Back U bevindt zich hier: Home Rubriek Tykonike De onderzoeker
donderdag, 20 oktober 2016

De onderzoeker

Geschreven door  Parbode

Melvin Pinas (44) studeerde in juli 2016 af aan het Polytechnic College Suriname (PtC)/tSM Business School. Hij voltooide daar de opleiding Master of Business Administration in Innovation & technology

Wat heeft u onderzocht?
“Ik heb onderzocht in hoeverre de opsporing van cybercrime bij het Korps Politie Suriname (KPS) effectief en efficiënt georganiseerd is.”

En waarom is dat van belang?
“Mijn onderzoek moet inzicht bieden in een effectief en efficiënt organisatietype voor de opsporing van cybercrime. De reden hiervan is de sterk toenemende invloed van het internet. Er kan gesproken worden van een digitale revolutie. Door de toenemende informatisering van de samenleving, neemt de kwetsbaarheid van de samenleving ook toe; mensen worden namelijk meer en meer afhankelijk van computers en informatietechnologie. Hiermee zijn de gevolgen van cybercrime evenredig toegenomen. Denk aan de verplaatsing van klassieke delicten als diefstal naar ‘online’ delicten, of een combinatie van beide.”

Hoe heeft u het onderzoek verricht?
“Ik heb vanwege mijn onderzoeksvraag onderzoek gedaan bij het KPS, en wel op de afdeling Digitale Recherche. Ik ben nagegaan welke organisatiemodellen gebruikt worden voor de opsporing van cybercrime. Aan de orde zijn gekomen: organisatie-inrichting, formatie, taakprofielen, prioriteiten, expertise, kwaliteit en de bevoegdheden. Vervolgens heb ik aan de hand van organisatiekunde ideaalmodellen van een effectieve organisatie bekeken. Hierna heb ik een analyse gedaan van de huidige organisatiemodellen die toegepast worden bij het KPS en de ideaalmodellen van de organisatiekunde.”

Wat was de conclusie van het onderzoek?
“Er is voor de uitvoering van bepaalde taken een verkeerd (minder effectief) organisatietype gekozen, en er moeten bepaalde kenmerken van een bepaald organisatietype worden versterkt. Het KPS is bijvoorbeeld een bureaucratische/divisieorganisatie. Een organisatie die moet opereren in een dynamische kennisomgeving, zoals die van de opsporing van cybercrime, zou op grond van toepassing van de effectiviteitcriteria mogelijk gericht moeten zijn op professionalisering en innovatie. Uit dit onderzoek is verder gebleken dat er bij de uitvoering van de opsporing van cybercrime een aantal knelpunten zijn. Deze hebben onder meer betrekking op de aansturing, kennisvoorziening, prioriteitstelling, ondersteuning, bezetting en de ontwikkeling van kennis.”