Het Suriname Eye Center van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is toegelaten als aspirant-lid van de Wereldassociatie voor Oogziekenhuizen (WAEH). “Een erkenning voor het goede werk en een bijzondere mijlpaal”, zegt AZP-directeur Antoine Brahim. Door het lidmaatschap krijgt de moderne oogpoli toegang tot internationale expertise en is uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk. Het Eye Center heeft zich ten doel gesteld dat in 2020 te vermijden oorzaken van blindheid en slechtziendheid niet meer in Suriname voorkomen.

Recyclen petflessen loopt spaak

petflessen.jpg

Het recyclen van petflessen loopt spaak. Amazona Recycling Company (Amreco) gooit na vier jaar de handdoek in de ring. Het is niet meer rendabel om bij de vierhonderd scholen en tweehonderd huishoudens petflessen op te halen. Vanwege de eurocrisis is de afname van petflesvezel gedaald en daarmee de prijs per ton met een derde naar vierhonderd USdollar. Amreco vindt het recyclen vooral een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenschap. De overheid laat het vooralsnog afweten en is niet ingegaan op een voorstel de ophaalkosten op zich te nemen. Daarom worden ook de burgers opgeroepen mee te betalen. Suriname kent geen wettelijk statiegeld op petflessen en evenmin een verplichte herinzameling door producenten.

Huisvestingsplan aangenomen

De Nationale Assemblee heeft met 32 stemmen voor en veertien tegen het Huisvestingsplan 2012-2017 aangenomen. De coalitie beschouwt dit als een historisch moment. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons: “Dit opent de deur voor ons om nu te komen met de wetten die ons gaan verlossen van corruptief grondbeleid.” Het zal overigens nog enige tijd duren voordat het zover is dat geïnteresseerden over hun woning beschikken, want de huizen zijn nog niet ‘op voorraad’. Wel is er al 318 hectare domeingrond beschikbaar voor het woningbouwprogramma.

Nieuwe speler op de biermarkt

parbo-bier.jpg

Parbo-bier heeft er een concurrent bij gekregen. Het bedrijf, waarvan de naam nog geheim wordt gehouden, beweert een honderd procent Surinaams bier op de markt te brengen en speelt daarmee in op de trots van de bevolking. Marktleider Parbo, die tot op heden ruim negentig procent van de markt bedient, verwelkomt de nieuwe speler met open armen. Er zou nog voldoende ruimte zijn voor een nieuwe speler, aangezien de verkoop van djogo’s en blikbier jaarlijks stijgt. De economische groei, lage inflatie en jonge bevolking zorgen voor een gunstige biermarkt.

DAE derde speler op Curaçao-route

Dutch Antilles Express (DAE) is de derde speler op de Curaçao-route. De Antilliaanse vliegmaatschappij beschouwt zichzelf als een geduchte concurrent van SLM en InselAir, omdat ze prettige vertrektijden aanbieden en stunten met lage prijzen. De SLM beweerde dat de nieuwkomer ‘een positieve ontwikkeling voor Suriname’ zou zijn en DAE voor nieuwe passagiers zou zorgen. Voor alle zekerheid heeft SLM een week voor de intrede van DAE een samenwerkingscontract afgesloten met InselAir.

Infrastructuur rondom haven aangepakt

infrastructuur_rondom_haven_aangepakt.jpgDe infrastructuur rondom de haven van Paramaribo wordt aangepakt. Hiervoor trekt de regering extra middelen uit. Volgens John Defares, directeur NV Havenbeheer, is er al een overeenkomst getekend voor een goede aansluiting op de nieuwe vierbaanshighway naar luchthaven Zanderij. Er zal een fly-over komen van de Van ’t Hogerhuysstraat tot de rotonde van de Wijdenboschbrug. Daaronder komt een aparte turborotonde voor vlottere aan- en afvoer van containers. Met deze investeringen moet de haven beter bereikbaar, ordelijker, milieuvriendelijker en veiliger worden.

Hoger pensioen voor ambtenaar

Ambtenaren die vóór 1 januari 2008 met pensioen zijn gegaan, krijgen een forse verhoging van 46 procent, zo bedong de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO). Landsdienaren die na die datum uit dienst traden, gaan er 22 procent op vooruit, omdat hun pensioenen eerder al in 2008 waren verhoogd. Als de pensioenen in december aan de 17.000 gepensioneerde ambtenaren worden uitbetaald, betekent dat tevens de inwerkingtreding van het welvaartsvaste pensioenfonds.

Licht voor binnenlandse scholen

licht_voor_binnenlandse_scholen.jpg

Er komt verlichting voor scholen in het diepe binnenland. En wel in letterlijke zin. Als onderdeel van een zonne-energieproject beschikken de scholen van Semoisie en Alalapadu, in district Sipaliwini, volgend jaar klokje rond over stroom. In Semoisie zal ook internet worden aangesloten. Voor Alalapadu is een internetverbinding vooralsnog niet mogelijk, maar daar zullen de leerlingen kunnen kijken naar educatieve dvd’s. Het project wordt uitgevoerd door Guguplex Technologies Suriname, dat dit jaar een energiewedstrijd van de IDB won. Met als prijs 166.000 USdollar, te besteden aan zonneenergieprojecten.

Nationale Loterij doorgelicht

De Nationale Loterij Suriname (NLS) is in opspraak geraakt. Op advies van de Vereniging van Casinohouders (VCS) dragen gokbedrijven niet langer geld af aan NLS-directeur Ronald Hooghart als vergoeding voor het toezicht van NLS-medewerkers bij loterijtrekkingen. Die afdracht zou wettelijk niet verplicht zijn. Betalingen van de afgelopen periode worden massaal teruggevorderd via rechtszaken. De casinovereniging wil dat getoetst wordt of het staatsbedrijf zich aan de regels houdt en eventuele winsten wel in de staatskas stort.

Tjin Liep Shie formeel korpschef

tjin_liep_shie_formeel_korpschef.jpg

Na vijftien maanden te hebben waargenomen, is Humphrey Tjin Liep Shie eindelijk formeel de 47e hoofdcommissaris geworden van het Korps Politie Suriname (KPS). President Bouterse zegt veel te verwachten van de ‘nieuwbakken’ korpschef. “De verwachting met betrekking tot uw functioneren is hooggespannen.” Tjin Liep Shie durfde te beloven dat het politiekorps ‘ondernemend, innovatief, integer en transparant’ zal zijn. Hiervoor zal onder meer het Politie Opleidingscentrum een ‘volledige transformatie’ ondergaan. Bij een regionaal onderzoek van de VN blijkt de Surinaamse politie als minst betrouwbaar te boek te staan.

Takenpakket Sociale Zaken uitgedund

De taken van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) zijn deels naar andere ministeries overgeheveld. Zo wordt Binnenlandse Zaken voortaan belast met de ‘welvaartsbevordering’. BiZa krijgt op haar begroting van 2013 ruim 250.000 srd extra om hulp te bieden aan de lagere inkomens. Ook het alleenrecht op de sociale woningbouw is komen te vervallen bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zij is niet langer alleen belast met de uitvoering van het Huisvestingsplan 2012-2017.

Meer in deze categorie: « Suriname kort- Suriname Kort »