Back U bevindt zich hier: Home Rubriek Tykonike De onderzoeker
dinsdag, 20 september 2016

De onderzoeker

Geschreven door  Parbode

Roselle van Ampt (27) studeerde in november 2013 af aan de Anton de Kom universiteit van Suriname als Bachelor of Science in de Milieuwetenschappen, met als oriëntatie Milieutechnologie.

Wat heeft u onderzocht?
“Ik heb een haalbaarheidsstudie gedaan naar het technisch verwerken van afval van podosiri (açai) tot kwalitatieve biobriketten als toekomstige duurzame alternatieve energiebron in Suriname.”

En waarom is dat van belang?
“In 2008 initieerde de Pater Ahlbrinck Stichting (PAS) het project ‘versterking van podosiriproducenten in het Marowijnegebied’. Een onderdeel van dit project was de verwerking van podosiri-afval, dat voor een groot deel wordt gedumpt. Aangezien er in Suriname nooit onderzoek op laboratoriumschaal is gedaan naar de productie van bio-briketten uit dit afval, was dit de aanleiding voor mijn thesisonderzoek. het verwerken van podosiri-afval tot bio-briketten levert een hernieuwbare brandstof op, die het elektriciteitsprobleem in het binnenland kan verhelpen. Door van een afvalstof een product te maken, wordt tevens het milieu bespaard.”

Hoe heeft u het onderzoek verricht?
“Aangezien de productie van briketten nieuw is voor Suriname, is literatuur geraadpleegd. het proces verliep als volgt: het verzamelde afval (pitten, pulpmateriaal en vezels) is eerst gedroogd, fijngemaakt en gezeefd voor het verkrijgen van de juiste deeltjesgrootte. het gezeefde materiaal is gemengd met een lokaal bindmiddel (gomma) tot een homogene massa, vervolgens overgebracht in een daarvoor vervaardigde brikettenmatrijs en samengeperst tot podosiri-briketten. Deze briketten zijn daarna in de open lucht gedroogd. Daar Suriname geen kwaliteitsstandaarden heeft waaraan biobrandstoffen moeten voldoen, zijn de podosiribriketten getoetst aan internationale standaarden; van de Europese unie, de verenigde Staten en Brazilië.”

Wat was de conclusie van het onderzoek?
“uit het onderzoek is gebleken dat de podosiribriketten op basis van milieutechnische standaarden voldoen aan de gewenste energieinhoud en dus een mogelijke alternatieve bron kunnen zijn voor duurzame energie. het gebruik van podosiribriketten is verder ook milieuvriendelijker, want het levert een Co2-reductie van ongeveer 70 procent op, in vergelijking tot het gebruik van diesel. Er is echter meer onderzoek nodig.”