Back U bevindt zich hier: Home Rubriek Suriname kort Parbode 95
zaterdag, 01 maart 2014 00:00

Parbode 95

Geschreven door

Vrouwen misbruikt in gevangenis

Een verontrustend rapport over seksueel misbruik in Surinaamse vrouwengevangenissen is na zes jaar eindelijk onder een laag stof vandaan gekomen. Uit het onderzoek ‘Sexual behavior and sero prevalence study in prisons in Suriname: Paramaribo and Nickerie’ is naar voren gekomen dat vrouwelijke gedetineerden in de gevangenissen gedwongen worden seks te hebben met het personeel. Ook seks tussen gedetineerden onderling is geen uitzondering. Het percentage gedetineerden met hiv ligt twee keer hoger dan het landelijke gemiddelde. Het ministerie voor Volksgezondheid, dat opdracht gaf voor het onderzoek, hield de resultaten sinds 2008 geheim. Recent verscheen het echter op de site van een organisatie van de Verenigde Naties. Onderdirecteur Delinquentenzorg Paulus Pinas vertelde tegenover de Ware Tijd nooit van het rapport gehoord te hebben.

Toeristen vooral uit Nederland

Nederland is koploper wat betreft het leveren van buitenlandse toeristen aan Suriname. Dit blijkt uit gegevens van de Stichting Toerisme Suriname (STS). De statistieken gaan over 2011 en 2012. Nederlanders vormen de overgrote meerderheid van de bezoekers, namelijk 95.000 in 2012. Nummer twee Guyana (44.000) en nummer drie Frans- Guyana (34.000) volgen op gepaste afstand. Om in het vervolg goed zicht te houden op de toeristenstroom, doet de STS onderzoek bij de grensposten Zanderij, Albina, Nickerie en Zorg en Hoop. Door middel van een vragenlijst probeert men een beeld te krijgen van de toeristen die ons land bezoeken.

In 2015 gouden zandbergen

Het in Nederland gevestigde bedrijf 2000 Engineering van Gertjan Leijdekkers en Gladys Waterval wil in ons land een zandverwerkingsbedrijf opzetten, dat in het eerste kwartaal van 2015 operationeel moet zijn. Het bedrijf zegt enkele miljoenen euro’s te investeren in de export van zand. Bij de start zijn vijftien werknemers in dienst, een aantal dat uiteindelijk uitgebreid moet worden tot 150. Momenteel loopt in Suriname een onderzoek naar de diversiteit van zandsoorten en de exportmogelijkheden. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de bemiddeling van Roy Lieuw A Sie, consulgeneraal van Suriname in Nederland. Verzekerd wordt dat de lokale bevolking flink zal meeprofiteren van de activiteiten van de nieuwe onderneming. De bedoeling is dat er zoveel mogelijk lokale krachten bij betrokken worden, aldus Leijdekkers.

Doorbraak in zaak Decembermoorden

De nabestaanden van slachtoffers van de Decembermoorden hebben goede hoop op een hervatting van het proces tegen de verdachten in deze zaak. Edgar Ritfeld, een van de verdachten, had de uitspraak van de Krijgsraad om de zaak te schorsen (als gevolg van de amnestiewet in 2012), aangevochten. Dit om zijn onschuld bevestigd te zien door een rechterlijke uitspraak. Ondanks dat het om een individueel geval gaat, verwacht Sunil Oemrawsingh van de Stichting 8 december 1982 dat het proces weer vlot wordt getrokken. Irvin Kanhai, de advocaat van Bouterse en enkele andere verdachten, denkt daar heel anders over. Tegenover Starnieuws zei hij dat de uitspraak op zichzelf staat en niet geldt voor de zes verdachten die hij verdedigt.

Brandhout in de bouw

De bouwsector in Suriname zit in zwaar weer. Er zijn onvoldoende goed opgeleide bouwlieden, terwijl er volop gebouwd wordt. Een aanzienlijk deel van de geschoolde arbeiders is ‘brandhout’, stelt Harold Abas, manager bij Lincoln Construction and Engineering. Volgens hem is de situatie ‘vrij ernstig’. Bouwbedrijven proberen het probleem wel intern op te lossen door cursussen en vervolgopleidingen aan te bieden. Hier is echter weinig belangstelling voor. Niet alleen de scholing is een probleem, maar ook het loon. Bouwvakkers vragen vaak te hoge salarissen. Als ze die niet krijgen, stappen ze gemakkelijk over naar een ander bedrijf. Verder vormen het verloop van personeel bij bouwopdrachten, de aantrekkingskracht van tijdelijke, grote projecten en het wegtrekken naar andere landen voor met name de kleinere bedrijven een bedreiging.

Bonje om vieze restaurants

Ophef in de wereld van ‘culinair’ Suriname. Directeur Lesley Resida van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) verwacht dat er nog heel wat lijken in de kast gevonden zullen worden wat betreft vieze restaurants. Hij wijst daarbij met de beschuldigende vinger naar districtscommissaris (dc) Mike Nerkust van Paramaribo Zuid-West. Deze verstrekt vergunningen om restaurants te openen zonder advies te vragen aan het BOG, is het verwijt van Resida. Daarnaast zou het BOG niet op de hoogte worden gesteld wanneer er een vergunning wordt verstrekt. De dc verweert zich door te stellen dat zijn werkzaamheden en die van het BOG elkaar niet doorkruisen, en zegt dat het controlebureau wel op de hoogte wordt gesteld van goedgekeurde vergunningaanvragen. Zodoende blijft het over en weer modder gooien.

