Back U bevindt zich hier: Home Rubriek Tykonike De onderzoeker
dinsdag, 22 november 2016 09:48

De onderzoeker

Geschreven door Parbode

Fabian Gerad is augustus 2016, als eerste student van het inschrijvingsjaar 2011, afgestudeerd als Bachelor of Applied technology (B. tech) aan het Polytechnic College (PtC) van Suriname. Hij heeft zijn studie Informatie- en Communicatie technologie (ICt) met als specialisatie netwerk- en applicatiebeheer afgerond.

Wat heeft u onderzocht?
“Ik heb onderzocht hoe een verbeterd computernetwerk voor het ministerie van Arbeid (hoofdkantoor) kan worden aangelegd zodat er sprake is van een deugdelijke beveiliging, data sharing, efficiëntie en effectiviteit. Binnen het onderzoek is ook meegenomen wat de mogelijkheden zijn om de verschillende locaties van het departement onderling te verbinden met behulp van glasvezel of VPN-technologie.”

En waarom is dat van belang?
“Door middel van het aanleggen van een verbeterd computernetwerk zal er een situatie ontstaan waarbij er sprake is van een acceptabele beveiliging van bedrijfsdata, optimale beschikbaarheid en een gebruikersvriendelijke ICt-werkomgeving. Als gevolg hiervan kan de productiviteit van dit departement aanzienlijk verbeteren, en dit kan de uitvoering van het beleid van de regering en vooral de dienstverlening naar het publiek toe ten goede komen. Door de toepassing van ICt zal het ministerie ook kosten kunnen besparen op bijvoorbeeld het gebied van beheer en onderhoud, printen en telefonie.”

Hoe heeft u het onderzoek verricht?
“om te komen tot een gedegen implementatievoorstel voor het ministerie, heb ik verschillende onderzoeksmethoden toegepast. Het netwerk is aangelegd volgens het Cisco top-Down netwerkdesignmodel, dus de stappen beschreven in dat model en andere relevante literatuur zijn doorlopen en bestudeerd. Zowel de leiding als het personeel is geënquêteerd met betrekking tot de beperkingen van de huidige ICt-situatie en over wat de eisen en wenselijkheden zijn voor een eventuele nieuwe omgeving. ook zijn er deskundigen geïnterviewd. tenslotte is er plaatselijk georiënteerd.”

Wat was de conclusie van het onderzoek?
“Het onderzoek heeft een aantal belangrijke aspecten aan het licht gebracht. Zo is gebleken dat de serverruimte van het departement niet voldoet aan de minimale eisen, de back-ups en beveiliging niet op een gewenst niveau zijn en dat er geen duidelijke richtlijnen en procedures zijn voor wat betreft ICt. ook is vast komen te staan dat de meerdere huurpanden en verhuizingen van het departement het It-gebeuren niet ten goede komen.