Reddingsplan voor binnenstad

Onder druk van de Unesco heeft de raad van ministers een nooden beheersplan goedgekeurd voor de historische binnenstad van Paramaribo. De Unesco dreigt de werelderfgoedstatus af te nemen als er niet snel maatregelen worden genomen op het gebied van onderhoud. De organisatie van de Verenigde Naties verwijt de overheid door laksheid de ondergang van monumenten in de hand te werken. Zo zou er geld moeten worden vrijgemaakt om het onderhoud te financieren. Ook zou de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) meer bevoegdheden moeten krijgen en sancties moeten kunnen opleggen aan eigenaren die hun pand onvoldoende conserveren. Tientallen historische gebouwen in de binnenstad zijn overigens van de overheid. Veel daarvan verkeren in deplorabele staat. De Unesco neemt in juni een beslissing of de door de regering aangekondigde maatregelen voldoende zijn om de positie op de Werelderfgoedlijst te behouden.

Leguanenproject Coronie stagneert

De geplande oplevering van het leguanenproject in Coronie is uitgesteld. De uitvoering van het bijzondere initiatief van Cleon Gonsalves Jardin da Ponte ondervindt vertraging vanwege een tekort aan financiën, waardoor onder meer de noodzakelijke omrastering niet kan worden voltooid. Hij zegt nog vijftienduizend srd nodig te hebben. Als het leguanenpark eenmaal af is, wil de ondernemer op het terrein van zesduizend vierkante meter tweehonderd leguanen loslaten, in de hoop dat ze zich massaal voortplanten. Het is de bedoeling dat op den duur leguanenvlees wordt verkocht. Dat zal echter pas over twee jaar kunnen gaan gebeuren, de tijd die leguanen nodig hebben om te volgroeien.

EBG strijdt tegen verkoop pand

De christelijke kerken in ons land hebben de handen ineen geslagen in een poging de al beklonken verkoop van het pand van het voormalige warenhuis Kersten in de Domineestraat terug te laten draaien. Het Comité Christelijke Kerken (CCK) heeft zich solidair verklaard met de Evangelische Broedergemeente (EBG), waarvoor de plek waarop het gebouw staat van grote historische en emotionele waarde is. In 1732 begon de Broedergemeente vanaf deze plek haar zendingswerk in Suriname. Het gebouw was eigendom van de Moravian Church Foundation, een werkarm van het overkoepelend orgaan voor alle EBG-gemeenten in de wereld. Het Surinaamse bestuur was niet op de hoogte gebracht van de verkoop aan enkele Chinese investeerders. Wat die met het pand gaan doen, is nog onbekend.

Rust voor Onafhankelijkheidsplein

Op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo mogen in opdracht van het kabinet van de president voorlopig geen activiteiten worden georganiseerd. De grasmat is door een overvloed aan feesten en andere bijeenkomsten in 2013 vrijwel volledig verdwenen en krijgt nu de kans te herstellen. Vooral de viering van Carifesta heeft ernstige schade toegebracht aan het gras. Het oorspronkelijke plan van de inmiddels ontslagen minister van Openbare Werken, Ramon Abrahams, om de grasmat te vervangen, is vooralsnog van tafel gehaald. Volgens directeur Eugene van der San van het kabinet moet het zich op natuurlijke wijze herstellen. Wanneer er weer gebruik van het plein gemaakt kan worden, is niet bekend. Van der San geeft aan dat er misschien wel uitzonderingen zullen worden gemaakt, bijvoorbeeld voor de jaarlijkse gebedsdienst van moslims. Daarvoor zal president Desi Bouterse echter persoonlijk toestemming moeten geven.

Anticorruptiewet onderweg

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk ligt er dan toch een anticorruptieontwerpwet ter goedkeuring bij De Nationale Assemblee, ingediend door president Bouterse. Vooral vanuit de oppositie werd daar al jaren op aangedrongen, echter lange tijd zonder resultaat. Met name Carl Breeveld (DOE) maakte zich sterk voor de wet en verzamelde zelfs tienduizenden handtekeningen die hij bij de president inleverde. Verwacht wordt dat binnen enkele weken het nieuwe voorstel in behandeling wordt genomen. Als deze is aangenomen, wordt het makkelijker om bestuurders en ambtenaren die zich schuldig maken aan corruptie en andere onfrisse handelingen, strafrechtelijk te vervolgen.

Niet iedere omu succesvol

Dat je in Paramaribo struikelt over de Chinese supermarkten, is bekend. In veel buurten kunnen consumenten binnen een straal van een kilometer kiezen uit dertig supermarkten. Dat ze elkaar kapot concurreren, ligt voor de hand. En dus verdwijnen sommige even onverwacht als ze gekomen zijn. Zoals aan de Arctonstraat op Tourtonne 5. In 2008 werd hier Beijing-supermarkt geopend, nog geen drie jaar later werd deze alweer, met stille trom, gesloten. Het onvoltooide pand bleef echter niet ongebruikt en dient nu als opslagplaats van, hoe kan het ook anders, Chinese handelaren. En volgens buurtbewoners dient de bovenverdieping heimelijk als doorgangshuis voor ‘nieuwe Chinezen’.